background preloader

Cuts proposals:

Facebook Twitter

Ombuigingslijst OCW. 'Bezuinig op studenten' Er kan flink worden bezuinigd op studenten, schrijft het ministerie van Financiën aan de politieke partijen.

'Bezuinig op studenten'

Bijvoorbeeld door het collegegeld te verhogen of de ov-jaarkaart af te schaffen.

Privatisation general/facility services

Students. Researchers/educators. Alumni - emiriti. European Round Table of Industrialists. Noam Chomsky (July, 2013) "The Corporat- ization of the University". Kritische Studenten "Europa en het Hoger Onderwijs" brochure_hoger_onderwijs. What’s At Stake In Privatizing Education. What Is At Stake?

What’s At Stake In Privatizing Education

Nothing short of genuine education itself is at stake. What particularly vitiates the learning process is the introduction of a corporate culture or “market” forces that insist on measuring “student learning outcomes” by “objective” standards such as standardized tests; that place an emphasis on competition so that there are inevitably “winners” and “losers;” that regard democratic structures that include teachers with disdain; that narrow the curriculum so that job skills alone are valued; and that think in terms of education as valuable only as a means to material rewards. by Ann Robertson & Bill Leumer, via Countercurrents.org Forms of Privatization in Public Education The idea that government can’t do anything right has been trumpeted by the right wing for decades, particularly by its recently deceased leader Milton Friedman, a former economist at the University of Chicago. Still another cultural import is the hyper emphasis on competition.

Why Privatize? How does privatisation affect me? Univers: ‘Onderwijs dient belangen leerling niet’ In het onderwijs draait het alleen om geld en macht.

Univers: ‘Onderwijs dient belangen leerling niet’

De leerlingen om wie het zou moeten gaan, spelen een ondergeschikte rol. Dat stelt Leo Lenssen, die 21 maart promoveert aan Tilburg University en tevens lector is aan Hogeschool Inholland. Volgens Lenssen dient het onderwijsbestel in Nederland vooral de belangen van maatschappelijke partijen en niet die van de individuele leerlingen. Bestuurders willen volgens hem niets anders dan het bestaande onderwijsbestel in stand houden. Maar het bestel zoals dat al decennia bestaat, presteert niet naar behoren. Daarnaast doen scholen er te weinig aan om talenten van leerlingen te ontwikkelen. Ook tussen schoolbesturen en de overheid is een enorme machtstrijd gaande. Leo Lenssen. Sinds 1 november 2006 is Leo Lenssen lector Maatschappelijk Ondernemerschap aan de Hogeschool INHOLLAND.

Leo Lenssen

Referaat De maatschappelijke onderneming als democratisch project ofwel: tussen falende overheid en dwalende burger. Mei 2008. Tekst uitgesproken tijdens een Diner Pensant door Leo Lenssen.download pdf (64Kb) Lezing Bildungsweek HU en ISVW 27 juni 2012 De leraar als betrokken en intellectuele gids voor de leerling download pdf (64Kb) Bekijk de videoregistratie: Het Lectoraat Het lectoraat Maatschappelijk Ondernemerschap richt zich op de overgang van school naar de maatschappelijke onderneming, meer specifiek van de schoolorganisatie naar het maatschappelijk ondernemerschap. ‘Informatievoorziening door Zijlstra schandalig en nalatig’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn een gezamenlijke actie gestart om studenten zo goed mogelijk te informeren over de ingrijpende gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen op het hoger onderwijs.

‘Informatievoorziening door Zijlstra schandalig en nalatig’

Volgens de drie organisaties ‘ontloopt Zijlstra zijn verantwoordelijkheid’ in de informatievoorziening voor studenten. ‘Het is schrijnend dat staatssecretaris Zijlstra de studenten onder hoge financiële druk zet en hen niet eens goed informeert. Dit is schandalig en nalatig,’ stellen LSVb, ISO en LKvV in een persbericht. Terwijl een deel van de voorgestelde maatregelen nog door de Tweede Kamer goedgekeurd moet worden, is het de bedoeling dat deze al voor het volgend collegejaar 2012-2013 worden ingevoerd. FoliaWeb: Verloren generaties. Toon me je iPod en ik zeg je wie je bent.

FoliaWeb: Verloren generaties

Die van mij zit vol punk en new wave. Van Cabaret Voltaire tot The Sound, van Bauhaus tot de Dead Kennedys, van The Clash tot The Cure, van The Gang of Four tot de Virgin Prunes, van Joy Division tot Clock DVA, van Magazine tot A Certain Ratio, en van Siouxsie and the Banshees tot Talking Heads. Noem me een ouwe lul maar met bouwjaar 1963 heb je nu eenmaal je muzikale coming of age in de late jaren zeventig, vroege jaren tachtig. En omdat ik van hippiemuziek en consumptiepop niets moest hebben, kwam ik destijds automatisch bij de indies terecht: de kleine, zelfstandige labels, met de do it yourself-mentaliteit van de kraakbeweging. Het is geen vrolijke muziek. City’s Push for Tech Campus Draws Interest - Metropolis.

Beleidsnotitie studiefinanciering “Studeren is investeren” (pdf)beleidsnotitie studeren-is investeren. (pdf)vertrouwen in de overheid Prof:van den Bos UU. Wageningen Uni zet nieuwe opleiding op in China. De Wageningen Universiteit zet momenteel een nieuwe universitaire opleiding in de food- en agrosector op in de Chinese provincie Fujian.

Wageningen Uni zet nieuwe opleiding op in China

Dat gebeurt samen met het Amerikaanse Davis University en het Chinese Xiamen University, meldt De Gelderlander. Het is de bedoeling dat de opleiding in 2013 start. “We willen met die opleiding de voedselproductie naar een professioneler niveau tillen”, zegt Simon Vink, woordvoerder van Wageningen Universiteit in het dagblad. Hij verwacht niet dat de nieuwe opleiding invloed heeft op de toestroom van Chinese studenten naar Wageningen. Molkenboer (week 11) Halbe in zes cartoons. Halbe Zijlstra was de afgelopen twee jaar een geliefd slachtoffer van DUB-cartoonist Niels Bongers.

Halbe in zes cartoons

Aan de hand van zijn cartoons schetst Bongers een weinig vleiend beeld van de vertrekkend staatssecretaris: "Heel tevreden met zichzelf, minachting voor andermans opvattingen, tegenargumenten weg lachen en plezier beleven aan bezuinigen. " De overpeinzingen van Niels Bongers: Toen hij net in de Utrechtse gemeenteraad zat, heb ik zijdelings met Halbe Zijlstra te maken gehad. Bezuinigingen Hoger Onderwijs. Individuele Pearltree: Veranderingen in het hogere onderwijs. Bezuinigingen studiefinanciering. Bezuinigingen in hoger en universitair onderwijs. De bezuinigingen in het onderwijs. Studeren wordt ontmoedigd. Bezuinigingen in het hoger onderwijs- SMR Pearltree.

Fraude