background preloader

Victorias ADHD - autism - blogg om NPF

Victorias ADHD - autism - blogg om NPF
Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är. När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Har man ADHD, som betyder uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet kan det vara några fler ämnen och trådar som tankarna hoppar emellan. Detta beror på att hjärnan ständigt söker stimulans för att den medfött har för låg aktivitetsnivå. Därför innehåller ett par ADHD-mediciner lätt centralstimulerande medel, för att höja hjärnans stimulansnivå till normal och impulssökandet avtar. Vid ADHD tar man nästan ofrivilligt in allt på en gång. Har man ADHD är man alltid ofrivilligt mest fokuserad och motiverad av det man är intresserad av. Man kan vara högeffektiv, bara man brinner och då händer det saker. Eftersom det kan bli för mycket intryck, är stress och ADHD ofta inte bästa vänner. Men när allt flyter på kan ofta den med denna speciella gåva prestera utöver snittet.

https://bloggmalplace.wordpress.com/2010/12/30/adhd-i-bilder/

Related:  NPFPedagogisktBarn med behov av särskilt stöd

10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom Trots att kunskapen om Aspergers syndrom och autism ökat något, har jag stött på många kunskapsluckor ute i samhället när jag föreläser. Här har jag samlat de 10 viktigaste fakta som jag anser att alla som träffar personer med Aspergers syndrom och autism bör känna till: 1. Vi som har Aspergers syndrom är extremt olika. Fantastiska Föräldrar LATHUND FÖR PEDAGOGER med hoppiga, ofokuserade, tysta eller arga elever 1. Inta (eller pröva) positionen: Du ansvarar för att undervisa eleven som den är. Oavsett orsaker till att eleven är som den är. Den som tar ansvar kan också påverka, medan den som pekar på ansvar hos någon annan inte kommer påverka positivt alls. 2. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för. Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse.

Stressinventering med stressbägaren Platon är ofta helt slutkörd efter en dag i skolan. För att ta reda på vad det egentligen är som stressar honom och vad som sänker hans stress gjorde vi en stressinventering tillsammans. Resultatet av inventeringen ska sedan analyseras och kan sedan användas för att anpassa skoldagen så att Platons energi räcker hela skoldagen. Stressbägar-modellen Innan vi började med själva stressinventeringen försökte jag förklara hur stress fungerar mha stressbägar-modellen: För varje sak som stressar fylls stressbägaren på. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438934880Publicerad igår kl. 11:08 Min man och min tolvåriga son är duktiga fotbollsläsare. Och nu talar jag inte om att läsa böcker eller artiklar om fotboll. Jag tänker på hur de gör när de ser en match och läser själva spelet. Själv är jag en god läsare av ganska många sorters texter, men när det gäller den här idrottsgrenen är min läsförståelse inte särskilt stark.

10 saker varje barn med autism önskar att du visste 1. Jag är ett barn Autism är något jag har, det är inte vad jag är. (Är du bara en sak, eller är du en person med tankar, känslor, preferenser, idéer, talanger och drömmar? Är du överviktig, har glasögon eller klumpig? Det kanske är det jag ser när jag först träffar dig, men du är något mer än så eller hur?) 2. Därför kraschar ditt korttidsminne Din hjärna tar emot elva miljoner bit intryck varje sekund från dina yttre sinnen. Du upplever givetvis inte detta bombardemang, för din hjärna gallrar bort all överflödig information och serverar ditt medvetande ett koncentrat som högt räknat innehåller 40 bit/sekund, enligt forskarna. Och det är inte vilka 40 bit som helst; det är relevant information som ger dig möjlighet att agera på bästa möjliga sätt: avvakta, springa, skratta, trycka ner rätt pianotangent, slå en otagbar smash, leverera en rolig replik etcetera. Den smala kanalen – symboliserar korttidsminnet Ditt minne består lite förenklat av ett långtids- och korttidsminne.

En känslobarometer… Känslor… vår vägvisare i livet. Vissa påstår att känslorna sitter i magen, att man kan erinra sina känslor genom att känna efter hur det känns i magen. Magkänslan ni vet.. känslor kan vara svåra att identifiera och svåra att uttrycka. Jag kommer ihåg en känslorbarometer som hängde hemma hos min mormor och morfar när jag var liten.

Related: