background preloader

ADD

Facebook Twitter

Sinus. Nouw. Stolt mamma till hemmasittare. Maken och jag pratade om en viktig sak häromdagen.

Stolt mamma till hemmasittare

Vi har under dessa år med hemmasittande barn ofta känt oss värdelösa som föräldrar när vi inte har lyckats få iväg våra barn till skolan. Detta står i skollagen: ”Ansvar för skolplikten. Kognitivt stöd - struktur för ostrukturerade. CarlAstrids blogg. UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare: Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser. Medberoende? Jag har läst att föräldrar till hemmasittande barn har blivit anklagade för att vara medberoende.

Medberoende?

Att man möjliggör hemmasittandet genom att skydda och stötta. Att man legitimerar hemmasittandet genom att vara hemma med barnen. Hur då undrar jag? Om mitt barn inte hade ”valt” att stanna hemma från en icke anpassad skola hade kanske hen inte orkat leva längre idag. I början när mitt barn ville vara hemma så tjatade vi och tvingade hen till skolan. Jag försökte jobba i början. Talkshow för unga om adhd och add - UR Föräldrar. Fatta familjen: Hur behåller jag lugnet? - UR Föräldrar. ADD mamman - HAN & JAG........ jag är mamma till en sextonårig son som har ADD & Asperger. I min blogg kommer jag skriva om vår ibland "knäppa" vardag, våra upp- nergångar och mina tankar. Bloggen är min ventil, jag bara måste få "skriva av mig". Syftet m.

Livet som mamma till tre barn varav ett med asperger och hemmasittarproblematik, ett med ADD och selektivt ätande och ett med ADHD kombinerad form. Vi kämpar varje dag! Fatta familjen: Hur får jag min son att inte slåss? - UR Föräldrar. Problematisk skolfrånvaro (nr 1 2017) Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och fortsätt kämpa. Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig. Få skolan att funka för elever med NPF. Skolfrånvaro kan ha många orsaker - 1177 Vårdguiden. Det första du som förälder bör göra är att prata med ditt barn om orsaken till att hen skolkar.

Skolfrånvaro kan ha många orsaker - 1177 Vårdguiden

Handlar det om mobbing? Läs mer här. Du behöver se vad du och barnet kan göra tillsammans för att lösa problemen. Om det inte räcker ska du ta kontakt med ditt barns mentor eller lärare. Får du inte hjälp av ditt barns mentor eller lärare ska du prata med skolans rektor. Får du inte hjälp av rektorn ska du vända dig till skolans huvudman. Du kan vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen, om det är en kommunal verksamhet.

Titta på skolans webbplats. Uppdrag Psykisk Hälsa. VårdnadshavareVårdnadshavare är centrala i allt arbete med samordnad individuell plan, eftersom de har den juridiska vårdnaden fram till dess att barnet är 18 år.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Ibland börjar SIP-arbetet med att det är vårdnadshavaren som vill ha en SIP. Vårdnadshavarnas behov och önskemål ska väga tungt i arbetet med planen. NärståendeNärstående kan delta i SIP-arbetet om barnet och familjen vill det. Det kan till exempel vara släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i familjens eller barnets liv. Elevhälsan - Elevhälsoteamet - EHT. Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt.

Elevhälsan - Elevhälsoteamet - EHT

Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen. Verksamheten är lösningsfokuserad och har ett salutogent perspektiv – det betyder att man koncentrerar sig på faktorer som skapar och bevarar hälsa snarare än problemen. Elevhälsoteamet. Uppmärksamhetsproblematik. Funktionssimulatorn visar hur personer med ADHD, Asperger och dyslexi kan uppfatta en lektion.

Uppmärksamhetsproblematik

Goda råd i arbetet med barn med nedsatt uppmärksamhet * Funktionssimulatorn. Du kan välja om du vill uppleva de olika situationerna med eller utan kognitiv funktionsnedsättning.

Funktionssimulatorn

Vi rekommenderar att du tittar på båda versionerna för att kunna jämföra. En person med kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårigheter med sinnesintryck, att minnas, uppfatta tid, planera, organisera och fokusera. Det kan också vara svårt att hantera stressiga situationer, ta in och tolka mycket information och att vara i sociala sammanhang. Olika personer kan ha olika upplevelser och funktionssimulatorn ger några exempel. Vad gäller situationen med hörselnedsättning kan du endast välja att uppleva hur en person med hörselnedsättning som använder hörapparater upplever klassrumsmiljön. Ekonomiskt och socialt stöd för barn med adhd.

Som förälder till ett barn med adhd har du rätt att söka olika typer av bidrag, ersättningar och socialt stöd från kommunen.

Ekonomiskt och socialt stöd för barn med adhd

Ekonomiskt stöd Försäkringskassan. Vård av barn (vab) Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn.

Vård av barn (vab)

Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. Kan jag få ersättning för vab? Du kan få ersättning för vab. Fonder och stiftelser - NPF-guiden. För personer med funktionsnedsättning finns det fonder och stiftelser att söka pengar ifrån.

Fonder och stiftelser - NPF-guiden

Dessa riktar sig till olika grupper och därför ser kraven olika ut för att kunna få bidrag. Om ditt barn har en funktionsnedsättning. Om skolan. För många barn och ungdomar med adhd utgör skolgången en stor utmaning. Redan i förskolan kan barnen ha svårt att finna sig till rätta, men i synnerhet skolans krav brukar vara svåra att klara av. VAD ÄR ADD? - Ångestskolan. Hon vill sprida kunskap om ADD. Andrietta älskar att teckna och drömmer om att bli grafisk designer. Hon går estetiska programmet på Skvadern med inriktningen bild och hon har höga betyg.

Men det hade kunnat vara annorlunda. När Andrietta började i ettan hade hon längtat efter att få ha riktiga ämnen. Men hennes mamma Anna Ingvarsdotter, som själv är lärare, märkte tidigt att Andrietta hade svårt att lära sig stava. Ännu värre var det med matten. På kvällar och helger satt hon med skolarbetet hemma. – Hon kämpade på i flera år för att lära sig klockan och multiplikationstabellen.

Andrietta klagade aldrig men inom sig bar hon känslor som hon aldrig vågade berätta om. – På utvecklingssamtalen fick jag höra att jag skulle skärpa mig. Add - stort problem som märks för lite - HD. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Hjälpmedelscentrum - 1177 Vårdguiden. När motorn saknas - om ADD.

Att orka med skoldagen är en stor utmaning för Martin Ekman, 13 år. Martin går i årskurs sju och är duktig i matematik men har svårt med nästan alla andra skolämnen. När skoldagen är över och Martin kommer hem är han oftast så utmattad att han inte orkar göra några läxor. – Många pratar för mycket på lektionerna. Jag blir trött av det, säger han. Martin Ekman har ADD. Bra att tänka på i kontakten med skolan - Riksförbundet Attention.

Kämpa inte ensam – med NPF i skolan - Riksförbundet Attention. Hem Aktuellt Kämpa inte ensam – med NPF i skolan TV4:s Kalla fakta om “hemmasittare” som sändes i slutet av 2018 har fått politiker att reagera. Men i skuggan av reportaget kämpar tusentals elever och föräldrar med att försöka få till en vettig skolgång. Många kämpar ensamma. Det vill vi i Attention ändra på. Tidningen Attention - Riksförbundet Attention. Add – en diagnos i skymundan. Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig.

Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Hjälpmedel i vardagen vid adhd - kognitivt stöd. Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen. Med kognition avses alla tankeprocesser som sker i hjärnan, som exempelvis koncentration, minne, planeringsförmåga och tidsuppfattning. Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera och fullfölja aktiviteter eller hantera tid. Dessa hjälpmedel kan vara enkla kom-ihåg-lappar, kalendrar, aktivitetsschema, men också mer avancerade elektroniska hjälpmedel såsom appar och smarta telefoner. Kognitivt stöd kan, utöver praktiska hjälpmedel, även bestå av strategier, rutiner samt ordning och struktur.

15 hjälpmedel för hemmet. Hjälpmedel - Riksförbundet Attention. Stressboll Om hjälpmedletStressbollar finns i olika former och varianter. Det är små bollar eller liknande saker som man kan sysselsätta händerna med, till exempel medan man lyssnar på lärarens genomgång. Skolhjälpmedel - 1177 Vårdguiden.