background preloader

Läsa

Facebook Twitter

ELSA. Sök i ELSA Söktips: Vid sökning på personnamn går det bra att använda såväl rak som inverterad namnform: Elsa Beskow ger samma sökresultat som Beskow Elsa.

ELSA

Chambers samtalsmodell. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Reading to Learn är en explicit undervisningsmetod som lär eleverna att läsa och skriva ämnesspecifika texter.

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad

I Göteborg har ett par hundra lärare fått fortbildning och de utvärderingar som har gjorts visar på ökad måluppfyllelse. Göteborgs Stad inledde sin satsning på Reading to Learn hösten 2013. Orsaken var flera rapporter om sjunkande kunskapsresultat och försämrad läsförståelse i kombination med att den nya läroplanen som infördes 2011 ställer högre språkliga krav på eleverna. Ämnesspecifika texter Reading to Learn handlar om att eleverna ska lära sig att läsa och skriva ämnesspecifika texter, och att man lär dem detta med en explicit och modellerande undervisning.

Förbereda för läsning. Genrepedagogik Reading to Learn är en utveckling av genrepedagogiken. Sök och du skall finna. Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier - Gravity Goldberg - böcker(9789127818583) Opal bokförlag. Den första fråga jag får från unga läsare är alltid, är det sant?

Opal bokförlag

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Tydlig struktur, lärarledd undervisning och reflekterande läsning.

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad

På Landamäreskolan arbetar alla lärare språkutvecklande utifrån ett förhållningssätt som är inspirerat av Teachers College i New York. På Landamäreskolan i Biskopsgården står läsning i fokus. Den nybyggda f-3-skolan är formad som bokstaven “s” med ett bibliotek i två våningar i mitten. Lässtrategier – Josef Sahlin. Är du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan?

Lässtrategier – Josef Sahlin

Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet. Även andra format finns. Barbro Westlund om RT (Reciprocal Teaching): ”Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning som påbörjades på 1980-talet. Eleverna turas om att inneha lärar- respektive elevrollen i smågrupper. Pest och kolera LHL. Ett upplägg för textsamtal av faktatexter. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan arbeta med textsamtal för att stötta läsandet av skönlitterära texter.

Ett upplägg för textsamtal av faktatexter

Detta ger eleverna stöd för förståelsen av det som de läser och de kan använda varandra som lärresurser för varandra. Jag tänkte i detta inlägg ge tips på metoder för att genomföra samtal av läsning av faktatexter som kanske kommer fler lärare till del än svensk- eller språkläraren som är den som oftast arbetar med skönlitteräraverk. Eleverna möter oftare faktatexter och här finns det också möjligheter till stöd för att lära tillsammans genom samtalet. Forskning visar på att läsupplevelsen uppstår i dialogoch samtal. Våga vara pluggis: Läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten.

Våga vara pluggis: Läsa mellan raderna

En text innehåller luckor som du som läsare själv får fylla i vilket innebär att du under tiden som du läser samlar ledtrådar från olika ställen i texten. Ledtrådarna relaterar och kopplar du sedan till händelser som du har varit med om, saker som du har läst, hört eller sett på film och saker som andra har berättat för dig. Kensukes rike. Strategies to Help Students ‘Go Deep’ When Reading Digitally. Students are doing more reading on digital devices than they ever have before.

Strategies to Help Students ‘Go Deep’ When Reading Digitally

Not only are many teachers using tablets and computers for classroom instruction, but many state tests are now administered on computers, adding incentive for teachers to teach digital reading strategies. But casual digital reading on the internet has instilled bad habits in many students, making it difficult for them to engage deeply with digital text in the same way they do when reading materials printed on paper. Devin Hess sympathizes with educators’ concerns, but believes digital reading is here to stay and teachers have a duty to equip students to engage with digital texts in meaningful ways. Hess was a middle school social studies teacher and early tech adopter in his classroom.

Now he works with the UC Berkeley History-Social Science Project training social studies teachers on deep reading strategies. “I don’t believe technology should ever be taught separately,” Hess said. Hjärtat hos @frksarapersson. Är en underbart vacker poetisk bok av Lotta Olsson och Olof Landström.

Hjärtat hos @frksarapersson

Tillsammans med 4.or, 5.or och 6.or kommer jag att jobba med den boken en ganska lång tid framöver. Vi kommer att körläsa, träna uttal, reflektera, fantisera, associera, skapa bilder, samtala och skriva. Första lektionen talade vi om vad ordet dikt betyder och vad det heter på olika språk; spanska, engelska, arabiska, dari, persiska, ungerska och turkiska. Katitzi LHL arbetsuppgifter. Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet. När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser.

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet

En bra utgånspunkt är att använda sig av bilder. Bra högläsningsböcker 1-16 år. Här har jag gjort en lista med tips på bra böcker för högläsning, tre för varje ålder från 1 år till 16 år. Givetvis är detta inga strikta riktlinjer - det är klart att du själv vet bäst om böckerna passar ditt barn än eller inte. Läs hundratals böcker, få tusentals tips! La slogg del.4. Med lasning som mal. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer. Genrehjulet 1. F-5. Skola.

Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse. Efter att ha varit med i en fortbildning kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag varit mycket intresserad av läsförståelse. Barbro Westlund skriver ”Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande” och det instämmer jag verkligen i. Jag har i många år bedrivit regelbunden undervisning i läsförståelse. I år arbetar jag med detta två lektioner i veckan med min årskurs 4. Barnböcker på höstlovet - så får du ditt barn att läsa och här är DN:s bästa barnboktips. 3-6 år 1. Författare: Anna-Clara Tidholm2. Titel: Vem kan räkna alla stjärnor? Spänning! 10 ungdomsböcker man inte kan sluta läsa. Här tipsar Tim-Yasha (11 år) om sina 10 favoritböcker och varför han gillar dom.

Jag gillar dessa böcker för de är humoristiska och spännande. Jag har också lärt mig mycket om olika gudar och mytologier. Jag läser ofta flera böcker samtidigt och älskar att lyssna på högläsning. Jag somnar nästan aldrig utan ha läst en bok. Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning. Det här händer i hjärnan när du läser. Bokslukarna - Avsnitt 2. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Läsa direkt i webbspelaren - Legimus. L%C3%A4s%20och%20skrivtest%202. Läsmysteriet: Mysteriet med de halshuggna rosorna - UR Skola. Läsmysteriet: Mysteriet med den inlåsta änkefrun - UR Skola. The Official Roald Dahl Website - Educators.

Ojabybibliotek.wikispaces. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse. Novell av Jonas Hassen Khemiri: Standardlängden av ett mirakel. Högläsningstider - Biblinord. Mellanåldersböcker. 6-9. Balladen om en bruten näsa, Frågor på Kap 4. PULS för åk 1-6 ─ läromedlet som underlättar läsförståelse. Smart läsare. Poängjakt läslovet. Genre-wheel-grade-six.pdf. Bert Avsnitt 1 av 12: Närkontakt i sjätte klassen. Shoo Bre Trailer (2012) SLI Education AB / Mellan raderna : Douglas Foley. Barnens romanpris 2013: Yummy. Bokpratsspel ny version. Enkät läsvanor.