background preloader

Funktionsvariationer

Facebook Twitter

För smart för skolan. Chrome Extensions for Struggling Students and Special Needs. Technology can be a powerful tool to assist students with special needs or any sort of learning challenge.

Chrome Extensions for Struggling Students and Special Needs

In particular the Chrome web browser allows users to install a wide variety of web extensions that provide tools that can help all learners, regardless of ability level. In this blog post we will take a look at over 30 Chrome web extensions that can assist students in five main categories:Text to SpeechReadabilityReading ComprehensionFocusNavigation Some of the tools fit into more than one topic, but each is only listed once. Certainly this list does not cover all of the useful web extensions available for struggling learners, but it is a great place to begin.

In addition to the list of extension, I have also linked in the video and help guide from a webinar I did a while back on "Google Tools for Special Needs". Text to Speech extensions 2) Read AloudChrome web extension link This text-to-speech extension will read either the entire page or just the text that you have selected. Det inkluderande klassrummet. Ett stöd för lärare och länk mellan elevhälsa och klassrum. Provsidor - Wendick-modellen. Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet. Många elever med autism har svårt att skriva i skolan.

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet

Vad det kan bero på har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. För många är ett av problemen att uppgiften inte är tillräckligt tydlig. En del saker som kan verka uppenbara för de flesta är inte alltid det för någon med autism. Därför behöver man informera även om detaljer. Min son Platon hade inte förstått att man fick hoppa över uppgifter i en läxa och gå tillbaka till dem senare. Tänk också på att det kan vara svårt att komma ihåg all information om den bara förmedlas muntligt. Här nedan följer några listor med exempel på vad man kan behöva informera om inför en skrivuppgift. Självklart måste man vara lika tydlig även när det gäller andra typer av uppgifter. Lästips om npf-relaterade appar. Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet.

Lästips om npf-relaterade appar

Första linjens tillgänglighet i LSS- och SoL-boende samt boendestöd. Gäller inte reglerna i skolan om man har adhd? Min dotter kommer dagligen hem och berättar att några andra elever i klassen skriker, hoppar på bänkar och bord, springer runt 95 procent av lektionerna och stör andra elever.

Gäller inte reglerna i skolan om man har adhd?

Arbetsron är obefintlig. Ändå älskar hon skolan och hon älskar fröken. Hon berättar att de säger att de inte vill jobba och att de heller inte behöver för lärarna får inte stopp på dem. Läs ett svar på denna insändare här: Sverige har skolplikt – lös problemet! Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?

Idag är det internationell dag för att öka medvetenheten om språkstörning – DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day!

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?

Språkstörning är en av våra vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och kan ge stor påverkan på deltagande i skola och sociala sammanhang. Trots detta är det fortfarande en diagnos som är relativt okänd. Detta vill vi råda bot på genom DLD Awareness Day! Men vad innebär språkstörning egentligen? Gratisappen Scanpen fixar högläsning ur tidningar och böcker - PC för Alla. Vissa appar är nästan magiska, och för bara några år sedan skulle de känts som science fiction.

Gratisappen Scanpen fixar högläsning ur tidningar och böcker - PC för Alla

Claro Scanpen är en sådan. Vad appen gör är att förvandla skriven text till tal. Lexplore. Texttyper och genrer – Invigos. 26 Brain Boosting Memory Games for Kids. Där det finns människor finns problem. När vi tittar tillbaka i historien, kantas den av både krig och konflikter mellan människor.

Där det finns människor finns problem

Så länge inte alla är överens om att det övergripande målet är att ta ansvar för att vara överens och hålla sams, verkar det vara svårt att komma dit. Det är kanske också dumt att tro, att vi alltid ska kunna vara sams. I heta diskussioner, debatter och samtal, uppstår utveckling, närhet och relationer, som gör att vi utvecklas. Det viktiga är dock att ta ansvar för att ingen känner sig kränkt eller ledsen på grund av det vi säger, för då uppstår en maktobalans, och samtalet som kan leda till utveckling riskerar istället att bli ett bråk, en konflikt. Det finns sammanhang och umgängesformer där det naturligt finns maktobalanser. Hem. Hem. Hon bjuder på sina 100 bästa adhd-tips. Jessica Stigsdotter Axberg är grundare och vd för MrsHyper, ett företag som hjälper och stöttar personer med npf-problematik.

Hon bjuder på sina 100 bästa adhd-tips

Hon är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och förståelse från utomstående är avgörande för ett gott liv. I kampen om att sprida kunskap och förståelse om adhd startade Jessica ett nytt projekt vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2017 lägger hon ut ett adhd-tips om dagen under ”blogg”-fliken på sidan www.mrshyper.se. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. Enkelt teknikstöd för skolelever och vuxna. Animal School. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. KomHit. Startsida - SPSM butiken. Studiepaket - NPF - SPSM. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion.

Studiepaket - NPF - SPSM

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Jonas monsén sett 16. Skolans arbete med extra anpassningar. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov.

Skolans arbete med extra anpassningar

Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat om elever som inte når eller riskerar att inte nå kunskapskraven och som inte får särskilt stöd får extra anpassningar i undervisningen. Granskningen har fokuserat på årskurs 4 i 15 skolor spridda över landet. Habilitering & Hälsa. Frufjellstrom.se: Vad är språkstörning? Vad är ADHD? HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag. Habilitering & Hälsa. Tony Attwood och Carol Gray, två kända profiler bland ”hjälparna” till personer med autism och Aspergers syndrom, föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa.

Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Lär på ditt sätt. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Studiepaket NPF.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen.