background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Mer Väsenologi. Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn? Forskning visar att : 80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt textEn sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord.En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd Så visst gör läsningen skillnad!

Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn?

Daglig intensiv träning bäst för lässvaga. Omkring fem procent av skolbarnen har svårt med ordavkodningen och att komma igång med läs- och skrivinlärningen.

Daglig intensiv träning bäst för lässvaga

De flesta läsforskare menar att det beror på brister i den fonologiska medvetenheten, det vill säga att de har svårt att förstå den ljudmässiga sidan av språket. I studien fick 50 nioåringar med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre daglig träning under 45 minuter i tolv veckor. Övningarna leddes av specialpedagoger som fått särskild träning vid Göteborgs universitet. Dessa nioåringar jämfördes med en lika stor kontrollgrupp som fick den undervisning som deras skola erbjöd, till exempel specialundervisning. Varför är läsning så viktigt? 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day by Lana Winter-Hébert. 1.

Varför är läsning så viktigt?

Lektioner och handledningar. Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor.

Lektioner och handledningar

Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan. Europa – EU – en överblick. Lärarhandledningar till skönlitterära böcker - Jennys julkalender den 2 december 2018. Då var det dags för dagens tips.

Lärarhandledningar till skönlitterära böcker - Jennys julkalender den 2 december 2018

Idag tänkte jag visa hur du kan komma åt finfina lärarhandledningar till skönlitterära böcker. Många av de förlag som ger ut barn- och ungdomslitteratur ser också till att ta fram lärarhandledningar till sina böcker. Dessa hittar man på förlagens hemsidor och för att underlätta för dig har jag sammanställt en lista med länkar direkt till olika förlags samlingssidor. Håll till godo! I morgon när kriget kom, utdrag ur roman - läsförståelse - Skolbok. Frida-Monsén_Digital-läsning_Vetfest-2018. Balladen om en bruten näsa. Cirkbloggen. Hungerspelen, utdrag ur roman - läsförståelse - Skolbok. Boksamtal generell till alla böcker. Matilda och Jenny, Leg Lärare on Instagram: “I arbetet med Alex Dogboy fick eleverna i uppdrag att förstärka bokens handling med hjälp av någon modalitet, denna gång en bild och/eller…”

Schiefauer-Nar-hundarna-kommer. ParvanasJourney_StudyGuide_final. Läsning. Läsning i samarbetsgrupper. – Sidekicks på rIKTigt. Under sex veckor på höstterminen i år 5 arbetade eleverna i grupp om två till tre elever kring olika böcker.

Läsning i samarbetsgrupper. – Sidekicks på rIKTigt

Under två-tre tillfällen i veckan arbetade vi med projektet. Eleverna i grupperna fick läsa och bearbeta boken tillsammans. Genom arbete gavs eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa med flyt och använda läsförståelsestrategier. Att läsa, samtala om texten och att tillsammans med kamrater vara bärare av innehållet i en bok upplevs positivt av eleverna. Dessutom är det framgångsrikt för elevernas lärande. Eleverna fick även utveckla sin förmåga att göra sammanfattningar kring innehållet , göra bedömningar av texten och samtala om budskap i texterna. Material som vi har använt Stadsbiblioteket har plockat ihop och lånat ut böcker efter våra önskemål och deras tips. Hon hoppar som en tjej arbetsblad. Kartan över Ishavet - Julkalendern 2012: Siri och ishavspiraterna. No problem. Av Michelle Magorian Mark lämnade omklädningsrummet för herrar och gick ut till den stora simbassängen.

No problem

Under Maratonsimmets banderoll vid andra änden av bassängen med de avdelade banorna satt några män och kvinnor med skrivunderlägg. Precis som vakterna var de klädda i röda t-shirts med Maratonsimmets logo på. Först visste inte Mark vad han skulle göra. Han hade blivit upplyst om att han skulle ha andra banan bortifrån. När de började skrika åt killen som simmade andra sträckan för laget på banan bredvid att han skulle simma fortare gick det upp ett ljus för Mark. Nittioåtta längder, två kvar. Mark simmade sakta bort mot startpallen. När Mark var inne på sin hundrafemtionde längd insåg han att Jacko och Terry inte skulle dyka upp. När Mark hade simmat etthundraåttio längder var det bara han och Joan kvar i vattnet. Tio längder kvar och nu visste han. Ur novellsamlingen "På djupt vatten", Tidens förlag 1993. Den första kärleken.

En fin kärlekssaga av Tage Danielsson DET VAR EN AFTON I MAJ.

Den första kärleken

De satt på en undanskymd bänk i parken. Det var i jasminernas tid. Våren vidgade deras hjärtan. Tillsammansläsning i mitt klassrum – Cecilia Jalkebo. Vi läser böcker tillsammans i mitt klassrum.

Tillsammansläsning i mitt klassrum – Cecilia Jalkebo

Vårbyskolans elever släpper ny app för boksamtal. Igår släppte mellanstadieelever på Vårbyskolan i Huddinge ett digitalt läromedel i form av en app för boksamtal.

Vårbyskolans elever släpper ny app för boksamtal

Barn, lärare och föräldrar i hela Sverige kan ha nytta och glädje av appen. Appen ”Boksamtal” är resultatet av ett språkutvecklande och entreprenöriellt projekt som pågått under flera månader. Syftet är att stärka läskulturen och öka intresset för skönlitteratur. Svenska Barnboksakademin. Läsförståelsestrategier svenska och engelska. Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s1. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läsfixare-bokmärke. Lässtrategier framsida. Isbarnen, utdrag ur roman - läsförståelse. Läs textutradet ur "Isbarnen" av Camilla Lagerqvist och besvara frågorna under texten.

Huvudpersonen, Maja, och hennes vänner Hilde och Ben, har kommit över ett telegram. ELSA. Sök i ELSA Söktips: Vid sökning på personnamn går det bra att använda såväl rak som inverterad namnform: Elsa Beskow ger samma sökresultat som Beskow Elsa. Chambers samtalsmodell. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Reading to Learn är en explicit undervisningsmetod som lär eleverna att läsa och skriva ämnesspecifika texter. I Göteborg har ett par hundra lärare fått fortbildning och de utvärderingar som har gjorts visar på ökad måluppfyllelse. Göteborgs Stad inledde sin satsning på Reading to Learn hösten 2013. Orsaken var flera rapporter om sjunkande kunskapsresultat och försämrad läsförståelse i kombination med att den nya läroplanen som infördes 2011 ställer högre språkliga krav på eleverna.

Ämnesspecifika texter Reading to Learn handlar om att eleverna ska lära sig att läsa och skriva ämnesspecifika texter, och att man lär dem detta med en explicit och modellerande undervisning. Sök och du skall finna. Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier - Gravity Goldberg - böcker(9789127818583) Opal bokförlag. Den första fråga jag får från unga läsare är alltid, är det sant? Den här boken bygger på långa samtal jag haft med en pojke som levde med sina hundar på gatorna i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Jag mötte honom på ett märkligt sätt. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad.

Tydlig struktur, lärarledd undervisning och reflekterande läsning. På Landamäreskolan arbetar alla lärare språkutvecklande utifrån ett förhållningssätt som är inspirerat av Teachers College i New York. På Landamäreskolan i Biskopsgården står läsning i fokus. Den nybyggda f-3-skolan är formad som bokstaven “s” med ett bibliotek i två våningar i mitten. Rektorn Louise Eriksson kallar det för “skolans hjärta” och hon har också sett till att samtliga lärare har fått fortbildning i reflekterande läs- och skrivundervisning. Lässtrategier – Josef Sahlin. Är du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan? Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet.

Även andra format finns. Barbro Westlund om RT (Reciprocal Teaching): ”Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning som påbörjades på 1980-talet. Pest och kolera LHL. Ett upplägg för textsamtal av faktatexter. Våga vara pluggis: Läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna går ut på att tolka något som författaren inte skriver ut direkt i texten. Kensukes rike. Strategies to Help Students ‘Go Deep’ When Reading Digitally. Students are doing more reading on digital devices than they ever have before. Hjärtat hos @frksarapersson. Är en underbart vacker poetisk bok av Lotta Olsson och Olof Landström.

Katitzi LHL arbetsuppgifter. Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet. När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser. En bra utgånspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om ”eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. ” (sid 51).

Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer. Bra högläsningsböcker 1-16 år. Här har jag gjort en lista med tips på bra böcker för högläsning, tre för varje ålder från 1 år till 16 år. Läs hundratals böcker, få tusentals tips! La slogg del.4. Med lasning som mal. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola.

Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer. En god läsförmåga är grundläggande för att barn ska klara kunskapskraven i skolan. Genrehjulet 1. F-5. Skola. Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse. Efter att ha varit med i en fortbildning kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag varit mycket intresserad av läsförståelse.

Barbro Westlund skriver ”Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande” och det instämmer jag verkligen i. Barnböcker på höstlovet - så får du ditt barn att läsa och här är DN:s bästa barnboktips. Spänning! 10 ungdomsböcker man inte kan sluta läsa. Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning. Det här händer i hjärnan när du läser. Bokslukarna - Avsnitt 2. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Läsa direkt i webbspelaren - Legimus. L%C3%A4s%20och%20skrivtest%202. Läsmysteriet: Mysteriet med de halshuggna rosorna - UR Skola. Läsmysteriet: Mysteriet med den inlåsta änkefrun - UR Skola.

The Official Roald Dahl Website - Educators. Ojabybibliotek.wikispaces. Novell av Jonas Hassen Khemiri: Standardlängden av ett mirakel. Högläsningstider - Biblinord. Mellanåldersböcker. 6-9. Balladen om en bruten näsa, Frågor på Kap 4. PULS för åk 1-6 ─ läromedlet som underlättar läsförståelse. Smart läsare. Poängjakt läslovet. Genre-wheel-grade-six.pdf. Bert Avsnitt 1 av 12: Närkontakt i sjätte klassen. Shoo Bre Trailer (2012) SLI Education AB / Mellan raderna : Douglas Foley. Barnens romanpris 2013: Yummy. Bokpratsspel ny version. Enkät läsvanor.