background preloader

Funktionsvariationer

Facebook Twitter

Lexplore. Texttyper och genrer – Invigos. För att undvika sammanblandning med litterära genrer som t ex deckare, fantasy eller kärleksromaner har vi i Invigos valt att tala om texttyper, vilket även följer språkbruket i Lgr 11.

Texttyper och genrer – Invigos

Programmet stödjer texttyperna berättande text, argumenterande text, beskrivande text, resonerande och utredande text samt laborationsrapport. 26 Brain Boosting Memory Games for Kids. Där det finns människor finns problem. När vi tittar tillbaka i historien, kantas den av både krig och konflikter mellan människor.

Där det finns människor finns problem

Så länge inte alla är överens om att det övergripande målet är att ta ansvar för att vara överens och hålla sams, verkar det vara svårt att komma dit. Det är kanske också dumt att tro, att vi alltid ska kunna vara sams. I heta diskussioner, debatter och samtal, uppstår utveckling, närhet och relationer, som gör att vi utvecklas. Det viktiga är dock att ta ansvar för att ingen känner sig kränkt eller ledsen på grund av det vi säger, för då uppstår en maktobalans, och samtalet som kan leda till utveckling riskerar istället att bli ett bråk, en konflikt.

Hem. Hem. Hon bjuder på sina 100 bästa adhd-tips. Jessica Stigsdotter Axberg är grundare och vd för MrsHyper, ett företag som hjälper och stöttar personer med npf-problematik.

Hon bjuder på sina 100 bästa adhd-tips

Hon är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och förståelse från utomstående är avgörande för ett gott liv. I kampen om att sprida kunskap och förståelse om adhd startade Jessica ett nytt projekt vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2017 lägger hon ut ett adhd-tips om dagen under ”blogg”-fliken på sidan www.mrshyper.se. – Det har snart gått nio år sedan min son fick diagnosen adhd och gud vad vi har prövat och testat olika saker hemma. Jag brukar föreläsa om dessa strategier, men nu kände jag att det var dags att få dem på pränt, säger Jessica Stigsdotter Axberg.

Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. Enkelt teknikstöd för skolelever och vuxna. Animal School. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. KomHit. Startsida - SPSM butiken. Studiepaket - NPF - SPSM. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion.

Studiepaket - NPF - SPSM

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Jonas monsén sett 16. Skolans arbete med extra anpassningar. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov.

Skolans arbete med extra anpassningar

Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet.

Det här innebär extra anpassningar Om en elev inte når eller riskerar att inte nå de kunskapskraven, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller har andra svårigheter i sin skolsituation ska skolan i första hand anpassa den ordinarie undervisningen efter elevens behov. Elever med behov av mer omfattande anpassningar har rätt att få särskilt stöd. Ny lagstiftning från 2014 Resultat från granskningen. Habilitering & Hälsa. Frufjellstrom.se: Vad är språkstörning? En språkstörning är något du föds med, det är en funktionsnedsättning som gör att ditt tal och/eller språkförståelse blir försenat i olika grader.

frufjellstrom.se: Vad är språkstörning?

Språkstörningen visar sig inte fören du kommer i en ålder då ditt språk upplevs som eftersatt eller helt bort Det finns olika typer av språkstörning och de kan sätta sig både på hur du förstår det någon säger och på hur väl du kan utrycka dig själv i tal. Expressiv språkstörning är när du inte kan utrycka dig så att andra kanske förstår vad du säger. Impressiv språkstörning är när du har svårt att tolka eller förstå det andra säger och Generell språkstörning är när du har båda dessa språkliga funktionsnedsättningar.

Det finns även fler typer av språkstörningar men jag har valt att fokusera på dessa tre i mitt inlägg kring språkstörning. Språkstörning kan anges i olika grader, från lätt till grav språkstörning. Vad är ADHD? HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag. Habilitering & Hälsa. Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa.

Habilitering & Hälsa

Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Lär på ditt sätt. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. (uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn.

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger

Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon. Lägg till saker i listorna som är specifika för ditt barn, ta bort det som inte gäller. Men ju tydligare du kan vara desto lättare blir det för lärarna att förstå hur de ska bemöta. Studiepaket NPF. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna.

I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller.