background preloader

Slashing courses / faculties / Humanities / Social Sciences

Facebook Twitter

Slashing courses - a window at the structure beneath. Slashing courses. Two views of the same set. Meer filosofie! Bas Heijne. Volgens het SCP zijn we op dit moment doodsbang voor Islamitische Staat, maar volgens mensen die het weten kunnen is dat een lachertje.

Meer filosofie! Bas Heijne

Ons bedreigt een veel groter gevaar. Robots. Een paar maanden geleden waarschuwde minister Lodewijk Asscher dat robots de arbeidsmarkt veroveren. Slashing Universities. Erasmus: Tijd voor een alfa-offensief. Waarom gaan grote subsidies nog steeds alleen naar bèta-onderzoek?

Erasmus: Tijd voor een alfa-offensief

Aangetoond is dat techniek maar voor een kwart het succes van innovatie bepaalt. De rest is de humane factor. Tijd voor de geesteswetenschappen om de handschoen op te nemen, betoogt André Lardinois, onderzoeksdirecteur in de faculteit. Illustratie: Elmar Noteboom Op woensdag 12 november 2014 schreef Europa geschiedenis. University Inc: Ch7. - commercial sqeeze on humanities & teaching.

The Slow Death of the University - Terry Eagleton. A few years ago, I was being shown around a large, very technologically advanced university in Asia by its proud president.

The Slow Death of the University - Terry Eagleton

As befitted so eminent a personage, he was flanked by two burly young minders in black suits and shades, who for all I knew were carrying Kalashnikovs under their jackets. Having waxed lyrical about his gleaming new business school and state-of-the-art institute for management studies, the president paused to permit me a few words of fulsome praise. I remarked instead that there seemed to be no critical studies of any kind on his campus. De barbaren vallen binnen! Duik uw atoomkelder in, zet uw aluhoedje op: de barbaren vallen binnen!

De barbaren vallen binnen!

Althans, dat is wat Rutte heeft gesuggereerd aan de internationale pers. Verschillende historici walgen van de vergelijking die onze minister-president heeft gemaakt met het Romeinse Rijk: als we onze grenzen niet sluiten, gaan we net als het Romeinse Rijk ten onder. Dat is gewoon onzin. Meer dan morele steun aan wetenschap.

30 november 2015 - “De wetenschap kan niet keer op keer gekort worden.

Meer dan morele steun aan wetenschap

Ondanks alle mooie woorden. Ik vind dat een grof schandaal, laat ik daar maar eerlijk in zijn.” Robbert Dijkgraaf vindt de Wetenschapsagenda een mooie aanleiding om nu dan toch eindelijk concreet te investeren in wetenschappelijk onderzoek. “De wetenschap kan niet keer op keer gekort worden, ondanks alle mooie woorden. Ik vind dat een grof schandaal.” Tijdens het Gala van de Wetenschap in de Amsterdamse Stadsschouwburg reageerde Robbert Dijkgraaf op de Wetenschapsagenda. The death of universities. Are the humanities about to disappear from our universities?

The death of universities

“Why the negligence of the humanities will destroy the university” - full. The war against humanities at Britain's universities. A war is being waged within the cloistered world of academia, a war whose repercussions will be felt down through the generations.

The war against humanities at Britain's universities

Subsidies used as carrot to prod national universities to streamline, ditch humanities. Geesteswetenschappen nog niet 'zorgenvrij' Ondanks jarenlange investeringen blijven de geesteswetenschappen het zorgenkindje van universiteiten.

Geesteswetenschappen nog niet 'zorgenvrij'

Het gaat weliswaar wat beter dan een paar jaar geleden, maar voor hoe lang? In de geesteswetenschappen is het opleidingsaanbod versnipperd, de wetenschappelijk staf vergrijsd, de onderwijslast te hoog en het studiesucces te laag. 'Geesteswetenschappen zorgenkindje universiteiten' Ondanks jarenlange investeringen blijven de geesteswetenschappen het zorgenkindje van universiteiten.

'Geesteswetenschappen zorgenkindje universiteiten'

Het gaat weliswaar wat beter dan een paar jaar geleden, maar voor hoe lang? In de geesteswetenschappen is het opleidingsaanbod versnipperd, de wetenschappelijk staf vergrijsd, de onderwijslast te hoog en het studiesucces te laag. Dat was in 2009 de onverbiddelijke conclusie van een commissie onder leiding van de Amsterdamse oud-burgemeester Job Cohen. Er was veel geld nodig om het tij te keren. Schaf geschiedenis niet af. Young academics: The great betrayal. Supporters of the status quo in higher education are about as common as authentic autographs from Abu Qatada.

Young academics: The great betrayal

Yet I am not sure many of those who have attacked successive governments for the short-sightedness of their policies are aware of how systemic the problems are. Let us look, for example, at those at the very beginning of their careers. The war against humanities at Britain's universities. Het is tijd om de geesteswetenschappen volledig weg te bezuinigen. De humaniora heten ook wel ‘geesteswetenschappen’, maar hoe goed is de suffix ‘wetenschappen’ vol te houden, als de disciplines die we ermee associëren volkomen gepolitiseerd zijn? Wetenschap is iets anders dan theorieën ontwikkelen en data verzamelen die de eigen politieke smaak ondersteunen. Niemand zou moeten willen betalen voor een diploma in politiek pamflettisme. KSU: Europa en het Hoger Onderwijs. Meer dan kwaliteit ? artcuts.

Who ruined the humanities?

Slashing courses initiated by ? Ch: "Europa en het hoger onderwijs" Meer winst voor bedrijven, hogere kosten voor studenten, minder kwaliteit Onderwijsinstellingen zijn ´leerfabrieken´ geworden, productieplaatsen waar in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten gekwalificeerde arbeidskrachten gemaakt moeten worden. Gemakzucht van voorsprong. 17 januari 2014 - “Universiteiten zijn als instellingen nauwelijks te handhaven.” WRR-lid prof. Peter van Lieshout voorziet ingrijpende veranderingen in het kennislandschap van Nederland als “lerende economie.” Bij de nieuwjaarsontvangst van de Vereniging Hogescholen sprak Van Lieshout over de consequenties van de visie die de WRR heeft geformuleerd in zijn recente rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland' Hij benadrukte dat “de klassieke modellen en zekerheden” van de economie en maatschappelijke ontwikkeling voorbij zijn. Door ongecoördineerde profilering is het einde van de uni's nabij...

Huidige wetenschapsfinanciering is slecht voor de alfa’s. Onderzoeksgeld gaat steeds meer naar grote projecten en is veel vaker afhankelijk van het bedrijfsleven. Dat zijn volgens Ingrid Robeyns tendensen waardoor het kleinschalige alfa-onderzoek te vaak buiten de boot valt. De alfawetenschappen (en de alfa-achtige gammawetenschappen) bevinden zich in meerdere opzichten in een moeilijke situatie.

Counterinitiatives

Minder economie, meer filosofie - Opinie - NRC Reader. Universiteiten dienen niet alleen de arbeidsmarkt, maar zijn er ook om kennis te behouden en te ontwikkelen die meer extern effect heeft, menen , en . De eerste 3 artikelen zijn gratis. Na dit artikel nog 2 te gaan. Word nu lid van NRC Reader en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen Alles lezen: € 14,99/maand Door intellectuele verdwazing over de rol die de overheid moet spelen bij de financiering van het hoger onderwijs, wordt een slachting aangericht op de universiteiten, met name bij de geesteswetenschappen.

Het radicale snijden in de geesteswetenschappen is geen nieuwe ontwikkeling. Universities Rally! Foto: Fibonacci Blue (cc, via Flickr) Als er een beweging bestaat die bekend is geworden met rally’s, dan is het de Amerikaanse Tea Party. Zij gaven de laatste jaren onbedoeld een stoomcursus ‘Beïnvloeding van een verouderd instituut door middel van rally’s’. ScienceGuide - Minister op de bres voor kleine talen.

12 februari 2015 - Bussemaker gaat met de VSNU en de geesteswetenschappen in gesprek over het behoud van de kleine talen. Daarmee probeerde zij Paul van Meenen (D66) gerust te stellen. De VVD vreest echter een te eenzijdige focus op talenstudies en wil juist meer aandacht voor de bèta’s Paul van Meenen (D66) maakte zich tijdens het Kamerdebat over de wetenschapsbeleid zorgen over de geesteswetenschappen. ‘De essentie van de universiteit gaat verloren’ ‘Onvrede onder de staf is voor studenten meestal een goede voedingsbodem om tot actie over te gaan.

Studenten kunnen dan samen met hen optrekken. Bij de Maagdenhuisbezetting van 1969 hadden gewone, al dan niet wetenschappelijke, medewerkers niets te vertellen, de hoogleraren bepaalden alles. Nu is het eigenlijk nog een graadje erger: het zijn de directeuren en afdelingsvoorzitters die alles bepalen. Die trend is al vijftien jaar zichtbaar en dit jaar geëxplodeerd.’ Dit zegt scheidend universiteitshistoricus Peter Jan (Péjé) Knegtmans in een afscheidsinterview in het eindejaarsnummer van Folia. ‘De essentie van de universiteit gaat verloren’ - Folia. ‘Onvrede onder de staf is voor studenten meestal een goede voedingsbodem om tot actie over te gaan. Studenten kunnen dan samen met hen optrekken. Bij de Maagdenhuisbezetting van 1969 hadden gewone, al dan niet wetenschappelijke, medewerkers niets te vertellen, de hoogleraren bepaalden alles. Nu is het eigenlijk nog een graadje erger: het zijn de directeuren en afdelingsvoorzitters die alles bepalen.

Leiden University

RUG. UvA. Utrecht University. Trajectum: Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel. De ‘overstap’ van een deel van de medewerkers van de faculteiten naar de HU diensten kan doorgaan. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is woensdagmiddag akkoord gegaan met het plan van het college van bestuur. Het gaat om bijna 350 leden van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) die nu officieel in dienst zijn van de faculteiten. Zij worden met ingang van 1 januari 2014 organisatorisch ondergebracht bij een van de zes HU diensten. Deze ‘ontvlechting’ van kerntaken (onderwijs en onderzoek) en ketentaken (ondersteuning) moet leiden tot een harmonisering en bezuiniging van de ondersteunende diensten. Onvrede over bezuiniging op ondersteunend personeel. Bij de faculteit Gezondheidszorg (FG) loopt de medezeggenschapsraad te hoop tegen de bezuinigingen op het ondersteunend personeel. Tracectum: Personeel protesteert tegen bezuinigingen.

Medewerkers bij twee instituten van de faculteit Maatschappij en Recht zijn de bezuinigingen en veranderingen binnen de HU beu. Strenger regime bij bezuinigingen ondersteunend personeel. De HU moet in 2014 een extra tandje bijzetten om de geplande bezuinigingen op het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) te halen. Opheffing faculteiten definitief per januari 2017. Advies: nog niet instemmen met opheffen faculteiten. Veel kritiek op reglement voor opheffing faculteiten – Trajectum. Hogeschoolraad alsnog akkoord: opheffing faculteiten per februari – Trajectum. Van de redactie: wantrouwen – Trajectum.

Van de redactie: wantrouwen – Trajectum.

Erasmus University

Radboud University. VU Amsterdam. Tilburg School of Humanities & Nexus Inst: & Redesign master Rechtsgeleerdheid in volle vaart. TU Eindhoven. Fasos - Grote Gracht - Maastricht. TNO. 'Medewerkers HR voelen zich onveilig' TUDelft. TU/e-faculteit Industrial Design in zwaar weer.  Besluit fusie MB/GW maand uitgesteld. Resource: Reorganisatie bij Plant kost arbeidsplaatsen. Vrije Universiteit Brussel. Universiteit Gent. Vlaanderen gaat aantal studies verminderen. Finis slavisticae – Slavonic and East European Studies.

Finis slavisticae – Slavonic and East European Studies. Faculteit Letteren schort Slavistiek en Oost-Europakunde op - Veto.be. Humanities under attack. Social sciences and humanities faculties to close in Japan after ministerial decree. Alarm Over Huge Cuts to Humanities and Social Sciences at Japanese Universities. Japan Dumbs Down Its Universities. Japan's humanities chop sends shivers down academic spines. Japanese government asks universities to close social sciences and humanities faculties.

India

UCSC Students Occupy Humanities Building - nov2014. Yale cuts Dutch language program. Occupy UAL. Salford culls courses ‘to secure future’ Johns Hopkins University Humanities Center. A final plea to save Portuguese science - EuroScientist Webzine. Nog te herordenen. More.