background preloader

Anna van Ass - Erasmus University Rotterdam

Facebook Twitter

Promotie commission van Ass

Sorry, wetenschap, ik heb verzaakt #plagiaat. Het is in de wetenschap heel gewoon om het werk van anderen te kopiëren, bijvoorbeeld om je eigen standpunt ten opzichte van anderen helder te maken – je bent voor of tegen, omdat – of om je punt te verwoorden via iemand die het eleganter, bondiger of overtuigender kan zeggen dan jij zelf.

Sorry, wetenschap, ik heb verzaakt #plagiaat

Dat mag onder de voorwaarde dat je je aan de regels houdt en die zijn doodeenvoudig. Als je de tekst van iemand anders ongewijzigd overneemt, dan zet je er aanhalingstekens openen en sluiten omheen en vermeld je tussen haakjes de naam van de auteur, het jaar waarin het werk is verschenen en het paginanummer waarop de tekst die je gekopieerd hebt is te vinden. Dit heet citeren. Als je de tekst van een ander in je eigen bewoordingen navertelt maar de strekking die van de oorspronkelijke auteur blijft, dan zet je de naam van de auteur en het jaar waarin het werk verschenen is er tussen haakjes achter.

Doodeenvoudig, ik zei het al. Elisakr1 : Wat een dappere actie! #ethiek ...

CWI - College Wetenschappelijke Integriteit

BlanchefleurX : Op 12 juni wordt de beslissing ... Besluit CvB. BlanchefleurX : Zo meteen krijg ik de uitspraak ... Dr. A mag op herkansing. ‘dr.

dr. A mag op herkansing

A’ mag op herkansing Afgelopen najaar heb ik een geval van plagiaat gemeld bij de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR; lees hier meer over deze melding). Vandaag heb ik de conclusie van de hiervoor ingestelde Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI; download hier) en de uiteindelijke beslissing van het College van Bestuur (CvB; download hier) te horen gekregen. Mijn melding betrof twee afzonderlijke maar wel samenhangende elementen. De eerste was het plagiaat in het proefschrift van A, de tweede was dat A’s begeleiders (promotor en enkele leden van de kleine commissie) betrokken waren bij enkele proefschriften waaruit A geplagieerd heeft.

Eerst maar eens over A’s plagiaat. BlanchefleurX : leer hier hoe het afliep met ... BlanchefleurX : Ik heb besloten om bezwaar ... BlanchefleurX : Laat het me weten als je hierin ... FerryKoster : @BlanchefleurX Ik heb even ... BlanchefleurX : @FerryKoster Dat vrees ik met ... BlanchefleurX : @FerryKoster Voor het weerleggen ... Benverleg : @BlanchefleurX Inderdaad een ... LeonieJansssen : @benverleg @BlanchefleurX Is ... LeonieJansssen : @kolfschooten Via de website ... Kolfschooten: @Titchener @roosvonk @LigtenbergK ... EM: Plagiaat in proefschrift ontdekt. Er is plagiaat gepleegd in een proefschrift dat afgelopen herfst is verdedigd aan de Erasmus Universiteit.

EM: Plagiaat in proefschrift ontdekt

De promovenda is berispt en moet voor 1 oktober haar proefschrift herzien om haar doctorstitel te behouden. Tevens stelt de universiteit een onderzoek in naar alle proefschriften die door haar promotor zijn begeleid. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de EUR, onder leiding van emeritus hoogleraar Hans de Doelder, adviseerde om de doctorstitel van de promovenda te herroepen. Het College van bestuur besloot dit niet te doen, omdat het plagiaat haar maar ten dele te verwijten is omdat de begeleiding onvoldoende was, en er geen sprake was van kwade opzet maar van slordigheid in de bronvermeldingen.

Verwijtbaar inadequaat Persvoorlichting heeft de promotor geadviseerd niet te reageren voordat het vervolgonderzoek naar de overige proefschriften afgerond is. Plagiaatcheck Klacht Buitenpromovendi. EM: Rector over plagiaat: het is wake up call. Rector Magnificus Huib Pols kreeg de klacht over mogelijk plagiaat eind vorig jaar op zijn bord.

EM: Rector over plagiaat: het is wake up call

‘Elke casus is er één te veel, maar ik wil volledige transparantie betrachten.’ Hoe kan zo’n slordig proefschrift de eindstreep hebben gehaald? “De promovenda heeft een plagiaatscan gedaan vooraf en daar bleek niet uit dat er iets mis was, dus dat is geen sluitend systeem. Trajectum: Plagiaat in proefschrift Erasmus Universiteit. Een promovenda van de Erasmus Universiteit moet haar proefschrift herzien wegens plagiaat.

trajectum: Plagiaat in proefschrift Erasmus Universiteit

Ook worden alle proefschriften onder de loep genomen die door haar promotor zijn begeleid. Dat meldt universiteitsblad Erasmus Magazine zojuist. De commissie wetenschappelijke integriteit van de Erasmus Universiteit had geadviseerd om de doctorstitel te herroepen, maar dat doet het college van bestuur niet. Het plagiaat valt de promovenda volgens het bestuur maar ten dele te verwijten, omdat de begeleiding onvoldoende was.

FreezePage. NRC13juni2014. Roosvonk : Promovendus plagieert uit ander ... LigtenbergK : 17 pagina's van proefschrift ... BlanchefleurX : Discussieer mee in Facebook ...

Bezwaar bij KNAW

Eindrapport_adviescommissie_plagiaat_ RSM_24_april_2015_02. Besluit_CvP_plagiaatzaak_proefschrift_25062015_01. Besluit_CvB_plagiaat_proefschrift_29062015.pdf. Mirror. Erasmus Universiteit Rotterdam neemt afstand van proefschrift: EUR.nl. EM: Plagiaat in proefschrift niet voldoende hersteld, verzoek om titel vrijwillig in te leveren. Het proefschrift waar plagiaat in werd ontdekt Het proefschrift van een RSM-promovenda dat plagiaat bevatte, is na een herkansing niet voldoende hersteld.

EM: Plagiaat in proefschrift niet voldoende hersteld, verzoek om titel vrijwillig in te leveren

Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug. Erasmus Universiteit in Rotterdam vraagt psycholoog doctorsbul terug. Foto ANP / Marco de Swart Binnenland De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) wil dat psycholoog Ans van Ass afstand doet van haar doctorstitel en verwijdert haar proefschrift uit de bibliotheek.

Erasmus Universiteit in Rotterdam vraagt psycholoog doctorsbul terug

Haar gepensioneerde promotor Teun Hardjono mag geen promovendi meer begeleiden en geen afscheidsrede houden. Promovenda moet doctorstitel inleveren. De Erasmus Universiteit Rotterdam vraagt een gepromoveerde wetenschapper om afstand te doen van haar doctorsgraad.

Promovenda moet doctorstitel inleveren

Haar proefschrift wordt uit de bibliotheek verwijderd. Hele passages geplagieerd Haar promotor is in ongenade gevallen. Hij mag van de universiteit geen promovendi meer begeleiden en zal nooit meer in promotiecommissies zitten. Hij is intussen met pensioen gegaan, maar krijgt geen toestemming voor een afscheidsrede of een afscheidsborrel op het terrein van de universiteit.

Het gaat om een proefschrift uit 2013 aan de Rotterdam School of Management waarin hele passages geplagieerd bleken. Verzachtende omstandigheden Het plagiaat werd ontdekt door socioloog Floor Basten, die een klacht indiende. De universiteit staat nog steeds achter die beslissing. Niet genoeg herzien Maar de herschreven versie is niet goed genoeg, meent een onderzoekscommissie nu. Intrekken niet mogelijk HOP/BB / Foto: Chris Griffith. Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug  30 juni 2015 Haar promotor is in ongenade gevallen.

Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug 

Hij mag van de universiteit geen promovendi meer begeleiden en zal nooit meer in promotiecommissies zitten. Hij is intussen met pensioen gegaan, maar krijgt geen toestemming voor een afscheidsrede of een afscheidsborrel op het terrein van de Rotterdamse universiteit. Het gaat om een proefschrift uit 2013 aan de Rotterdam School of Management waarin hele passages geplagieerd bleken. Het is geschreven door een buitenpromovendus. Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug. De Erasmus Universiteit Rotterdam vraagt een gepromoveerde wetenschapper om afstand te doen van haar doctorsgraad.

Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug

Haar proefschrift wordt uit de bibliotheek verwijderd. Haar promotor is in ongenade gevallen. Hij mag van de universiteit geen promovendi meer begeleiden en zal nooit meer in promotiecommissies zitten. Hij is intussen met pensioen gegaan, maar krijgt geen toestemming voor een afscheidsrede of een afscheidsborrel op het terrein van de universiteit. Lof der Zotheid. “Wat wil je later worden als je groot bent, Jantje?”

“Brandweerpersoon, juf.” “Heel goed, Jantje, dat is een belangrijk en nobel beroep. En jij, Sientje, wat wil jij later worden?” Lof der Zotheid. “Wat wil je later worden als je groot bent, Jantje?” “Brandweerpersoon, juf.” “Heel goed, Jantje, dat is een belangrijk en nobel beroep. En jij, Sientje, wat wil jij later worden?” “Dat gaat u geen bal aan, juf.” “Sientje! Mijn lief en ik hebben gisteren de hele middag aan de waterkant dit soort moppen liggen verzinnen. Voor wat er gebeurd is verwijs ik naar een overzicht van mijn eerdere blogs onderaan deze pagina, maar in het kort komt het erop neer dat ik plagiaat in een proefschrift heb gevonden, daar melding van gemaakt heb, de promovenda een herkansing kreeg en deze onvoldoende heeft uitgevoerd.

Hier heb ik drie dingen op te zeggen. EM: Rector: ‘We nemen maximaal afstand van dit proefschrift’ Hoewel er na een herkansing geen plagiaat meer zit in haar proefschrift, wordt een promovenda toch verzocht afstand te doen van haar titel. De universiteit kondigde dinsdag meerdere maatregelen aan naar aanleiding van de plagiaatzaak. Rector magnificus Huib Pols: ‘Het kwaliteitssysteem heeft hier schromelijk gefaald.’

Een promovenda van de RSM pleegde plagiaat in haar proefschrift en kreeg een herkansing. FreezePage: EM.Online:-nbsp. Pepijn van Erp sur Twitter : ".@TimFicheroux ach gut, dat is dezelfde Huib Pols die andere discutabele proefschriften wel best vond. Erasmus MC wint Meester Kackadorisprijs 2011. De fysiotherapeute/acupuncturiste stelt daarin dat een foetus in de baarmoeder kan worden omgedraaid van stuitligging naar een normale hoofdligging door de kleine teen van de aanstaande moeder te verwarmen door middel van het oud-Chinese moxabranden.

Deze opwarmtherapie is verwant aan acupunctuur waarbij zogenaamde energiepunten worden geprikkeld. "Het proefschrift bevatte een kolderieke uiteenzetting over het veronderstelde werkingsmechanisme van dit malle gedoe", staat in het juryrapport van de vereniging. Het proefschrift is volgens de jury bovendien frauduleus omdat de promovenda "in haar proefschrift nalaat degelijk onderzoek te verdisconteren dat geen enkel effect vond van het moxeren van kleine teentjes bij zwangere vrouwen met een kind in stuitligging. " Decaan Pols weigerde desgevraagd afstand te nemen van het proefschrift tot extra ergernis van de jury. De Kackadorisprijs is dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Juryrapport Meester Kackadorisprijs 2011.