background preloader

MIK verktyg

Facebook Twitter

Utbildningsmaterial. Är det delbart?

Utbildningsmaterial

Om att ta, ha och dela nakenbilder. ‎Digitala lektioner: När får du använda bilder från internet? i Apple Podcasts. Källtillit – därför är det viktigt att vi hittar källor att lita på. Källkritik.

Källtillit – därför är det viktigt att vi hittar källor att lita på

Begreppet och förmågan har vi pratat om länge. Nu har det kompletterats med källtillit.

Surdegsbröd

Fockenfors – Sveriges minsta kommun. Åsneryd. Break Your Own News - Breaking News Meme Generator. This Person Does Not Exist. Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition ut... Det pratas mycket om begreppet digital kompetens i skolans värld idag, men vad innebär egentligen begreppet?

Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition ut...

Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Lättaste sättet att svara på frågan borde ju vara att gå till våra styrdokument och se vad som står där. I detta inlägg har jag utgått från grundskolans LGR 11 och lämnat gymnasiet där hän för denna gång. Digital kompetens? Popplet. Digitala lektioner – Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan...

MIKportalen.se. Presentationen Sökskola innehåller en rad praktiska och handfasta tips för att söka med hjälp av sökmotorer och i den vanligaste uppslagsverken som elever inom Stockholm stad har tillgång till.

MIKportalen.se

Råden är baserade på Google men går att tillämpa på de flesta sökmotorer. Sökskolan utförs med fördel inom projekt/ämnesområde för praktiskt förankring. Sökskolans material finns samlat i en broschyr som kan skrivas ut. Sökskola presentation PP Sökskola presentation PDF Sökskola – handledning Sökskola broschyr Tips! Kap 1. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Kap 2. Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande Kap 5.15 Samhällskunskap Kap 5.18 Svenska.

Gamingochyttrandefrihet. Mikoteket. Samlad handledning framtagna av Mikoteket.

Mikoteket

Handledningarna är i förekommande fall framtagna i samverkan med andra aktörer och publicerade för fri användning under öppen licens. För frågor om användning eller samverkan, kontakta mig på martin@interaktivarum.se. Digital källkritik. Background from Image – remove.bg. How does it work?

Background from Image – remove.bg

We use sophisticated AI technology to detect foreground layers and separate them from the background. Mikoteket. För många personer med särskilda behov innebär digital teknik en stor hjälp i vardagen.

Mikoteket

Drygt var fjärde person med funktionsnedsättning använder hjälpmedel till sin smarta telefon och var femte till datorn, enligt Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Bland blinda personer anger 9 av 10 att de använder hjälpmedel till sin smarta telefon och nästan var femte att de är i behov av ytterligare hjälpmedel. Mer information om undersökningen och diskussion till begrepp och definitioner finns tillgängligt i projektets rapporter.

I detta kapitel presenteras grundläggande exempel på digitala hjälpmedel och tekniska lösningar såväl som nya spännande innovationer. Kommunikation och stöd i vardagen. Stop Clickbait - Sverige - Startsida. Digitala lektioner – Internetstiftelsens digitala lektioner – en fri resurs f... IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Digitala lektioner – Internetstiftelsens digitala lektioner – en fri resurs f...

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Digitala Lektioners nyhetsbrev.

Cirkelmodellen

Lärportalen. Mikoteket. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Att övertyga 4-6. Medie- och informationskunnighet (MIK) – NG bibliotek. På biblioteket har vi ett uppdrag och ett särskilt ansvar att stärka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

Medie- och informationskunnighet (MIK) – NG bibliotek

MIK är ett samlingsbegrepp som bland annat innebär: att förstå mediers roll i samhället och hur de påverkar oss (mediekompetens)att kunna hitta relevant information (informationskompetens)att kunna värdera information med kritisk blick (källkritik) MIK är extra viktigt eftersom vi lever i ett förändrat medielandskap, där tidningar, radio och TV har fått konkurrens av medier som enbart finns på internet. Nyheter som publiceras digitalt sprids mycket snabbare än tryckta nyheter. Internet - så funkar det! Vem bryr sig om fakta? Åsa Wikforss artikel publicerades först i Modern Psykologi 8/2017. Därför har vi så svårt att basera våra åsikter på verklig kunskap. Filosofen Åsa Wikforss hittar svar i psykologisk forskning. Håller vi på att bli faktaresistenta? MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Två lektioner om Internet. Har jag haft med treorna. Det känns som om jag introducerade lite tankar hos eleverna och läraren – vi får bygga vidare på dem senare.

Båda lektionerna satt vi tillsammans i klassrummet framför en upprojicerad bild av en datorskärm. Skolbibliotekarien som skolutvecklare. Rollerna i vårt DigiMik-teamUnder höstterminen har jag och digitaliseringspedagogen på Oxievångsskolan funderat mycket kring våra uppdrag och vilka gemensamma roller vi intar på skolan. Inte minst för att vi båda är relativt nya i våra (dessutom helt nya) tjänster på skolan. För att tydliggöra vår kompetens fick vi en eftermiddag i början av terminen då vi gick igenom rollerna med all personal. Det nya hotet. Film om vinklade budskap. - Barn, unga och medier. Efterlysning: Aktiviteter för ökad medie- och informationskunnighet - Barn, u...

Kartläggningen ska omfatta insatser som genomförs nationellt, regionalt och lokalt av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället. Redovisningen av kartläggningen ska innehålla kortfattade beskrivningar och kommentarer kring insatsernas innehåll, fokus och målgrupper. Insatserna ska redovisas med hänvisning till relevanta styrdokument i förekommande fall. Former för samarbete mellan myndigheter ska särskilt redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017.

Saftiga kardemummabullar - recept.