background preloader

Slashing courses / faculties / Humanities / Social Sciences

Facebook Twitter

Goede vooruitzichten creatief opgeleide. 19 september 2017 - Creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen.

Goede vooruitzichten creatief opgeleide

“Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof (HKU). Als het aan de meeste van de formerende partijen ligt, dan zal er de aankomende jaren flink gesneden worden in het kunstonderwijs. Dit zou moeten gebeuren door simpelweg minder mensen aan te nemen. De afspraken over reductie van het aantal studenten die een aantal jaar geleden zijn opgenomen in het sectorplan zijn behaald, maar nu zouden dit aantal toch nog verder moeten worden teruggeschroefd. De enige studentengroei aan de kunstenhogescholen in de afgelopen vijftien jaar vond plaats in de creatieve industrie, waar ook de meeste banen zijn.

Vrije geesten Het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap van de HKU doet al langer onderzoek naar de kansen op de arbeidsmarkt en het uitstroomprofiel van hun (oud-)studenten. Ophouden met die ondoordachte platitudes dat studeren aan een Kunstacademie geen toekomst biedt. Slashing courses - a window at the structure beneath. Slashing courses. Two views of the same set. Meer filosofie! Bas Heijne. Volgens het SCP zijn we op dit moment doodsbang voor Islamitische Staat, maar volgens mensen die het weten kunnen is dat een lachertje.

Meer filosofie! Bas Heijne

Ons bedreigt een veel groter gevaar. Robots. Een paar maanden geleden waarschuwde minister Lodewijk Asscher dat robots de arbeidsmarkt veroveren. Ze zijn „goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag, vragen nooit om loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet”. Asscher maakte zich vooral zorgen over de dreigende werkloosheid van laaggeschoolden wanneer robots het eenvoudige werk overnemen. En dan? Daarachter liggen nog veel heftiger doemscenario’s klaar. Slashing Universities. Permanent Crisis: The Humanities in a Disenchanted Age – chad wellmon. Permanent Crisis: The Humanities in a Disenchanted Age – chad wellmon. Erasmus: Tijd voor een alfa-offensief. Waarom gaan grote subsidies nog steeds alleen naar bèta-onderzoek?

Erasmus: Tijd voor een alfa-offensief

Aangetoond is dat techniek maar voor een kwart het succes van innovatie bepaalt. De rest is de humane factor. Tijd voor de geesteswetenschappen om de handschoen op te nemen, betoogt André Lardinois, onderzoeksdirecteur in de faculteit. University Inc: Ch7. - commercial sqeeze on humanities & teaching. The Slow Death of the University - Terry Eagleton. A few years ago, I was being shown around a large, very technologically advanced university in Asia by its proud president.

The Slow Death of the University - Terry Eagleton

As befitted so eminent a personage, he was flanked by two burly young minders in black suits and shades, who for all I knew were carrying Kalashnikovs under their jackets. The Impact and Future of Arts and Humanities. De barbaren vallen binnen! Duik uw atoomkelder in, zet uw aluhoedje op: de barbaren vallen binnen!

De barbaren vallen binnen!

Althans, dat is wat Rutte heeft gesuggereerd aan de internationale pers. Verschillende historici walgen van de vergelijking die onze minister-president heeft gemaakt met het Romeinse Rijk: als we onze grenzen niet sluiten, gaan we net als het Romeinse Rijk ten onder. Dat is gewoon onzin. Het treurige van dit hele verhaal is dat Rutte zelf een opleiding geschiedenis heeft gedaan (waar hij overigens 7 jaar over heeft gedaan) en mensen vragen zich nu af of hun diploma wel wat waard was. Kortom: de Rutte-rel is een treurige zaak voor een ieder die een hart heeft voor onderwijs en onderzoek. Helaas was dit alles wel te verwachten. Meer dan morele steun aan wetenschap. 30 november 2015 - “De wetenschap kan niet keer op keer gekort worden.

Meer dan morele steun aan wetenschap

Ondanks alle mooie woorden. Ik vind dat een grof schandaal, laat ik daar maar eerlijk in zijn.” Robbert Dijkgraaf vindt de Wetenschapsagenda een mooie aanleiding om nu dan toch eindelijk concreet te investeren in wetenschappelijk onderzoek. “De wetenschap kan niet keer op keer gekort worden, ondanks alle mooie woorden. Ik vind dat een grof schandaal.” The death of universities. Are the humanities about to disappear from our universities?

The death of universities

“Why the negligence of the humanities will destroy the university” - full. The war against humanities at Britain's universities. A war is being waged within the cloistered world of academia, a war whose repercussions will be felt down through the generations.

The war against humanities at Britain's universities

Subsidies used as carrot to prod national universities to streamline, ditch humanities. Geesteswetenschappen nog niet 'zorgenvrij' Ondanks jarenlange investeringen blijven de geesteswetenschappen het zorgenkindje van universiteiten.

Geesteswetenschappen nog niet 'zorgenvrij'

Het gaat weliswaar wat beter dan een paar jaar geleden, maar voor hoe lang? In de geesteswetenschappen is het opleidingsaanbod versnipperd, de wetenschappelijk staf vergrijsd, de onderwijslast te hoog en het studiesucces te laag. Dat was in 2009 de onverbiddelijke conclusie van een commissie onder leiding van de Amsterdamse oud-burgemeester Job Cohen.

Er was veel geld nodig om het tij te keren. Meer jonge onderzoekers. 'Geesteswetenschappen zorgenkindje universiteiten' Ondanks jarenlange investeringen blijven de geesteswetenschappen het zorgenkindje van universiteiten.

'Geesteswetenschappen zorgenkindje universiteiten'

Het gaat weliswaar wat beter dan een paar jaar geleden, maar voor hoe lang? In de geesteswetenschappen is het opleidingsaanbod versnipperd, de wetenschappelijk staf vergrijsd, de onderwijslast te hoog en het studiesucces te laag. Schaf geschiedenis niet af. Young academics: The great betrayal. Supporters of the status quo in higher education are about as common as authentic autographs from Abu Qatada. The war against humanities at Britain's universities. Het is tijd om de geesteswetenschappen volledig weg te bezuinigen. De humaniora heten ook wel ‘geesteswetenschappen’, maar hoe goed is de suffix ‘wetenschappen’ vol te houden, als de disciplines die we ermee associëren volkomen gepolitiseerd zijn?

Wetenschap is iets anders dan theorieën ontwikkelen en data verzamelen die de eigen politieke smaak ondersteunen. Niemand zou moeten willen betalen voor een diploma in politiek pamflettisme. En niemand zou er voor hoeven betalen. ‘De sofist zet de rede leugenachtig en selectief in om een politieke overtuiging te ondersteunen. Runia is niet de enige. Het broeit in de Faculteit der Letteren. Het faculteitsbestuur probeert de problemen aan te pakken. Maar volgens medewerkers gaat het aan de kern van de zaak voorbij. Door Megan Embry Hoe veel hoogleraren heb je nodig om een paper te beoordelen? Drie, zegt vicedecaan Daan Raemaekers. Spui25 over de toekomst van protest: ‘Een petitie op Facebook maakt minder indruk’ THE: European universities fight to save rare subjects Rare disciplines face a multitude of threats but are key to the biodiversity of academia, advocates say.

As chair of Celtic languages and culture at Utrecht University – the only such position in the Netherlands, and one of just a handful in continental Europe – Peter Schrijver knows what it is like to teach a rare discipline. Een 'witte staking' Omdat er bekostigd wordt op studentenaantallen verdwijnen er steeds meer kleine studies in Europa, legt Peter Schrijver uit van Keltische studies aan de @UniUtrecht. Mensen, de Humaniteit staat te koop. De hoogste bieder mag haar uitwonen.… NRC - Stop met verdacht maken van de geesteswetenschappen - Remco Breuker. Stop met verdacht maken van de geesteswetenschappen - NRC. Universiteit kort alfa-studies niet. Universiteit kort alfa-studies niet - NRC.

NRC - 21 sept 2019 - De geest is uit de geesteswetenschap - Bas Heijne. De geest is uit de geesteswetenschap - NRC. ScienceWorks » Congres: Impact van Alfa- en Gammawetenschappen 2019. Anna Lichtwarck-Aschoff, in 2008 gepromoveerd in Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is momenteel werkzaam als universitair docent Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. ScienceWorks » Congres: Impact van Alfa- en Gammawetenschappen 2019. Anna Lichtwarck-Aschoff, in 2008 gepromoveerd in Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is momenteel werkzaam als universitair docent Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. In de zorg is een nieuw tijdperk aangebroken in het denken over welzijn, psychopathologie en behandeling. Carel Stolker sur Twitter : "Over de maatschappelijke impact van onze alfa- en gammawetenschappen. Onderweg naar de Science Works-conferentie in Den Haag. Ik ga in mijn openingstoespraak drie voorbeelden geven: uit het recht, de psychologie en de taalkund.

Carel Stolker on Twitter: "Over de maatschappelijke impact van onze alfa- en gammawetenschappen. Onderweg naar de Science Works-conferentie in Den Haag. Ik ga in mijn openingstoespraak drie voorbeelden geven: uit het recht, de psychologie en de taalkunde. Welcome home! This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you.

Tweets not working for you? KSU: Europa en het Hoger Onderwijs. Meer dan kwaliteit ? artcuts.

Causal factors ? maybe even Who ruined the humanities?

Counterinitiatives. Minder economie, meer filosofie - Opinie - NRC Reader. Universiteiten dienen niet alleen de arbeidsmarkt, maar zijn er ook om kennis te behouden en te ontwikkelen die meer extern effect heeft, menen , en . De eerste 3 artikelen zijn gratis. Na dit artikel nog 2 te gaan. Word nu lid van NRC Reader en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen. Universities Rally! Foto: Fibonacci Blue (cc, via Flickr) Als er een beweging bestaat die bekend is geworden met rally’s, dan is het de Amerikaanse Tea Party. Zij gaven de laatste jaren onbedoeld een stoomcursus ‘Beïnvloeding van een verouderd instituut door middel van rally’s’. Gekscherend werden ze zelfs geparodieerd door tv-komieken Jon Stewart en Stephan Colbert toen zij in 2011 hun Rally to Restory Sanity and/or Fear organiseerden.

Een parodie door zulke ervaren komedianten is wellicht het grootste compliment dat men kan krijgen. Het is het bewijs dat men de juiste snaar weet te raken. ScienceGuide - Minister op de bres voor kleine talen. 12 februari 2015 - Bussemaker gaat met de VSNU en de geesteswetenschappen in gesprek over het behoud van de kleine talen. Daarmee probeerde zij Paul van Meenen (D66) gerust te stellen. De VVD vreest echter een te eenzijdige focus op talenstudies en wil juist meer aandacht voor de bèta’s Paul van Meenen (D66) maakte zich tijdens het Kamerdebat over de wetenschapsbeleid zorgen over de geesteswetenschappen. “Er is een dreigende teloorgang van de geesteswetenschappen door de focus op brede opleidingen, maar ook de focus op bèta. En daarmee samenhangt het verdwijnen van de kleine talenstudies.

‘De essentie van de universiteit gaat verloren’ ‘Onvrede onder de staf is voor studenten meestal een goede voedingsbodem om tot actie over te gaan. Studenten kunnen dan samen met hen optrekken. Bij de Maagdenhuisbezetting van 1969 hadden gewone, al dan niet wetenschappelijke, medewerkers niets te vertellen, de hoogleraren bepaalden alles. ‘De essentie van de universiteit gaat verloren’ - Folia. Discussiebijeenkomst Sectorplannen KNAW en VSNU. Discussiebijeenkomst Sectorplannen KNAW en VSNU — KNAW. Archive. Brief vd Decanen vd Geesteswetenschappelijke Faculteiten - Samenleving kan niet zonder geesteswetenschappen. Samenleving kan niet zonder geesteswetenschappen - NRC. Decanen Geesteswetenschappen: 'Bodem is bereikt' Jonge onderzoekers moeten topprioriteit krijgen binnen sectorplan. De positie van jonge wetenschappers moet topprioriteit worden in het nieuwe sectorplan voor de sociale- en geesteswetenschappen, zegt de nieuwe kwartiermaker, Mark Bovens.

[International version] Mark Bovens: "Public accountability is one of the cornerstones..." Prof. dr. Mark Bovens - Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens. Geen nieuw sectorplan, maar direct een half miljard voor kunstmatige intelligentie. Geen nieuw sectorplan, maar direct een half miljard voor kunstmatige intelligentie - ScienceGuide. Nu is er geen tijd voor sectorplannen en een nieuwe bekostigingssystematiek. Er moet direct een half miljard noodfinanciering komen voor kunstmatige intelligentie, zegt een adviesorgaan van de regering.

Leiden University

RUG. Studenten protesteren tegen hoge werkdruk docenten. Studenten protesteren tegen hoge werkdruk docenten. UvA. Utrecht University. Trajectum: Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel. Onvrede over bezuiniging op ondersteunend personeel. Tracectum: Personeel protesteert tegen bezuinigingen. Strenger regime bij bezuinigingen ondersteunend personeel. Opheffing faculteiten definitief per januari 2017. Advies: nog niet instemmen met opheffen faculteiten. Veel kritiek op reglement voor opheffing faculteiten – Trajectum. Hogeschoolraad alsnog akkoord: opheffing faculteiten per februari – Trajectum. Van de redactie: wantrouwen – Trajectum. Van de redactie: wantrouwen – Trajectum. Reorganisatie bij het Seminarium kan doorgaan - Trajectum. De reorganisatie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de #HU houdt in dat acht van de vijftig arbeidsplaatsen verdwijnen, naar verwachting zonder gedwongen ontslagen.

Erasmus University

Radboud University. VU Amsterdam. Tilburg School of Humanities & Nexus Inst: & Redesign master Rechtsgeleerdheid in volle vaart. Redesign Tilburg Law School: van 13 naar 5 departementen. Redesign Tilburg Law School: van 13 naar 5 departementen. TU Eindhoven. Fasos - Grote Gracht - Maastricht. TNO. 'Medewerkers HR voelen zich onveilig' TUDelft. TU/e-faculteit Industrial Design in zwaar weer.  Besluit fusie MB/GW maand uitgesteld. Resource: Reorganisatie bij Plant kost arbeidsplaatsen. Vrije Universiteit Brussel. Universiteit Gent. Vlaanderen gaat aantal studies verminderen. Finis slavisticae – Slavonic and East European Studies.