background preloader

Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m.

Facebook Twitter

Nya språket lyfter webbpdf. Svenska elever bättre i PISA. Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats.

Svenska elever bättre i PISA

Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet. – Det är ett glädjande trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen. Förra veckan presenterade vi förbättrade resultat i en annan internationell undersökning, TIMSS. Tydligast förbättring i läsförståelse och matematik PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Läsförståelse. . – Vi har i dag inget färdigt svar på vad förbättringarna beror på. Bättre läsförståelse bland lågpresterande I läsförståelse är det framförallt de lågpresterande eleverna som står för den största resultatförbättringen. Mer om PISA. Visa enskild publikation. ”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse” Läsförmåga och läsförståelse.

”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse”

Lars Melin skriver att Pisa mäter elevernas läsförmåga att läsa informativ text. Det är inte helt korrekt. Pisa mäter elevers läsförståelse, vilket har framgått vid tidigare Pisa undersökningar och även vid Skolverkets presentation den 6 december. Inom modern läsforskning görs stor skillnad mellan begreppen ”läsförmåga” och ”läsförståelse”. ”Läsförmåga” innebär att behärska den tekniska sidan, som att kunna avkoda text, och läsflyt. Men begreppet ”läsförståelse” är betydligt mer komplext. Denna lässtrategi kan naturligtvis användas på olika textgenrer, såväl sakprosatexter som skönlitterära texter. Melin skriver om läraren, eleven och texten som om dessa tre befann sig i ett vacuum och inte i ett samhälle som förändrats sedan läxförhörens dagar. Lärportalen.

Venndiagram

Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter!

Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk

Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Går att beställa via separat blankett. Nya Språket lyfter! Är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Pedagogiska trädet med Ann S. Pihlgren. Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse.

Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Som stöd i arbetet finns ett bedömningsstöd som nu blir obligatoriskt att använda. Det nya kunskapskravet gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. I grundsärskolan finns inget nytt kunskapskrav. Kunskapskravet skrivs in i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i svenska för döva och hörselskadade i specialskolan. Bedömningsstöd blir obligatoriskt. Bibblix - Tips om bra böcker för barn, läs gratis direkt i appen. Bibblix innehåller hundratals barnböcker, utvalda av bibliotekarier.

Bibblix - Tips om bra böcker för barn, läs gratis direkt i appen

Gränssnittet är skapat för barn och böckerna är kategoriserade och går att filtrera på ålder. Det går även att låna och läsa böcker direkt på enheten. Det poppar upp allt fler prenumerationstjänster för e-böcker för barn. Anledningen är nog framförallt att bibliotekens hemsidor inte är barnanpassade och de bra böckerna är svåra att hitta. Som en lösning på detta problem finns nu appen Bibblix, en ny app från biblioteken. Svensklärarföreningen. Låna och läs barnböcker på iPhone, iPad eller Android. E-böcker är precis som vanliga böcker, med skillnaden att de läses digitalt.

Låna och läs barnböcker på iPhone, iPad eller Android

De flesta svenska barnböcker finns att låna helt gratis via bibliotekens hemsidor. Så här gör du för att komma igång. Många svenska barnböcker finns att låna helt gratis på biblioteket som e-böcker. Allt man behöver är ett lånekort med pinkod, vilket man ordnar genom att besöka sitt lokala bibliotek. Barn får ha egna lånekort men de måste vara äldre än 5-6 år (olika bibliotek har olika åldersgränser). Slutligen behöver man ett Adobe ID för att kunna logga in i apparna ovan. Låna och läs När appen är installerad är det enkelt att ladda in e-böcker.

Köpa e-böcker Lånade e-böcker får man endast läsa en begränsad period. Den som är intresserad av att köpa e-böcker kan med fördel använda sig av tjänsten Hitta e-boken. Fördelar och nackdelar Utbudet av e-böcker är inte lika brett som pappersböcker, men det finns faktiskt väldigt mycket att välja på.

Translanguaging

Annorlunda språkutveckling. Ord och begrepp. Läslyftet. TCRWP. Reading to Learn. Texttyper. Språkutveckling alla ämnen. OM läsning artiklar, media m.m. Lässtrategier. Tidig läs- och skrivinlärning. Läs- och skrivanpassningar.

Multimodalt. Om skrivandet. Mina presentationer m.m. Prezi. Boktips. Samtal om text och böcker. Läslogg.

Bedömning

Bloggar och inlägg. Högläsning och inlästa böcker. Literacy/reading strategies. Normkritiskt- & genusperspektiv. Normer och värdegrund.