background preloader

Redesigning University Inc: pearltree - still unordered

Facebook Twitter

DUB: Cassandra = zuivere wetenschap. “Hoeveel bewijs verlangt u nog?”

DUB: Cassandra = zuivere wetenschap

, vroeg Robbert Dijkgraaf. Volgens Gerdien de Jong hebben politici geen interesse voor de werkelijke waarde van wetenschap. De NRC publiceerde op dinsdag 5 juni een weergave van de slotrede van Robbert Dijkgraaf als president van de KNAW. Dijkgraaf betoogde dat vrij en onbelemmerd fundamenteel onderzoek noodzakelijk is. Gezien de politieke borden voor de kop, benadrukte Dijkgraaf dat vrij en onbelemmerd fundamenteel onderzoek noodzakelijk is voor innovatie en economische groei. Nederland wil bij de eerste vijf in de Global Competitive Index horen. Volgens de NRC heeft Dijkgraaf gezegd: “Het is zuur te constateren dat de landen die we de afgelopen jaren zo vaak ten voorbeeld hebben gesteld vanwege hun inspirerende kennisbeleid – Zweden, Denemarken, Finland en met name Duitsland – niet alleen sterker uit de financiële crisis van 2008 zijn gekomen, maar zich ook in de huidige eurocrisis positief weten te onderscheiden.

File:Aias Kassandra Louvre G458.jpg.

Kees de Bot - RUG - Anouk van Eerden & Mik van Es - TAVAN

No democratization without decolonization - University of Colour. Demise of public spaces. Peter Kavelaars. Public Task. Irony , Satire, sarcasm etc: Blurring Ministeries ( Education - Economy) #stuivertjewisselen. Partners - FIRST® LEGO® League. Regiopartners Kijk op de pagina ‘Regiopartners’ voor een actueel overzicht van regiopartners die in de Benelux de regionale uitvoering van de FLL verzorgen.

Partners - FIRST® LEGO® League

Regiopartners Regiopartner worden? Kijk op de pagina ‘Regiopartner worden?’ FreezePage. ZeroBin. ZeroBin.

BBSRC

Delen van wetenschap. Studium Generale vroeg Utrechtse onderzoekers vragen te beantwoorden over de rol van wetenschap in het denken over bezit, een moeilijk tastbaar te maken begrip.

Delen van wetenschap

Rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan benadrukt het belang van de interdisciplinaire dialoog. Debat en wetenschap zijn twee handen op één buik. Dutch Institute For Fundamental Energy Research. Het kasteel Rijnhuizen dateert uit ongeveer 1200 en was oorspronkelijk een houten versterkte vesting, die rond ± 1400 vervangen is door twee aan elkaar gemetselde versterkte woningen van ongeveer 6 x 6 m².

Dutch Institute For Fundamental Energy Research

Het kasteel is meerdere malen verwoest en beschadigd en is in de huidige vorm in 1640 herbouwd door de Heer Reinoud van Tuyll van Serooskerke. In 1655 is het in handen gekomen van de familie De Geer en het is steeds particulier bezit gebleven tot de Stichting FOM het kasteel heeft aangekocht in 1958. Kasteel en koetshuizen zijn in 1959 gerestaureerd en in de loop der jaren is op het 11 ha grote terrein een laboratoriumcomplex gebouwd met een totaal vloeroppervlak van bijna 6500 m².

De plaats en de hoogte van de laboratoria zijn zo gekozen dat het aanzicht van het landgoed vanaf de oude dorpskern zo weinig mogelijk is gewijzigd. De Alexanderzaal De Alexanderzaal is waarschijnlijk 18de eeuws. Op de lange wand is uitgebeeld de slag bij Gaugamela. De Tuinkamer. E4Dca : Excellent article on the politics... Science and liberation. A colleague of mine in environmental science recently told me that he is about to run out of funding since his Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) discovery grant has not been renewed, twice in a row.

Science and liberation

Scientists like him, focused as they are on their work, are encouraged to think their funding has not been renewed because there is something wrong with them or their research. In fact, there are broader social forces at play.

Freudenthal Instituut

Wi-fi! Van RU-Wlan naar Eduroam: hoe zit het nou? Vanaf morgen 15 januari stapt de Radboud Universiteit definitief over op het gebruik van Eduroam op de hele campus.

Wi-fi! Van RU-Wlan naar Eduroam: hoe zit het nou?

Eerst kon je als student of medewerker ook nog op het RU-Wlan netwerk, maar deze gaat geheel verdwijnen. Wat zijn nu de redenen voor de RU om naar dit systeem over te stappen? Een overzicht. Waarom pearltrees ?

ERA: European Research Area

From uni to own start-up. Theo Schuyt. Diederik Stapel, wat ergert hij me. Ewald Engelen Het Stapel-debacle is illustratief voor de publicatiedrift die het academisch bedrijf steeds meer is gaan verzieken, aldus Ewald Engelen.

Diederik Stapel, wat ergert hij me

Diederik Stapel domineert weer eens het nieuws. God, wat ergert hij me. Drogreden. Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt en evenwel ons doet dwaalen, is 't een Drogreden.Isaac Watts, 1757.

Drogreden

Een drogreden (schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Algemeen[bewerken]

Demise of access

1148892 275451899253650 681016653 n. 'Bestuurder, ga de werkvloer op' 12 september 2013 door HOP, Petra Vissers Aantal keer bekeken: 500 WEB ONLY Bestuurders voelden zich de afgelopen jaren te vaak CEO van een groot bedrijf, analyseert Femke Halsema.

'Bestuurder, ga de werkvloer op'

“Je moet mensen benoemen die het publieke belang willen dienen. Dat is heel goed mogelijk.” ‘Een lastig gesprek’, heet het advies dat een commissie onder leiding van oud GroenLinks- politica Femke Halsema op 11 september uitbracht. De commissie analyseerde de bestuurscultuur in de semipublieke sector, waar het afgelopen tijd mis ging bij onder andere Amarantis en Inholland. De commissie doet veel aanbevelingen aan politiek Den Haag. U wijt recente debacles niet alleen aan falend bestuur, maar ook aan perverse prikkels vanuit de overheid. Een lastig gesprek - Advies Commissie Behoorlijk Bestuur. Education for Everyone.

Fundraising

Inholland syndroom - regelzucht - ontmenselijking. Profitmaking-university-is-just-the-start-minister-says-8751028. BDR: Bundesrepublik fördete jahrelang Doping. Surveillance university - privacy out of the window ? Demise of corporate research in The Netherlands. Demise of academic reflection on Democracy. Democratization of privileged access to scientific facts &wisdom. Education Criticism. The Future University. Limits to privatization of public education?

Test.

Neoliberal attacks on the public education system

VSNU: Continuïteit investeringen in onderzoek en innovatie essentieel. NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland Bedrijfsleven en kennisinstellingen onderstrepen in een vandaag gepresenteerd statement het belang van continuïteit van investeringen in onderzoek en innovatie.

VSNU: Continuïteit investeringen in onderzoek en innovatie essentieel

Nu bezuinigen op onderzoek en innovatie is funest voor het (toekomstig) verdienvermogen van onze economie en leidt tot uitholling van onze excellente kennisinfrastructuur. Nederland moet de ambitie behouden en realiseren om tot de top van de kenniseconomieën van de wereld te behoren. Meer onderzoek leidt tot nieuwe kennis. Als daarbij optimaal wordt samengewerkt door bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen zal nieuwe kennis neerslaan in nieuwe producten, diensten en processen.

Play University Inc:

Socie - Maak je vereniging mobiel! Militarization of academia / Higher Education. LOL Uit de kleren om de studie te betalen? Er woedt een verhitte discussie onder groepen studenten van de Universiteit Utrecht. Niet over de nieuwste plagiaataffaire of de afschaffing van de basisbeurs. Nee, over de vraag of vrouwelijke studenten zich mogen prostitueren om de studie te kunnen bekostigen. ‘Je universiteit als pooier’, fulmineert Erik Hendrix in een artikel op de site van de Kritische Studenten Utrecht (KSU). Volgens hem keurt Geestdrift, het blad van de faculteit Geesteswetenschappen, prostitutie van studenten goed. De auteur maakt dit op uit een artikel in het februarinummer van het magazine. Students as guinea pigs. Plofstudenten plofkip. Jobseekers Encouraged to Take Part in Clinical Trials by Government Jobs Website.

Jobseekers using the government’s new jobs website, Universal JobMatch, have been receiving messages encouraging them to participate in clinical trials. Users have received multiple messages from the service inviting them to apply for jobs, only to find these ‘employment opportunities’ are actually clinical trials.

Students as Reality Soap Stars

Your university as your pimp. Securiti- zation. Your University as a Zombie. Your University as a Drug Gang. Eigen ondernemerschap bij RUG - Groninger Studentenkrant. Hoera! De RUG heeft weer een nieuw plannetje! In de ongetwijfeld geniale grijze hersenkwabben van de nog grijzere heren van het universiteitsbestuur is het plan verrezen om iets te doen met die hippe nieuwe trend genaamd ondernemerschap. En daarom komt er het spiksplinternieuwe University of Groningen Centre for Entrepeneurship (UGCE voor de insiders) en gaan studenten het bestuur van het Van Swinderen Huys overnemen. Een van de dingen die het opperhoofd van de RUG, Elmer Sterken, voor ogen heeft is een nieuw vak dat iedere student kan volgen over ondernemerschap. Toegegeven, er zijn nog wat beren op de weg. Het nieuwe centrum wordt opgezet om ondernemerschap onder studenten te promoten.

MiedemaF : the university is a palimpsest... Stop The Voice of Holland-onderwijs. 31 augustus 2012 - Als het aan werkgeversvoorzitter Ineke Dezentjé ligt, is het afgelopen met ‘beroemd willen worden’, kinderen moeten weer eens de schoonheid van een écht vak gaan waarderen: techniek. Bijkomend voordeel: werkgelegenheid verzekerd. Het Albeda college in Rotterdam had dit jaar de voorzitter van de Vereniging FME-CWM (technologische industrie), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, uitgenodigd om een openingsspeech te geven. Dat heeft het Albeda college geweten. Feature: Why do some academics feel like frauds?

‘Pure misleiding’ voorlichtingsfolders hbo. Scholieren krijgen van hogescholen en universiteiten geen goede informatie over het hoger onderwijs, vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). In veel brochures is zelfs sprake van ‘pure misleiding’. Onderwijsinstellingen zouden hun voorlichting snel moeten aanpassen. Slechts enkele opleidingen schrijven in hun folder over het bindend studieadvies in het eerste jaar, stelt de LSVb. 60 procent zegt niets over het verwachte aantal contacturen. Meer dan de helft zwijgt over de kosten voor studiemateriaal. Ook het aantal eerstejaars en de grootte van werkgroepen blijven veelal ongenoemd.

Vertopsporting van de universiteit / HBO

Demise of the disinterested 'voorlichting' Je universiteit als pooier. Geestdrift: Studeren te duur? Gebruik je lichaam als onderpand! De crisis en de bezuinigingen hebben de toekomst van veel studenten onzeker gemaakt. De afbraak van het onderwijs vraagt om solidariteit, verzet en gezamenlijke actie van alle studenten. Toch denkt het officiële blad van de faculteit Geesteswetenschappen, geestdrift, daar heel anders over. OZU University: Your Future Facebook Timeline 

André Rieu - Maaike Meijer - Jac van den Boogaard -

Deconstructing metaphors / analogies that drive privatization. ‘Athina’ shows universities the way to the marketplace. Blurring boundery between University=indpndnt & HBO=corporate. Blurring money streams. RE:defining the public university. THE: Split system on public-private lines, says University Alliance. Int: Teacher Summit -teacher evaluation- excellence.

I don't know what exactly is going on but something smells very. Facility Services - fusion HBO - University. Blurring University & Politics. OCW. Lectoren HBO - Universities of applied sciences. ALS Ice Bucket Challenge Inception style. 9/11 Conspiracy by Zanini Padrona on Prezi.