background preloader

How does the University Work ?

Facebook Twitter

“How does the University work?” « Kritische Studenten Utrecht. February – June 2011, Utrecht University The researchcourse continued untill the 30th of June, when the preliminary results were presented at a closing congress.

“How does the University work?” « Kritische Studenten Utrecht

Further progress about this project will be announced on howdoestheuniversitywork.nl. Lezing André Klukhuhn – ‘Geschiedenis van de universiteit’ « Kritische Studenten Utrecht. André Klukhuhn ‘Geschiedenis van de universiteit’ André Klukhuhn. André Friedrich Wilhelm Klukhuhn (Amsterdam, 17 augustus 1940) is een Nederlands scheikundige, filosoof en schrijver.

André Klukhuhn

Onderzoeker en organisator[bewerken] Drie publicaties[bewerken] Doctoraris[bewerken] Belangrijkste publicaties[bewerken] "Electric Field Dependence of a Hydrogen Impurity Mode in SrTiO3", in: Physical Review Letters 25(6):380–383, 1970.Temperatuur- en elektries veld afhankelijkheid van het infrarood transmissie spektrum van éénkristallen Sr TiO3:H. DE ZACHTE, SCHUNNIGE VERWOESTING. EREDOCTORAAT? - Nieuws. Liever de Gifbeker: over de universiteiten en de markt « Kritische Studenten Utrecht. André Klukhuhn, directeur Studium Generale, Utrecht, januari 2002 Het zaad van grote ontdekkingen zweeft steeds om ons heen, maar het schiet alleen wortel in geesten die erop zijn voorbereid.

Liever de Gifbeker: over de universiteiten en de markt « Kritische Studenten Utrecht

(Joseph Henry) De Nederlandse universiteiten zijn al geruime tijd zo druk aan het bewegen dat het beeld maar moeilijk scherp is te krijgen. Toch is het mogelijk enige helderheid te scheppen door het schijnbaar chaotische gedoe in een aantal eenvoudiger factoren te ontleden. De belangrijkste bewegingscomponent is ongetwijfeld het uitdijen door de snelle toename van het aantal studenten, in gang gezet door de uit de late jaren zestig daterende democratisering van het toelatingsbeleid.

Het vorige fin de siècle kan met recht een tijd met twee gezichten worden genoemd. Daar staat tegenover dat de natuurwetenschap in het fin de siècle juist grotere vorderingen maakte dan ooit tevoren. De voorspoedige gang van zaken vanaf het eind van de vorige eeuw bleef zeker niet beperkt tot de natuurwetenschappen. Alain Renaut. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Alain Renaut

Parcours[modifier | modifier le code] D'abord heideggerien, il change d'orientation à la fin des années 1970 ; son domaine de prédilection est la philosophie morale et politique, qu'il aborde dans un « dialogue » avec Kant (dont il a traduit plusieurs ouvrages, parmi lesquels la Critique de la raison pure et la Critique de la faculté de juger) et sa postérité : John Rawls, Jürgen Habermas...

Son orientation philosophique fondamentale est celle d'une philosophie post-métaphysique du sujet[Quoi ?]. Ses thèmes de recherche les plus récents[Quand ?] Concernent les questions éthiques et politiques de la diversité, ainsi que l'interrogation sur les conditions d'un monde juste. Œuvres[modifier | modifier le code] Des droits de l’homme à l’idée républicaine, 1985 (en coll. avec Luc Ferry), PUF ;Système et critique.

DeGroeneA'dam: universiteiten worden halvarinefabrieken. Topkitsch en slow science - Boomkens, R. Kritiek van de academische rede R.

Topkitsch en slow science - Boomkens, R.

René Boomkens. René Boomkens (1954) is een Nederlands cultuurfilosoof.

René Boomkens

Boomkens studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1998 te Groningen op Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid. Vervolgens was hij tot 2002 bijzonder hoogleraar popmuziek aan de UvA. Sinds 1999 was hij tevens voltijds hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de RuG. R.W. (René) Boomkens < mepa < Rijksuniversiteit Groningen. Thomas von der Dunk. Thomas von der Dunk.

Thomas von der Dunk

Thomas Heinrich von der Dunk (Soestdijk, 2 juli 1961) is een Nederlandse cultuurhistoricus en publicist. Hij is de zoon van historicus Hermann von der Dunk en Goverdina Schuurmans-Stekhoven. Von der Dunk groeide op in Bilthoven, deed in 1979 eindexamen vwo aan het Nieuwe Lyceum aldaar en studeerde van 1979 tot 1988 kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (afstudeerrichting architectuur). Van 1989 tot 1993 was hij als assistent-in-opleiding verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden, waar hij in 1994 promoveerde op een tweedelig proefschrift over de politieke en ideologische aspecten van de monumentencultus in het Heilige Roomse Rijk in de veertiende tot achttiende eeuw (handelseditie 1999). Degroene: Bericht uit de halvarinefabriek.

VOLGENS RENÉ BOOMKENS, Thomas von der Dunk, René Gabriëls en André Klukhuhn (in De Groene Amsterdammer van 20 mei) zijn de Nederlandse universiteiten veranderd in halvarinefabrieken.

degroene: Bericht uit de halvarinefabriek

En de kerntaken van de universiteit laten zich niet rijmen met ‘het winstoogmerk van een bedrijf’, zo betogen zij. Dat lijkt me nauwelijks voor discussie vatbaar en dat zal dan ook wel de voornaamste reden zijn waarom Nederlandse universiteiten zonder winstoogmerk opereren. Ik ben benieuwd welke universiteiten zij precies op het oog hebben.Vooralsnog hou ik het erop dat de auteurs twee dingen door elkaar halen. Door de schaalvergroting zijn de verhoudingen aan de universiteiten sinds ongeveer 1980 zakelijker geworden. Koch-Backed Right-Wing Group Goes After More Professors, Asking for Emails on Unions and ... Rachel Maddow? Union busters have long relied on scare tactics to boost anti-worker legislation -- fear, threats and intimidation are standard fare for politicians trying to weaken labor laws, and can be effective if they're holding, say, your family's food stamps over your head.

Koch-Backed Right-Wing Group Goes After More Professors, Asking for Emails on Unions and ... Rachel Maddow?

In one of the most recent examples of this, right-wing think tanks are going after universities and professors for emails that might mention anything regarding the mass protests across the Midwest. How Republicans Tried to Silence a Professor Critical of Their Destructive Right-Wing Agenda.