background preloader

NPF

Facebook Twitter

Checklistor – ADHD på jobbet. Här har vi samlat en del checklistor som du kan ta hjälp av för att strukturera upp din vardag.

Checklistor – ADHD på jobbet

Så känner du igen ett särbegåvat barn. Begåvning och 
prestation är inte samma sak. Om ett litet barn ritar en väldigt komplicerad figur, så kan det vara ett tecken på särbegåvning.

Så känner du igen ett särbegåvat barn. Begåvning och 
prestation är inte samma sak

Det berättade psykologen Anita Kullander när hon föreläste om särbegåvade barn på Tekniska museet förra året. På tavlan visade hon en teckning som en treårig flicka hade ritat. Den föreställde en clown och hade ögon, pupiller och rätt antal fingrar på händerna. Barn i den här åldern brukar rita huvudfotingar. Men den här flickan hade ritat skosnören och vackra kläder som satt utanpå kroppen. Autism uppleva annorlunda. The autism car – Bo Hejlskov Elvén. There are many different ways to describe autism.

The autism car – Bo Hejlskov Elvén

Some of the ways we normally use are actually diagnostic criteria, which are not always pedagogically relevant. Therefore, I distinguish between defining symptoms (used in diagnostics) and descriptive symptoms (which provide more information and often are pedagogically relevant to a greater degree). A common descriptive symptom in autism and in a host of other conditions is difficulties with central coherence. It means difficulty understanding cause and effect in complex contexts.

This means that it is hard to see the cause and effect in different situations, but also that it is hard to generalise and to see contexts of any kind. People with good central coherence use their ability to calculate cause and effect to estimate, for example, when they need to leave to get to work in time, taking distance, time of day, traffic and many other factors into account. This can be illustrated with a car metaphor.

ADD – hypoaktiv ADHD. – NPF-FORUM. Om det är ett helvete att ha ADHD i skolan torde det vara ett större helvete att ha ADD, den hypoaktiva sorten ADHD, dvs utan H:et för hyperaktivitet, AD(H)D, då hjärnan är mer lågaktiv och alltså långsam.

ADD – hypoaktiv ADHD. – NPF-FORUM

Inte mindre intelligent, utan behöver tid för att signalerna ska hitta rätt. Har man ADD är det av ännu större vikt att man får tid på sig än vid hyperaktiv ADHD. Rosengårds revansch. Herrgårdens fasad lyser kritvit i ­Malmös miljonprogramsområde Rosengård.

Rosengårds revansch

Den gamla byggnaden, som gett området sitt namn, står där i skarp kontrast till de omkringliggande höghusen. Granne med herrgården ligger Rosengårdsskolan. Så får elever med adhd en fungerande skolgång. ”Läraren ska förstå barnet.

Så får elever med adhd en fungerande skolgång

Om man har en diagnos, är underbegåvad eller överbegåvad ska man bli behandlad som en människa.” Orden är Annas, en av de sex elever med adhd som intervjuas i vår lägesrapport, som sätter fokus på hur elever kan uppleva sin skoltid. Det Anna säger låter självklart. Men det finns elever som inte känner att de blir sedda och lyssnade till. Våra rådgivare, som möter skolverksamheter runt om i landet, intervjuas också i rapporten och lyfter fram att många lärare för en ojämn kamp i en komplex situation. Och Aspergerförbundet - webbkurs. Introduktion till autism e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet.

och Aspergerförbundet - webbkurs

Den är öppen för alla. Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Boksamtal om ”Beteendeproblem i skolan” På Röda skolan genomförs boksamtal om Bo Hejlskovs bok Beteendeproblem i skolan.

Boksamtal om ”Beteendeproblem i skolan”

Här kan du ta del av upplägget för boksamtalen framtaget av Joakim Nilsson. Upplägg för samtalet Börja med att berätta vilket/vilka kapitel som ska avhandlas och några korta meningar om vad de handlade om. ”Ovetenskapligt nonsens måste förpassas till historien” Gillbergcentrum (tidigare avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet har över fyrtio års erfarenhet av kliniskt arbete och forskning inom området autism/ADHD.

”Ovetenskapligt nonsens måste förpassas till historien”

Jag har själv följt utvecklingen av tusentals barn, unga och vuxna med dessa typer av funktionsnedsättningar och deras familjer i Sverige och övriga Skandinavien, England, Skottland, Frankrike och Japan. Vi har på nära håll sett de positiva och negativa effekterna av olika slags insatser och behandling och också genom egen forskning kunnat dokumentera vad som hjälper och vad som inte gör det. Vi följer den internationella forskningen noggrant och tar också del av andra erfarna klinikers observationer.

Det finns däremot erfarenheter av mycket negativt slag från många olika länder. Neuropsykiatriska funktionsnedsattningar perception kognition samspel och kanslor pdf dokument 925 kb. Olika perspektiv. Nedsatta exekutiva funktioner vid ADHD – och hjälpmedel. 1.

Nedsatta exekutiva funktioner vid ADHD – och hjälpmedel.

AKTIVERING – Organisera, prioritera och aktivera.2. FOKUS – Fokusera, upprätthålla fokus, byta fokus.3. Mina egna illustrationer. Fördomar sitter inte i en diagnos. De sitter i människors attityder. I Sverige låter vi vår tro förhindra att tusentals barn får sin diagnos och rätt hjälp i tid. Många blir deprimerade och får självmordstankar som tioåringar, andra blir utbrända i en skola som inte är anpassad. Det krävs en attitydförändring när det gäller autism och ADHD. Diagnoser och dataspel en given kombination. Diagnoser och dataspel en given kombination Hur kommer det sig att barn och unga med diagnoser som ADHD, autism eller asperger (en form av autism) dras till data- och tvspelens värld?

Vad är det som lockar dem? Är det bara verklighetsflykt eller finns det djupare förklaringar? En människa som inte har någon form av diagnos upplever världen på ett annorlunda sätt än vad en person gör som har en diagnos som ADHD eller någon form av autism.