background preloader

NPF

Facebook Twitter

10 Solutions for Students Who Fidget in the Classroom. Our story last week about the connection between ADHD, movement and thinking struck a nerve with readers.

10 Solutions for Students Who Fidget in the Classroom

We reported on a small study in which students with attention deficit hyperactivity disorder performed better on memory tasks when they were allowed to spin and move around in a swiveling chair. We got hundreds of comments, tweets and emails. Even the CEO of Donors Choose, a fundraising site for teachers, wrote in to say that there are 1,455 projects with the key word “fidget” on his site. More than 1,000 teachers requested something called a “Hokki Stool” — a backless seat that allows kids to sit and wiggle. On social media, meanwhile, we heard lots of ideas from teachers who’ve found creative ways to accommodate some students’ need to fidget without disrupting the whole class. Bike inner tubes: Wrapped around the legs of a chair, they allow kids to bounce their legs during learning. Chewing gum: Unjustly banned? Do you have a favorite solution for a fidgeting student?

Hemmasittare, nyttiga länkar om vägen tillbaka till skolan, lite tankar för att stoppa långvarig skolfrånvaro och skolvägran. Skolan är en allmän tillgång.

Hemmasittare, nyttiga länkar om vägen tillbaka till skolan, lite tankar för att stoppa långvarig skolfrånvaro och skolvägran.

Den är till för alla. Det finna en rätt till utbildning. Men… Det är tufft att gå i skolan! På många sätt. Men sen har vi de som inte lyckats med skolan. där den blivit just för krävande och tröttande. Hemmasittarna kämpar varje dag. Så även för dem kan det vara skönt att terminen snart är över, kanske finns krafterna efter lovet att gå tillbaka. Men då krävs det att alla vuxna kring eleven arbetar åt samma håll! Du kan gratis ladda ner Skolfrånvaro och vägen tillbaka från Skolverkets webbplats.Jag har skrivit mycket om hemmasittare. Men det kan väl sammanfattas i att det inte handlar om att utgå från skolans behov av att ha alla elever på plats, fysiskt!

Lågaffektivt bemötande – så undviker du hot och våld. Bo Hejlskov började arbeta som psykolog i Danmark för femton år sedan, och handledde då bland annat personal på ungdomshem.

Lågaffektivt bemötande – så undviker du hot och våld

Där var det vanligt att konflikter slutade med fasthållande och våldsamma ingripanden. Det var naturligtvis inte bra för ungdomarna, och dessutom farligt för de anställda som ofta utsattes för hot och våld i de situationerna. Bo Hejlskov ville göra tvärtom. Han läste bland annat brittisk forskning om konflikthantering, och utarbetade tillsammans med kollegor ett synsätt och en metod för att undvika hot och våld på institutioner som gruppboenden, slutenvården i psykiatrin, specialskolor och ungdomshem. Se möjligheterna hos elever med autism. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan.

Blogg. I Relation till Lärande – Ny bok!

Blogg

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 16 februari, 2019 Ny bok! I RELATION TILL LÄRANDE – kommunikationsstöd i undervisningen. Nu är uppföljaren till boken FÖR ALLA I SKOLAN här. Skola och inkludering för elever med AST. Pedagogiskt Perspektiv. Bo Hejlskov Elvén. På denna sida hittar du filer från aktuella föreläsningar samt andra material, inklusive studiematerial kring vissa av mina böcker, maller för handlingsplaner, checklister och gratis artiklar.

Bo Hejlskov Elvén

Aktuella filer Hantering av problemskapande beteende Beteendeproblem i skolan Fil från föreläsning i Stockholm den 18 februari 2015 Beteendeproblem i skolan, alternativ föreläsning. Konfliktforståelse og -håndtering, Århus februar 2015. Bemötande och förhållningssätt, Umeå januari 2015. Låg-affektiv fördjupning Så bygger vi och formar den fysiska miljön för att minimera problembeteende Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Problemskapande beteende i rättspsykiatrin Annorlunda Barn. Etik och bemötande. Stress och belastning - en modell för kartläggning och behandling.

An Adaptation of the Stress Vulnerability Model in Autism. At håndtere elever med udadrettet adfærd på dansk. Kognitionssimulatorn. Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är.

Victorias ADHD - autism - blogg om NPF

När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Har man ADHD, som betyder uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet kan det vara några fler ämnen och trådar som tankarna hoppar emellan. Detta beror på att hjärnan ständigt söker stimulans för att den medfött har för låg aktivitetsnivå. Därför innehåller ett par ADHD-mediciner lätt centralstimulerande medel, för att höja hjärnans stimulansnivå till normal och impulssökandet avtar. Vid ADHD tar man nästan ofrivilligt in allt på en gång. Har man ADHD är man alltid ofrivilligt mest fokuserad och motiverad av det man är intresserad av. Man kan vara högeffektiv, bara man brinner och då händer det saker. Eftersom det kan bli för mycket intryck, är stress och ADHD ofta inte bästa vänner. Men när allt flyter på kan ofta den med denna speciella gåva prestera utöver snittet.

Hem - Riksförbundet Attention.