background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Download2. Världens läskigaste bild? Kedje-rasslande spöken och arga clowner har förvisso ett högt läskighetsindex, men frågan är om inte ryska skolpojkar i gasmask tar priset.

Världens läskigaste bild?

När man tittar på bilden är det kanske inte så svårt att förstå varför den har fått ett eget liv och börjat omges av alla möjliga rykten. Speciellt i dessa zombie-dagar med TV-serier som Walking Dead. Otäcka figurer som vandrar i grupp ligger helt enkelt i tiden. Mer eller mindre trovärdiga teorier På nätet florerar det allsköns teorier om vad bilden egentligen föreställer och historien bakom den. Men den mest pålitliga tesen är en annan. Under åren strax före andra världskriget var det vanligt i många länder att visa upp sin beredskap.

Bilden är numera Public Domain. Klassiska fotobluffar och bildmanipulation. Moderskeppet Moderskeppet ger dig ny kunskap och hjälper till med problem i foto, design, webb och video.

Klassiska fotobluffar och bildmanipulation

Allt är skapat med stor pedagogisk omtanke och erfarenhet. Mer om oss Nytt: Vi lär ditt företag göra kurser som våra Vi finns i Jönköping | Hitta hit. Tio källkritiska övningar. Förmågorna inför np historia vt 2015. Jakten på historiska källor · Cecilia Johansson. Först måste jag påpeka att det här med källor också är ett utvecklingsområde för våra läromedelsförlag.

Jakten på historiska källor · Cecilia Johansson

De flesta läroböcker i historia har bara några enstaka källövningar med uppgifter som mer handlar om läsförståelse än om att skapa historia. History Lessons. The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry.

History Lessons

Each lesson revolves around a central historical question and features a set of primary documents designed for groups of students with a range of reading skills. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. Instead of memorizing historical facts, students evaluate the trustworthiness of multiple perspectives on historical issues and learn to make historical claims backed by documentary evidence. To learn more about how to use Reading Like a Historian lessons, watch this series of videos about how teachers use these materials in their classrooms. Click here for a complete list of Reading Like a Historian lessons. Har du källa på det? · Mikael Bruér.

I läroplanens första kapitel klargörs att: “Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Har du källa på det? · Mikael Bruér

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet. På den här sidan förklaras vad en källa är, det ges en beskrivning av det källkritiska arbetssättet och sist finns också en länk till ett exempel på en källa med dess bakgrund.

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

Vad är en historisk källa? Den historia som vi läser i böcker har skrivits utifrån fragment, en liten del, av en tidigare verklighet, som överlevt till våra dagar. Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer. Det handlar också om vapen, mynt, husgeråd och allt möjligt annat.

Berättande källor: Skriftliga och muntliga källor. Historiska källor, spår av det förgångna. Tänk så självklara våra läromedel känns i förhållande till osäkerheten i alla de små små fragment som byggt dem, fragment i form av suddiga gamla brev, otydliga kråkfötter i kyrkoböcker, slarvigt nedtecknade inköpslistor och tendentiösa återgivelser av fjäskande hovmän.

Historiska källor, spår av det förgångna

Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och även om vi har ett enda förflutet så existerar det mängder av historier. För att ha en möjlighet att möta det förgångna måste vi förstå vad historia är, och för att förstå vad historia är måste vi visa eleverna hur den skapas, utifrån trasiga rester av det som en gång var, historiska källor.

Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk metod formuleras i de svenska styrdokumenten på följande vis: ”Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.” Tio källkritiska övningar. Digitala lektioner – fria lektioner för grundskolan – Digitala lektioner. Om nätmobbning. Lektionens syfte. Vi är alla källor. Lektionens syfte Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Vi är alla källor

Förberedelser Titta på filmen Social Media Experiment i lektionsdel 2 och fundera igenom de frågor filmen väcker om den information vi sprider om oss själva. Förbered dig noga. Det är viktigt att du för samtalet med dina elever utan att skuldbelägga eller skrämma dem i deras vardag på nätet. Genomförande. Undersök Google. Lektionens syfte. Granska YouTube. Lektionens syfte Syftet med den här lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik genom att de får öva på källkritisk granskning på YouTube.

Granska YouTube

Granska fejkade sidor på nätet. Granska kändisar på nätet. Lektionens syfte Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera kring den bild vi ger av oss själva och får av andra på nätet utifrån vad vi väljer att visa och dela.

Granska kändisar på nätet

Vems är webbplatsen? Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6) Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6) Så gör du. Källkritik. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren?

Grundskolan. Bluffar och kopierat material göder de anonyma viralsajterna. Källkritik på internet. Källkritik på internet. Viralgranskaren. D3 1 gy 03A 06 checklista. Hur vet man att det är sant? Se till att kolla källan! Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Mediekunskap Syfte: Ge ökad kunskap om källor och källkritik. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Viralgranskaren. MIK för mig - digital utbildning. Granska digitala identiteter. Lektionens syfte Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om förekomsten av falska identiteter, bedrägerier och grooming på nätet. Förberedelse Läs igenom lektionen. Vad är internet egentligen? Vad hände på internet när du föddes?

Ta ansvar för tryggheten på nätet. Skydda din mobiltelefon. Samtala om nätetikett. Skriv nätråd till vuxna. Känsliga uppgifter och integritet. Om nätmobbning. Får du fotografera här? Vem får se min bild? Granska och förstå webbadresser. Undersök Google. Nyheter sprids i raketfart. Låt eleverna utveckla sin sökkritik.