background preloader

NPF

Facebook Twitter

Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. Nytt studiepaket om språkstörning. Lärare, förskollärare och föräldrar har länge efterfrågat tryckt material som kan stödja undervisningsarbetet med elever som har språkstörning, enligt Pia-Lotta Sahlström, chef för resurscenter tal och språk vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). – Det är många skolor där ute som arbetar med barn som har språkstörning av olika slag.

Nytt studiepaket om språkstörning

De behöver ett lätthanterligt material som beskriver vad språkstörning innebär och hur de kan anpassa undervisningen efter de här eleverna, säger hon. Nu lanserar SPSM boken ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola”, som syftar till att underlätta för lärare att skaffa förståelse för funktionsnedsättningen, men också ge tips på hur man kan arbeta för att ge rätt stöd för varje individ. – Det innehåller ett stort antal variationer av metoder och material som man kan kombinera på olika sätt, beroende på vad eleven behöver träna upp. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan.

"Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas"

Mitteninsatserna är för de med större behov medan toppen består av individuella analyser och intensiva insatser för elever med stora svårigheter, säger Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han och beteendeanalytiker Marie Grafström, båda från Psykologpartners Pedagogik & utveckling i Stockholm, arbetar tillsammans för att implementera Skolövergripande beteendestöd i skolan – en metod som syftar till att göra skolans personal och elever mer fokuserade på det som är bra, än det som är dåligt. Funktionsnedsättningar. Alt hjälpmedel. Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism. Äntligen fick jag se, höra och träffa henne.

Svenny Kopp - föreläsning om tjejer med ADHD & Autism

Lite starstruck kände jag mig allt. Fräckt överräckte jag också mitt egendesignade anteckningsblock. Hoppas hon gillar det : )Jag brukar rekommendera allt hon säger. DATE lärmaterial årskurs 4-9 - HSO. Här kan du ladda ner eller beställa DATE – ett lärmaterial som gör det lätt att arbeta för en inkluderande skola.

DATE lärmaterial årskurs 4-9 - HSO

Eleverna deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och ett tillåtande klimat. Samtidigt får klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen. DATE utgår från läroplanens mål och ger lektionsunderlag för alla ämnen och alla elever i årskurs 4-9. Boken med lärarhandledning och övningar kan laddas ner eller beställas.Elevbladen till övningarna kan delas eller skrivas ut.DATE-dejta är filmer, ljudfiler och skrivna berättelser där elever själva berättar om sina erfarenheter av tillgänglighet i skolan. Fokus 12 - Om unga med funktionsnedsättning on Vimeo. En känslobarometer… Känslor… vår vägvisare i livet.

En känslobarometer…

Vissa påstår att känslorna sitter i magen, att man kan erinra sina känslor genom att känna efter hur det känns i magen. Magkänslan ni vet.. känslor kan vara svåra att identifiera och svåra att uttrycka. Jag kommer ihåg en känslorbarometer som hängde hemma hos min mormor och morfar när jag var liten. Vi barn brukade leka med den och ställa visarna på olika sinnestämmningar för att skoja till det lite. För några år sedan hittade jag en snarlik känslobarometer på en loppis som jag köpte för en tia eller två. Bo Hejlskov Elvén. Stressinventering med stressbägaren. Platon är ofta helt slutkörd efter en dag i skolan.

Stressinventering med stressbägaren

För att ta reda på vad det egentligen är som stressar honom och vad som sänker hans stress gjorde vi en stressinventering tillsammans. 10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom. Trots att kunskapen om Aspergers syndrom och autism ökat något, har jag stött på många kunskapsluckor ute i samhället när jag föreläser.

10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom

Här har jag samlat de 10 viktigaste fakta som jag anser att alla som träffar personer med Aspergers syndrom och autism bör känna till: 1. Vi som har Aspergers syndrom är extremt olika. Minst lika olika som ni neurotypiker är. Om du tidigare träffat en person med Aspergers syndrom, betyder det inte att nästa Aspergare du kommer att träffa kommer att fungera likadant. Autism- och Aspergerförbundet - Lättläst. Victorias ADHD - autism - blogg om NPF. Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är.

Victorias ADHD - autism - blogg om NPF

När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Mindre Bråk! - Hem. Gothia Fortbildning. Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan I varje klass finns elever med ojämna förmågor.

Gothia Fortbildning

Prestationsprinsen. Autism/Aspergers. Beteendeproblem i skolan. 70 Tips & Tricks for Educating Students with Aspergers/High-Functioning Autism. Research has identified classroom characteristics that promote success for children with Aspergers and High-Functioning Autism: individualized instruction, interesting curriculum, positive reinforcement, predictability, short working periods, small teacher-to-student ratio, and plenty of structure.

70 Tips & Tricks for Educating Students with Aspergers/High-Functioning Autism

Research has also identified optimal teacher characteristics: consistency, firmness, frequent monitoring of the child’s work, humor, knowledge of behavior management strategies for students on the spectrum, patience, personal warmth, and positive academic expectations. Based on this research, here are 70 quick and simple – yet highly effective – tips and tricks to use in teaching your students who are on the autism spectrum: 1.

Allow the child to change seats and places as long as she or he stays on task. 2. Allow the child to chew gum to reduce anxiety if needed. 3. 11. 21. 30. 40. 50. 60. Teaching Students with Aspergers and High-Functioning Autism. Spsm NPF distanskurs. ADHD. NPF.