background preloader

Boktips (pedagogik etc)

Facebook Twitter

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret! Hej!

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret!

Ni som följer den här bloggen vet att jag baserar min undervisning i stor utsträckning på Astrid Roes forskning och då framförallt hennes bok Läsdidaktik – Efter den första läsinlärningen. För er som inte känner till Astrid Roe så är hon en norsk forskare som vid institutet för lärarutbildning och skolforskning har arbetat med läsdelen i PISA. Hennes bok handlar bland annat om vad som påverkar lärandet och läsförståelsen och hur läsundervisning med äldre elever kan se ut i praktiken.

I bokens tredje del finns ett avsnitt som jag gillar extra mycket, nämligen det som heter ”Vad kännetecknar en god läslärare?” Här har Roe satt samman en lista (se nedan) över vad som kännetecknar en skicklig läslärare. En god läslärare (Astrid Roe s. 100). Själva listformatet blir ju naturligtvis väldigt kortfattat, men boken fördjupar diskussionen kring de olika punkterna. Vad innebär då den här listan för mig idag?

För det första vet jag nu med säkerhet att läsförståelse är något alla kan utveckla. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser.

Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11. Återkoppling – en väsentlig del av undervisningen Se också: Photos de la publication de Staffan... - Staffan Augustsson. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Prov och arbetsuppgifter : en handbok - Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad - Bok (9789147105571) Betygssättning : en handbok - Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad - Bok (9789147099498) Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. Skc3a4rmavbild-2015-03-06-kl-15-12-07.png (PNG Image, 856 × 640 pixels) Samtal mellan två lärare: "Kommunikation som gör skillnad - Här nu och framåt..."

Mitt lärarliv: Fem böcker som täcker det mesta. Mitt lärarliv: juli 2014. Att delge och skapa förståelse för lärandemål. Förra veckan skrev jag om de mål som vi har i vårt arbetslag inför kommande läsår.

Att delge och skapa förståelse för lärandemål

Att utveckla vår användning av IKT i undervisningen är ett av dem. Ett annat mål är att bli bättre på att tydliggöra målen i undervisningen för eleverna. Samtidigt som vi skrev vår förbättringsplan började jag läsa den engelske skolforskaren Dylan Williams bok Att följa lärande som kom ut på svenska i vår. William är en frontfigur inom fältet formativ bedömning. Under våren har han besökt Sverige och haft stora föreläsningar i flera städer, bl.a. i Lund där lärare och rektorer från hela kommunen, närmare 2000 personer, deltog. Att följa lärande är en lättläst bok (gick betydligt snabbare att läsa än Hatties Synligt lärande). 1. 2. 3. 4. 5.

Det är den första punkten, om hur man kan delge, klargöra och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång, som jag tar upp i detta blogginlägg. I kursen Svenska 1, är det första lärandemålet vi ska arbeta med att skriva korrekta och intressanta texter. Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Identitet.

Lærer: Læsning er ikke en alene-ting

Selvom du spiller mange roller, vil der altid være kun en af dig", læser en dreng op for sin makker. Et andet sted i klassen sidder tre drenge og taler om Maslows behovspyramide, mens de drejer fra side til side på kontorstolene. Sverige kan lära av Kanada - ny avhandling om hur svenska elever kan bli bättre på läsförståelse.