background preloader

LUC - Leiden University College

Facebook Twitter

LUC The Hague - The international Honours College of Leiden University - LUC The Hague. - Home - Sirius Programma, excellentie, excellentiebevordering, excellente student, hoger onderwijs, honours programme, honors program, leerfunctie, community, kennisdeling, kennisconferentie. LUC The Hague - The international Honours College of Leiden University - LUC The Hague. Scholarships eligibility appl: must have received an offer to study at LUC The Hague. LUC The Hague Scholarships LUC The Hague recognises that all students are individuals, with their own particular circumstances and challenges.

Scholarships eligibility appl: must have received an offer to study at LUC The Hague

We seek to ensure that the single most important criterion for studying at LUC is academic talent and ambition. With this in mind, LUC The Hague offers scholarships to a small number of excellent students who might otherwise be unable to attend. Please note that scholarship applications are assessed on a competitive basis. Scholarships currently consist of fee-waivers (exemptions, for example, from the institutional fee, housing, or books). Eligibility Applicants will only be considered for a scholarship if they meet the following conditions: The applicant must have received an offer to study at LUC The Hague. Scholarship renewal A scholarship is offered for the duration of minimally one year and maximally three years.

The student maintains a minimum GPA of 3.0. A scholarship motivation letter explaining the merit and need. Eligibility: must have received an offer to study at LUC The Hague. University college trekt minder studenten. Het university college trekt minder studenten dan vorig jaar.

University college trekt minder studenten

Dit jaar verwelkomt de in 2010 gestarte elite bacheloropleiding met inwonende studenten 93 eerstejaars. Vorig jaar waren dat er nog 115. Door Vincent Bongers ‘Het hadden er wel 10 tot 15 meer mogen zijn’, zei rector magnificus Paul van der Heijden tijdens de universiteitsraad van vorige week maandag. ‘We willen per jaar tussen de 100 en 115 eerstejaars. We zitten duidelijk aan de onderkant van de streefcijfers. Er waren overigens wel meer aanmeldingen dan plaatsen maar het college hanteert strenge toegangseisen.

Er zijn in Amsterdam, Middelburg, Maastricht en Utrecht ook university colleges. Volgens het Leidse college krijgt de werving voor de studenten nog een impuls. De komst van de nieuwe opleiding International studies, die in september 2012 van start gaat in Den Haag, wordt door de raad gezien als een mogelijk probleem. CvB start onderzoek naar Honours. Het College van Bestuur (CvB) start een onderzoek naar een paradepaardje van de RU: het interdisciplinaire Honoursprogramma.

CvB start onderzoek naar Honours

Aanleiding is een notitie van de Universitaire Studentenraad (USR) waarin wordt gesteld dat het door bachelorstudenten niet als een daadwerkelijk excellentietraject wordt ervaren. De Honours Academy presenteert zichzelf als een uitdagend programma voor de meest getalenteerde en ambitieuze studenten. Die uitdaging valt volgens de notitie wel mee. Voor studenten zijn er relatief weinig verplichtingen en de cursussen komen soms overeen met reguliere eerstejaarsvakken. Ook heeft de USR zijn vraagtekens bij het hoge aantal studenten dat wordt aangenomen. De kritiek komt op een vervelend moment: sinds kort draait de RU zelf op voor de kosten, na zo’n vijf jaar subsidie van het ministerie gekregen te hebben.

In afwachting van het onderzoek heeft de USR samen met het CvB besloten de notitie niet openbaar te maken. Leiden wil 'college' in Den Haag. Leidse excellentie naar Den Haag. 24 maart 2010 - "Dat meer dan een zes onder studenten niet wordt geaccepteerd, daar moeten we gewoon van af. " Ook Leiden start met een University College naar ‘liberal arts’ model, maar niet als meer van hetzelfde. Het komt namelijk in Den Haag, gericht op vrede, veiligheid en duurzaamheid. Vice-Rector Rietje van Dam zegt over dit Sirius-project: “Zelfs Brussel en Washington kennen dit niet.” Het Leiden University College Den Haag gaat in het collegejaar 2010-2011 van start met een kleinschalig bachelorprogramma naar model. Het aantal aanmeldingen overstijgt nu al ruim het aantal plekken. Rietje van Dam zegt tegen dat ze het typisch Nederlands vindt dat studenten hun hoofd niet boven het maaiveld durven uit te steken.

ANS: Geen makkelijke cum laude meer in Leiden. Het klinkt nogal absurd, maar tot voor kort was het mogelijk om met een zesenhalf cum laude af te studeren aan het internationale college van de Universiteit Leiden.

ANS: Geen makkelijke cum laude meer in Leiden

Na forse kritiek heeft de universiteit besloten om deze praktijk af te schaffen. Wie normaal een cum-laudevermelding op het diploma wil krijgen, moet een acht als gemiddeld eindcijfer hebben. Kamerleden van de VVD, SP en D66 uitten forse kritiek op de aangepaste regels van de Leiden University College: ‘Van een zeseneenhalfjescultuur wordt niemand beter’, aldus onderwijswoordvoerder van D66, Paul van Meenen. Ook de Universiteitsraad was het oneens met het op deze wijze verstrekken van het predikaat. De universiteit heeft nu de beoordelingsmethode aangepast en is overgegaan op het Amerikaanse systeem, waarbij werk wordt beoordeeld met de letters A tot en met F. Toch geen ’cum laude’ met 6,5 aan Leiden University College. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Toch geen ’cum laude’ met 6,5 aan Leiden University College

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar leidschdagblad.nl" om deze keuze te bevestigen. Leiden University College (LUC) The Hague. Tinywindmill : Schitterende ceremonie! Leiden ...