background preloader

NPF

Facebook Twitter

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning. Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar som ADHD, AST eller rörelsehinder.

Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning

I många skolor är bristen på speciallärare och specialpedagoger ett hinder för att kunna möta elevernas och lärarnas behov. En ny rapport från Skolverket visar också att diagnos ofta avgör om eleven ska beviljas särskilt stöd. – Trots att det inte är tillåtet att ställa krav på diagnos så sker det. Elever med funktionsnedsättning som är i behov av stöd har det ofta tufft i skolan utan att de ska behöva kämpa för att få stöd, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket. Elever med funktionsnedsättning oftare i vanliga klasser Enligt skollagen ska elever i första hand gå i den klass de tillhör.

. – Skolan strävar efter att arbeta inkluderande. Brist på specialpedagoger Problem med anpassning av undervisning och lokaler Krav på diagnos trots kunskap om lagen Särskilt stöd ges inte alltid i fritids Mer om undersökningen. Shire - ADHD. Antons app gör vardagen roligare för barn med autism. Med den nya appen Daycape vill grundaren Anton Håkansson hjälpa barn med autism att på ett roligt sätt strukturera sin vardag. - Jag hade själv autistiska drag när jag var liten, även om jag vid sju års ålder fick själva diagnosen avskriven.

Antons app gör vardagen roligare för barn med autism

Men jag vet ändå hur jobbigt det är att alltid vara den som har svårt med koncentrationen och behöver en lärare som håller lite extra koll på en. Jag vill hjälpa barn som är i den situationen nu, säger Anton. Han berättar att han under sin skolgång behövde hjälp från de vuxna och att det var jobbigt att inte kunna känna sig helt självständig. - Jag behövde hjälp med vardagsstrukturen, någon som påminde mig om att rasten var slut. Det var under studier på Hyper Island och Berghs school of communication som idén om en rolig app för barn med autism föddes. - Jag pluggade mobila appar på Hyper Island och där hade vi en kurs i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Appen Daycape kan användas både i mobil och på surfplatta. Viktig pedagogisk info med handledning. Elever%20med%20Autismspektrumtillst%C3%A5nd%20Johanna%20L%C3%BCddeckens%2020. Carina engstr%c3%b6ms presentation. Material. Under denna flik kommer jag, tillsammans med kollegor, att lägga ut material kring följande: Detta material ska ses som förslag och inspiration kring dessa ämnen.

Material

En del kan kanske användas direkt, annat kan kanske inspirera er till att producera material på egen hand. Jag kommer att lägga ut en del material här som jag redan spridit via andra forum, men även lägga in nytt. Kring materialet vi lägger ut kommer vi oftast att beskriva varför och hur man kan använda materialet. Om ni hittar något användbart får ni gärna använda det i er undervisning med eleverna, men vi är glada om ni inte använder det då ni själva föreläser eller undervisar andra. Vill ni få tillfälle att ta del av ytterligare material samt genomgångar kring hur man kan använda materialet så kan jag, eller jag tillsammans med någon av mina kollegor, komma till er och hålla en föreläsning – och i samband med den visa och informera kring materialet.

Den första kollegan jag vill presentera är Annika Grenhage. Grundläggande föräldrainformation om autism - Habilitering & Hälsa. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014.

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning

Vad krävs för att barn och elever med funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade i skolan? Varför minskar antalet elever i särskolan och specialskolan? Hur ska specialskolans resultat förbättras? Vilka för- och nackdelar finns med särskilda skolor för elever i behov av särskilt stöd? Vilken betydelse har speciallärare och specialpedagoger för undervisningen? LyssnaLadda ner som PDF (496 KB)

Lärmiljö

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan - SPSM. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan.

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan - SPSM

Erfarenheter visar att elever med funktionsnedsättning ofta möter hinder för det. I ett nytt stödmaterial presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga på samma villkor som sina skolkamrater. – Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.

Den modell som stödmaterialet bygger på handlar om att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö i ett sammanhang. File_download. Podcast om hälsofrämjande arbete i skolan. Elevhälsa: De saknade eleverna.