background preloader

Sju appar som kan öka koncentrationen

Sju appar som kan öka koncentrationen
1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. 7.

Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Jag började med att berätta att vi skulle utveckla vår metakognitiva förmåga under vår NO-lektion. Först gick vi igenom rubrikerna, bilder och bildtexter för uppslaget vi skulle läsa. Därefter fick de i uppgift att sätta in post-it-lappar i boken, varje gång de kom till något som de inte förstod och varje gång de lärde sig något nytt. + = är helt nytt för mig – det visste jag inte”? Eleverna fick sedan arbeta i par och 4:orna läste texten högt för 3:orna. Sedan samlades vi och gick igenom deras post-it-lappar och jag skrev upp ord och begrepp på smartboarden. Istället för att göra en ”vanlig” utvärdering av lektionen och säga vad man lärde sig, pratade vi om själva arbetssättet och vad det gav:

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elever: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd. Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Jättebra. Men varför inte ta det ett steg till. Struktur, förutsägbarhet och ”less is more” är ett bra sätt att göra livet hanterbart för många barn och unga, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på köpet får alla som är lite omogna, okoncentrerade eller oroliga det mycket enklare och alla barn drar nytta av det. Ordning och reda - I klassrummet kan vi lägga undan det som inte måste vara framme. Tydlig, aktuell och relevant information - Lappar behövs inte bara på skåp och hyllor. Inte bara muntligt en gång - Det finns roliga små manicker man kan läsa in ett meddelande på, sen bara trycka på den, så läser den upp det t.ex dagens rastkompis, dagens mat, kom ihåg till i morgon. Återkommande struktur - På whiteboarden är det bra om man har en återkommande struktur. Lugn - Tänk på inredningen.

Veckans förmåga Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera. Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. WebEnglish.se Related Topics: United Nations’ Day, Malala Yousafzai, Racism, Tolerance, Martin Luther King Jr. Background Human Rights Day December 10th Official WebsiteThe Universal Declaration of Human Rights Infographic poster.The 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights on a poster, in a video and on paper.What are Human Rights Disregarding the origin of this .pdf-booklet, it does present the 30 human rights truly and clearly. Warm-up Human Rights Video: UNITED Song Disregarding the origin of this video, it does convey a message.The History of Human Rights A 10-min video with 9 core questions. Vocabulary Vocabulary 40 terms of civil rights vocabulary and several ways to practise. Lesson Plans English Lesson Plan on Human Rights Day A listening / Reading comprehension text with vocabulary activities from ESL Holiday Lessons.comHuman Rights A lesson plan based on several video clips from Film English. Speaking Reading Listening Watching Writing More Materials Final Words

APPS For more apps connected to English, please visit Skolappar and Kunskapsplattan! Here is a compilation of 25 iPad Apps for Learning Spelling Scroll down for more iPad apps! Apps for iPhone (iTunes Store) Google Translate - translate words and phrases between more than 50 languages using Google Translate for iOS. For most languages, you can speak your phrases and hear the corresponding translations. New Oxford American Dictionary - With more than 350,000 words, phrases, and senses, and hundreds of explanatory notes, this dictionary provides the most comprehensive and accurate coverage of American English available. Wordbook English Dictionary & Thesaurus - professionally recorded pronunciation for every single entry, word origin information, built-in spell checker with pop-up spelling suggestions, user’s bookmark and note management, unmatched sounds-like and wild card search and a powerful word puzzle solver. Norstedt’s English Dictionary Pro with 276.000 words and phrases. English is Easy.

Zeigarnik-effekten gör prokrastinerare till ”doers” Nu när det gäller att stanna hemma så mycket som möjligt, får vi helt enkelt göra det bästa av situationen. Perfekt läge att ta tag i sånt där som legat på to do-listan alldeles för länge. Måla om i hallen, börja deklarera i god tid eller sortera i garderoben. Men kanske har du ändå lite svårt att komma i gång? Vad säger forskningen? Den ryska forskaren Bluma Zeigarnik, som den så kallade Zeigarnik-effekten uppkallats efter, började undersöka fenomenet med att slutföra uppgifter efter att hennes professor noterat att servitörer bara mindes matbeställningar som ännu inte hade serverats. I sin efterföljande forskning lät Zeigarnik en grupp deltagare göra enkla uppgifter i ett labb, såsom att lösa ett pussel och trä pärlor på tråd. Och vad betyder det? Det studien visar på är alltså att när vi väl påbörjat en uppgift, men inte avslutat den, skapas en sorts mental spänning som gör att tanken på uppgiften hålls aktuell i vårt korttidsminne. Emanuel Åström, Rodolfo

IRL och AFK – Om film, nätmobbning och sociala medier | Filmpedagogerna Vi har redan skrivit om nätmobbning, nätkränkningar och film tidigare här. Där efterfrågade jag en bra film på temat. Nu har den faktiskt kommit: IRL. IRL har mycket intressant stoff att tala om i skolan. Arbetet mot nätkränkningar och nätmobbning fortsätter kontinuerligt. Ett exempel är #inteokej som är en sajt för ungdomar att diskutera och formulera vad som är okej och inte okej på nätet. En annan hjälp som finns om man råkat ut för näthat är att höra av sig till Nätvaro. Ett problem när man ska föreläsa kring sociala medier, nätkränkningar och nätmobbning riktade till yngre elever (typ mellanstadiet-högstadiet) är att det finns få filmer på svenska eller textade på svenska på temat.

Tillägget AppWriter: Utmärkt talsyntes till Google Chrome Det är många skolor som köper in Chromebooks till sina elever. Detta är en billig dator som bygger på att eleverna jobbar i det s.k. "molnet". Det finns massor med fördelar av att jobba på detta sätt. Det som många dock glömmer är att de sedvanliga programmen som talsyntes och rättstavningsprogram inte går att installera på Chromebooken på samma sätt som man gjort tidigare på PC och Mac-datorer. För att jobba med Chromebook krävs det att man tänker på ett lite annorlunda sätt. I stället för att installera program på Chromebooken så jobbar man med appar och tillägg (s.k. extensions) som laddas ner från Chrome Web Store. AppWriter CloudAppWriter är ett tillägg som innehåller den nya talsyntesrösten Astrid från Ivona. specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet

untitled

Related: