background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb - Sara Bruun. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. I denna text har jag valt ut några stycken som jag använder hela tiden. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter.

Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Lycka till! Sara. Engaging Students Google Resources. 6 new ways to play a Quizlet Live game. Vocabulary is important for every subject and even more so in the age of high stakes testing.

Early on in my teaching career, I moved rather quickly towards using Quizlet to create and manage the vocabulary that my students would need to learn. Quizlet is by no means limited to just vocabulary though; as study questions, diagrams, pronunciation, and pictures make it a powerful tool. Quizlet allows you to turn any picture into a study set, which significantly broadens what you can do with it. Quizlet has several other diagram examples for every subject here. I remember the first time that I played Quizlet Live and it was glorious. Students immediately began communicating with each other, were excited about vocabulary, and couldn’t wait to learn more.

As I surveyed the room, all I could do was stand back and smile, knowing that this was a game changer. “Quizlet Live is a free in-class game where students work in teams to learn study sets on Quizlet. Eleven Cacophony Silent Relay Tag Team. Instruktionsfilm kring nyheterna i Google Classroom - 18. Frågebatteri. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan! För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker.

Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” om vi skriver – slå upp boken på sidan 47 och läs för dig själv till sidan 54 och svara därefter på de fantastiska frågorna på sidan 55! Hellre döpa lektionerna: Lektionen om ”den osynliga ingrediensen!” Diskussionsunderlag-bild. Studiedagen-del-2. Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven?

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning? Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Så lappar du ihop arbetsplatsträffen | Chefen i fokus.

På arbetsplatsträffen ska medarbetarna bjudas in till dialog och delaktighet. Det är i alla fall tanken, men de flesta har suttit på arbetsplatsträffar där det inte blivit som det är tänkt. Nyckeln är noggrann planering. Gör det själv Att leda arbetsplatsträffar, eller APT, så att alla blir engagerade och aktiva är långt ifrån lätt. Kerstin Olofsson, författare till boken Aktiv arbetsplatsträff, jämför det med att dirigera en orkester. – Du ska skapa en helhet samtidigt som alla enskilda måste få utrymme och komma fram. Arbetsplatsträffen ingår som en del av överenskommelsen mellan arbetsgivaren å ena sidan och personal och fackförbund å andra sidan. Samverkansavtalet men träffarna ska vara en del av den ­löpande verksamheten. . – Delaktighet skapar motivation och en ansvarskänsla och forskningen har visat att delaktighet även minskar stress. Men hur gör man då för att få träffarna att fungera som det är tänkt? – Våra hjärnor behöver tid för att bearbeta. Den andra aspekten är innehåll.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst).

I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror! De flesta lektionerna jag var med på satt eleverna stilla i stort sett hela tiden.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. De håller på med religion och idag ska de arbeta med religiösa högtider. – Vilka högtider finns, och varför firar man dem? Jag har skrivit ihop uppgiften så jag slänger upp den på tavlan, och samtidigt så delar jag den med er, säger Lars Strindelius. Längst bak i klassrummet sitter hans kollega Malin Edroth och antecknar. . – Vad gör du, undrar en av eleverna. . – Mer eller mindre, ler Malin Edroth. Malin Edroth och Lars Strindelius delar på mentorskapet i klassen och känner både eleverna och varandra väl.

. – Man ser ju sig själv när man tittar på andra, säger Malin Edroth. När Lars Strindelius har avslutat lektionen går Malin Edroth igenom punkt för punkt vad hon har sett. . – Man får vara tålmodig.

Strategier

Förmågor. Utvecklingssamtal. John Hattie. Tänk dig att du genomfört en förändring i undervisningen i en klass vad gäller förmågan ”Att genomföra systematiska undersökningar” i NO (eller att du genomfört en förändring i en klass och jämför med en klass där du inte gjort denna förändring). Det kan vara att du arbetat med kamratbedömning, själv modellat vad man måste tänka på, arbetat med mer utförlig feedback eller något annat. Hur beräknar man då en effektstorlek utifrån det? När John Hattie var här i fredags visade han bara hur man gör om man haft poängprov, men vi arbetar ju ofta med mer kvalitativa bedömningar, såsom till exempel matriser. Tänk dig att du använder DiNO materialets matris för bedömning av den undersökande förmågan. Här visar jag bara en del av hela matrisen. Just för att beräkna en effektstorlek kan man sedan tänka sig att man tillägnar de olika kvaliteterna ett kvantitativt mått, t.ex. 1-2-3.

DiNO matrisen är väldigt stor, men sammanfattas i en kompetensprofil. Do you know thy impact? OBS! PS. Skolbanken. Skolresurser, läromedel, kurser, seminarier, böcker, hemsidor, för lärare, rektor, skolor i Sverige. Start. Stöd för att utveckla undervisningen.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning.

Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv.