background preloader

Engelska

Facebook Twitter

Engelsk loppa. Kimstudies - Home. Writing - Kimstudies. The grammar company: A or an? - UR Skola. The Time - Kimstudies. Mrs. D's Corner - Functional, adapted work to practice... Mål engelska. Online Reading Activities. Halloween – Conversation.se – Dialoger på engelska. Dialog 1 Person 1: – I’m having a Halloween party on Friday.

Halloween – Conversation.se – Dialoger på engelska

Would you like to come? Person 2: – Yeah, sounds like fun. What time is it? Person 1: – It starts at 6pm and there will be food and drinks. Person 2: – Is it a costume party? Person 1: – Yes, and the person wearing the best costume will win a prize. Person 2: – Cool, I need to ask my parents, but I think I can come. Person 1: – Can you text me tonight, if you can make it? Person 2: – Yes, I’ll text you later. At the airport – Conversation.se – Dialoger på engelska.

Dialog 1 – At the Check-in desk Check-in attendant: – Hi, your passports please.

At the airport – Conversation.se – Dialoger på engelska

Passenger: – Hi, here you go. Check-in attendant: – Where are you traveling to? Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA]

Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. This is me. Read and write about Superheroes. BFGlessonplans_web_1467018727. Starter - ordkunskap och förförståelse. School Start 1-6. Brainstorm: Engelska – Kooperativt Lärande. Strukturen Brainstorm lämpar dig väldigt bra för att arbeta med ordklasser och språk.

Vi använde den för att träna på engelska verb. Eleverna var indelade i grupper om 3-4. De fick en penna per grupp och en hög med post-its. De fick sedan 3 minuter på sig att komma på så många engelska verb som möjligt. En elev började och skickade sedan pennan till nästa. När tiden var slut fick varje grupp välja ett verb de kommit på och visa det med hjälp av kroppsspråk, som charader. Tillsammans hittade vi 26 olika verb, t.ex. fly, jump, spin, wave, orbit och dance. Nu var det dags att skriva meningar med verben. Walk-and-talk. Lektionsbanken. INTRODUCTION. ”The Magic Finger” by Roald Dahl. Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl.

Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Det blev till slut två ganska jämna grupper (i alla mina tre klasser). TMF Målet med uppgiften är att: – Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera. – Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera. – Kunna kommunicera sin läsupplevelse. Arbetsgång: PLANERING & INTRODUKTION (Läs mer…) Presentation av boken och författaren Roald Dahl för hela klassen. GRUPP B (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken och en papperskopia för att kunna göra egna anteckningar direkt i texten. GRUPP A (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken. EXTRA (Läs mer…) Vid behov har några elever fått med sig en bok hem.

Kommentarer: Kommentarer och tankar före, under och efter arbetet. Little Red Riding Hood. Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse.

Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Aktiviteter till The game UR. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet.

Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text.

Myself Mindmap Ingela Jonsson Presentation Year 4-6. If I were sorry - Frans. PASSPORT going to London. Konsten att ge strategier för att lyssna. Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål.

Konsten att ge strategier för att lyssna

Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Det är en konst att ge strategier och vi måste börja delge varandra hur vi gör i våra klassrum för att utveckla vår undervisning och bedömning. Först och främst så måste vi ha i minnet att förmågan att lyssna bedöms av två aspekter. Receptiva strategier När eleverna ska tränas i den receptiva förmågan brukar jag utgå från olika hörförståelser som finns ligger digitalt. FREE February Printables and Activities by Laura Candler. Need engaging printables and activities for February?

FREE February Printables and Activities by Laura Candler

This 26-page packet offers ready-to-use lessons, printables, and activities for February that foster higher level thinking while motivating students. Activities include math word problems, a candy heart fraction lesson, a friendship poetry activity, a word challenge, and directions for writing a President or Black History biography. The February Activities freebie is offered as a sample of my monthly activity packs. See below. Read and write about Superheroes.

25. Lär dig nya språk rekordsnabbt.