background preloader

Information för barn - Riksförbundet Attention

Information för barn - Riksförbundet Attention

http://attention-riks.se/npf/information-barn/

Related:  NPF ADHD Autism etcPedagogisktspecSpecialpedagogik

Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter - Riksförbundet Attention Hem Nyheter Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter Attentions projekt Egen styrka vill uppmärksamma föräldrar till barn med Aspergers syndrom och de utmaningar den här gruppen möter. Förutom oron för barnet möter de ofta på svårigheter när de försöker ta sig fram bland lagar och olika direktiv. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte. Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare.

Skolan måste ge eleverna lika förutsättningar Artikelbilder Karin Berg, Skolsmedjan Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan Rent krasst är skolsystemets bristande kompensatoriska förmåga en orsak till skjutningarna i Göteborg. I decennier har olikheterna i skolsystemet ökat. Men en lösning på problemen finns, skriver Karin Berg och Viktoria Struxsjö, Skolsmedjan. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger (uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn. Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon. Lägg till saker i listorna som är specifika för ditt barn, ta bort det som inte gäller. Men ju tydligare du kan vara desto lättare blir det för lärarna att förstå hur de ska bemöta. Och göra rätt såklart!

Lärande Perspektiv Kanske har du kommit dit att du vet hur du ska lära dig på bästa sätt. Jag vet till exempel att jag lär mig bäst när jag har ett behov av en viss kunskap – när jag måste veta för att klara ett uppdrag; när jag måste veta för att att jag känner mig väldigt intresserad. Jag vet följaktligen att jag inte är så bra på att lära om jag inte behöver kunskapen just nu; om jag är ointresserad. Åsa Anevik är långt ifrån ensam om detta.

Elevhälsan - Motiverande samtal MI, en metod för att stimulera elever till förändring En grundläggande utgångspunkt för den humanistiska psykologin, där MI har sitt ursprung, är varje människas behov av att bli hörd, sedd, förstådd, accepterad och respekterad för att kunna växa som människa och utveckla sin fulla potential. När man blir bemött med positiv odelad uppmärksamhet, accepterande och bekräftelse blir man stimulerad och hittar lättare sin egen inre motivation till förändring. Med din attityd hjälper du som behandlare till att locka fram elevens egna lösningar. Det viktiga är att kunna lyssna aktivt, koncentrerat och intresserat. Den empatiska och icke-moraliserande lyssnaren vill förstå framför att komma med färdiga lösningar, och bekräftar vad hon/han hör ("Jag vill inte tala om för dig vad du skall göra, jag vill förstå hur du tänker och känner kring det här").

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn DysseAppen är en unik app för dig som har dyslexi. Med DyssAppen blir skolan lättare och roligare. I appen hittar du: Poddar, Smarta tips, Dyssa! och Verktygslåda Ladda ner appen helt gratis: Tips i vardagen för dig med NPF - Riksförbundet Attention Hem Nyheter Tips i vardagen för dig med NPF Nu har vi utökat informationen om NPF på vår hemsida. Här hittar du nu tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma. Informationen kommer från boken ”Det finns alltid ett sätt” och filmerna på temat ”Mitt liv med ADHD” som vårt Unga-vuxna projekt har gjort. – Vi tycker att det är viktigt med personliga berättelser om att leva med NPF och konkreta tips på hur man kan få vardagen att fungera bättre, säger Linnéa Rosenberg, kommunikationssamordnare på Attention. Därför är vi glada att kunna tillhandahålla mer av det.

Related: