background preloader

NO

Facebook Twitter

Näringskedja och pyramid. Vattnets krettslopp. Fältstudie-växt. TP noämnen HT 16 VT 17. Vem vet vad?: Gravitation - UR Skola. Vem vet vad?: Friktion - UR Skola. Vem vet vad?: Eko - UR Skola. Vem vet vad?: Magnetism - UR Skola. Vem vet vad?: Ljus - UR Skola. Pryldetektiverna. > Till alla lektioner för årskurs F-3 > Till alla lektioner för årskurs 4-6 Pryldetektiverna Ämnen: No, SO, Bl, Hkk, Sv, Sl Målet med Pryldetektiverna är att eleverna reflekterar kring hur konsumtion och livsstil hänger ihop.

Pryldetektiverna

Detta syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att värdera val och handlingar i hemmet kopplat till hållbar utveckling. Material och verktyg: Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Saker att undersöka: saker av olika material som t.ex glas, metall, garn, skinn, papper, en växt, macka, mobil, LEGO, docka, läskburk, PET-flaska, stearinljus. Genomförande Välj en av sakerna och samtala om den med hjälp av frågorna: Vilket/vilka material är den gjord av? Låt eleverna välja en av sakerna att rita och berätta om. Fördjupning: Låt eleverna rita en enkel bildserie med text om prylens livscykel, dvs. från vaggan till graven, för sin pryl.

Skulle livscykeln kunna förändras? Spana efter onödiga prylar Samla ihop några bilder att visa i klassen. Fakta. Struten: Varför är ägg äggformade? - UR Skola. Lantliv - Smartare än vi tror! Trevlig måndag! Grodans livscykel på svenska. Video Fenomenali. Labba: Isballongen. Naturskyddsföreningen. Faktablad: Energikällor. De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor.

Faktablad: Energikällor

De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och återbildas mycket långsamt eller inte alls. De kan därför ta slut och ju mer de används idag, desto mindre finns kvar till framtida generationer. Förnybara energikällor Solen skiner oavbrutet på jorden.

Solceller och solfångare tillvaratar energi direkt ur solstrålningen och ger elektricitet eller varmvatten. Vindar och fallande vatten utnyttjades som kraftkällor med hjälp av väderkvarnar och vattenhjul långt innan elektriciteten uppfanns. Tidvattenenergi är energi som kan utvinnas genom vattnets nivåskillnad mellan ebb och flod eller strömmarna som bildas när vattenmassor förflyttas över jorden. Biobränslen kommer från växter, som bundit in energi och koldioxid genom fotosyntes. Icke förnybara energikällor. Hans Johansson - En insekt som jag har väldig respekt för.... Malmö Chokladfabrik - Tillverkningen. Elsajten - Svensk energi. Välkommen till Elsajten!

Elsajten - Svensk energi

Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. I Sverige har vi dessutom förmånen att kunna producera stor del av vårt behov av elenergi med hjälp av vattenkraftverk, en energikälla som är både förnybar och koldioxidsnål. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet.

El är en viktig pusselbit när det gäller att skapa strategier i världen som kan stoppa upp förändringarna av vårt klimat. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Planering och upplägg. Veckans experiment. Bygg ett minikretslopp. Målet med övningen är att eleverna ska få förståelse för begrepp som fotosyntes, kretslopp, förbränning och ekologiska samband.

Bygg ett minikretslopp

Material: Stora glasburkar, lecakulor, plantjord, utomhusjord, skedar, växter, pinnar, stenar, vatten och pennor. Genomförande Förklara uppgiften för eleverna. De ska göra ett slutet kretslopp i burken. Låt eleverna arbeta i mindre grupper och skapa sin kretsloppsburk eller gör en gemensam kretsloppsburk. Ta en stor glasburk som är vid upptill och har ett stort lock.Lägg ett lager lecakulor i botten.Fyll burken till en tredjedel med jord. Att samtala om Vad kommer att hända med växterna i burken?

Fakta. En cellsam historia. Kroppen.