background preloader

Barn och unga på nätet, sociala medier...

Facebook Twitter

Värdegrund – Digitala lektioner. Start. Så kan elever få stöd mot näthat. "Låt oss prata om det" är ett nytt koncept riktat till vuxna som arbetar nära barn och unga, framtaget för att illustrera hur pedagoger kan använda sig av den kunskapsbank som Statens medieråd byggt upp inom ramen för regeringsuppdraget No Hate Speech Movement.

Så kan elever få stöd mot näthat

Konceptet bygger på tanken om ett kunskapsbås där elever anonymt kan ställa frågor som samlas in av en pedagog. — Det är lättare att skriva elaka kommentarer när man inte behöver stå till svars för dem. Med den insikten har vi byggt upp det här konceptet, som vänder anonymiteten till något positivt och låter elever ställa frågor som de annars inte vågat ställa. Vi vill bryta tystnaden och öppna upp för samtal. Kunskapsbåset är ett exempel på hur man kan arbeta mot näthat i klassrummen, säger Helena Dal, verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd. Lärarguider till sociala medier - Helena Kvarnsell.

Free Online Safety Self Review Tool - 360 Degree Safe. MIK för mig - digital utbildning. Bli #nätsmart. Läs vår nätsmarta handbok med tips och råd för hur du kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet.

Bli #nätsmart

Inledning Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Ny seriebok skildrar näthat och sexism - Barn, unga och medier. Serieboken med titeln Ordet är fritt - men behöver du säga allt du tänker?

Ny seriebok skildrar näthat och sexism - Barn, unga och medier

Är ett samarbete mellan Statens medieråd och bokförlaget Kartago. Omslaget pryds av handbollsspelaren och debattören Linnéa Claesson, som också skildrar varför hon tagit upp kampen mot näthatarna. K-12 Digital Citizenship Curriculum. Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier.

MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Sju timmar om - enkelt och nära. Källkritik: Fejkade sidor - UR Skola. I Like It - Safer Internet Day song. Coz I like it Chatting with my friends online When there’s nothing to do or it’s raining outside Coz I like it Expressing myself but I never let a bully get into my head Coz I like it Chatting with my friends online When there’s nothing to do or it’s raining outside Coz I like it Expressing myself but I never let a bully get into my head Everybody here put your thumbs up high if you think these bullies should be taken offline When we’re online or using an app We should never have to deal with thatI wanna snap like my screen in half But really they just want me to react But I won’t give in, I’ll step on it Put the message in the bin and won’t let them win!

I Like It - Safer Internet Day song

Digicentral - Digital values. LetsFightItTogether guide. Are you a responsible digital citizen? Cyberbully 2015: Movie Review. Unfortunately, we are all familiar with the typical dynamics of a bully-bullyee relationship.

Cyberbully 2015: Movie Review

Cyber bullying. Cyberbully. Cyber bully (Full movie) Teens - Cyberbullying Research Center. STOP cyberbullying: Cyberbullying information for tweens. DIGIZEN GLOSSARY. Digizen - Resources - UK Films - Laugh at it your part of it. Resources - UK Films - Character interviews. Cyberbullying - let's fight it together. The music throughout the film is a song by Ben Folds called Still Fighting It.

Cyberbullying - let's fight it together

You can listen to it here: JOE: Um … Hi. My name’s Joe. I don’t really have anyone to talk to, so … I thought I’d tell my story like this. Anti-Bullying week Cyber Bullying video. Budd-e Stay Smart Online. Share:

Budd-e Stay Smart Online

Checklista för sociala medier. » Bloggarkiv Instagram och Surfa Lugnt: Så hjälper du unga visa nätrespekt som vuxen! - Surfa Lugnt. Surfa Lugnt och Instagram publicerar idag goda råd om hur du som vuxen hjälper unga att tänka till kring vilka bilder de delar – för ett respektfullt Internet för alla!

» Bloggarkiv Instagram och Surfa Lugnt: Så hjälper du unga visa nätrespekt som vuxen! - Surfa Lugnt

Instagram är en app för delning av foton och filmklipp via mobilen som har en stor användargrupp hos unga idag. Internet är en unik plats för att umgås, utbyta idéer och åsikter, få ny kunskap och inte minst dela bilder och filmklipp med familj, vänner och andra. Men det är viktigt att vara respektfull och mån om sin egen trygghet, också på nätet. Surfa Lugnt och Instagram har gemensamt tagit fram konkreta råd till vuxna för att de ska kunna stötta unga och hjälpa dem att visa nätrespekt. Idag ska vi prata om internet – årets viktigaste lektion. Så inledde jag en lektion med mina 6:or och mina 5:or.

Idag ska vi prata om internet – årets viktigaste lektion

Efter att ha nått fram erbjöd jag mig att ha samma lektion med parallellklasserna också, vilket välkomnades med öppna armar. Det här var nog den viktigaste lektionen jag kommer ha under året. Hit kan du vända dig. Polisen: Alla brott som begås via internet, mobiltelefon eller annan it-teknik bör polisanmälas genom att du uppsöker närmaste polisstation eller ringer 114 14.

Hit kan du vända dig

Är det akut ring 112. Barnens Hjälptelefon (BRIS) 116 111 Öppet: Vardagar 10 – 21 (stängt onsdagar 13-16), lör-sön 14-21. Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa om vad som helst. No Hate Speech Movement. Säker på nätet. Nätpraxis (with images, tweet) · kentlundgren. ”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion. Användningen av sociala medier växer ständigt och användarnas ålder blir allt lägre. Medier som Facebook och Instagram har tydliga åldersgränser för att skydda yngre barn som inte kan hantera internet. Det finns också utbildningar på skolor och föreningar för föräldrar gällande sociala medier och hur de bör övervaka sina barns vanor på internet i skyddssyfte.

Men vad händer då när föräldrarna via sina konton på sociala medier exponerar barn från födseln, hur påverkas barnen av detta och hur står det sig gentemot åldersgränsen på sociala medier? I Sverige har föräldrar ett ansvar att skydda sina barn enligt barnkonventionen och föräldrar är även ställföreträdare för sina barn rent juridiskt tills att barnen blir straffmyndiga. I praktiken fungerar det så att om en förälder lägger ut en bild som barnet inte samtyckt till och som skadar barnet på något sätt så bryter den föräldern mot barnkonventionen, föräldern blir en gärningsman och barnet ett brottsoffer. Säker på nätet. No Hate Speech Movement. Edutopia. Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook. Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Säkerhet på Facebook Vi kommer ägna lektionen denna gången åt att diskutera inlägg som delas på Facebook.

Här är man källkritisk mot dem och vad skriver de egentligen? Prata nätrespekt i skolan. Skolan måste ta tillvara internets möjligheter och ge nödvändig kunskap för unga att verka i det digitala samhället. Skolans uppgift är att förbereda elever att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolan behöver ta klivet från analog undervisning till en undervisning som förbereder elever för det digitala samhället. Och inte bara tekniskt lära sig använda verktyg, utan att förhålla sig till frågor som säkerhet, relationer, integritet, källkritik och innovation. Trots att det står i grund- och gymnasieskolans läroplan visar både stiftelsen.Se:s rapporter liksom Skolverkets upp- gifter att skolan inte följer läroplanen.

Man räknar fortfarande antal datorer per elev i stället för att tala om nätbeteende, källkritik, säkerhet och nätets möjlighet. Som föräldrar måste vi våga fråga våra barn om vad som hände på nätet i dag på samma sätt som när vi frågar hur det var i skolan. Få fler vuxna att tala med unga om nätet. Få lärare att tala med elever om nät- beteende. Lararmaterial_ViljaVeta.pdf. Källkritiska övningar för elever och andra. Lärarguider i upphovsrätt. Cyber Bullying Virus. Unga kränks i ny app. Appen Secret skapar oro på skolor runt om i landet. Enligt antimobbingsorganisationen Friends har flera unga utsatts för anonyma kränkningar och hot. Appen har utvecklats i USA och fungerar som ett socialt nätverk likt Instagram eller Facebook.

Skillnaden är att användarna är anonyma och att avsändaren till det som skrivs inte syns. Lektionsplanering – Så slipper vi ett nytt Instagram-fall. Vi har nu chansen att slippa ett nytt Instagram-fall. Den nya appen Secret har redan fått fäste i Sverige och har blivit en anonym plattform för att dela med sig av ”hemlisar”. Eftersom appen är anonym så förekommer det inte bara känslor och tankar, likt en anonym dagbok. Det som också förekommer är mer eller mindre grova kränkningar.

Många av de exempel jag har sett handlar dessutom om extra kränkande kommentarer eller rykten om unga tjejer. Än verkar det här ganska nytt, och än verkar vi ha sluppit se ett nytt Instagram-upplopp. Bilden är lånad av Helsingborgs Dagblad Så här kommer ett förslag som jag hoppas att få hjälp med att sprida. Bilden är lånad av Elias Gertz Kanske vill du ägna en hel lektion åt det här. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. A Starting Point for Ensuring Student Online Privacy. Our society is struggling with issues regarding individual privacy. Heated debates are occurring on topics that range from whether the government should be allowed to conduct mass surveillance of citizens to the information that companies should be allowed to collect based on one's computer activity -- and what they should be allowed to do with it. Gilla Hata horan - Lärarhandledning. Gilla Hata horan är en ungdomsroman om nätmobbning som har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Friends och Pocketförlaget.

Det är en stark bok som väcker många känslor och tankar kring en angelägen fråga som berör unga. Den passar därför bra att använda i undervisningen. Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar. Olle Cox. Foto: Nathalie Parkvall Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är idag självklara inslag i ungas vardag. Även lärare använder i allt högre grad nätet för kollegialt utbyte, omvärldsbevakning och som pedagogiska verktyg i undervisningen. Men det gäller också att som lärare kunna hantera de problem som kan uppkomma med en ökad nätnärvaro i skolan.

Hit hör exempelvis trakasserier och mobbning. För att kunna arbeta förebyggande behövs kunskaper. Hem - Statens medieråd. Jag_3_internet_hogstadietgymnasiet. Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter. Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra. Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar mer tid framför datorn och kanske mår dåligt.

Elevhälsan - Elevhälsan - Stina Haraldsson - Mobbningen tar inte sommarlov. Snart är det sommarlov, något som de flesta elever ser fram emot. För elever som blir mobbade kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det kan också vara så att mobbningen fortsätter utanför skolan, till exempel i sociala medier som Facebook och Instagram. I en del av de anmälningar som kommer in till Barn- och elevombudet (BEO) ser vi också att skolor ibland avstår från att rapportera, utreda och om det behövs åtgärda kränkningar som sker i nära anslutning till ett lov, trots att skollagen tydligt säger att skolan ska ta tag i problemen skyndsamt.

Vi på BEO har nyligen fått in en anmälan om en skola som meddelat att man inte tänker sätta in några åtgärder nu eftersom det snart är sommarlov. No Hate Speech Movement. Planera in No Hate i höst. 6 aspekter av näthat. Archives - No Hate Speech Movement. Vad ska man göra med om man har en blogg, ett Instagramkonto eller ett forum och stämningen i kommentarsfältet spårar ut? Och var går gränsen? Tillsammans mot näthat Nohate.se (Keyyo, William Spetz, Sp4zie, Nellie Berntsson) Kort Version. Barnperspektivet.se. Kränkningar på internet - Barn- och elevombudet. Skolan kan förebygga. Ämnesord: Ungdomar och internet. I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente.

Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar. UR Samtiden – Sociala medier i skolan. Ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad. Internet och källkritik. Startsida » Mediekompass. Sociala medier i skolan, pedagogiska verktyg - Kristina Alexanderson. Sociala medier i skolan: Skolans ansvar vid nätmobbning. Sociala medier i skolan: Att bli mobbad på nätet. Sociala medier i skolan: Skolans personal bör nätvandra. Diskriminerad eller kränkt i skolan: Skolornas arbete vid trakasserier och kränkningar. Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar.

Sociala medier i skolan. Sociala medier i skolan. Folkets Bio Filmpedagogerna – Vi sätter film och media i ett sammanhang. Just another WordPress.com site. Instagramupploppen. Home - www.saferinternet.org. Edutopia-anderson-social-media-guidelines. Surfa lugnt. Surfa lugnt » Länkar och läromaterial.

Internetguider. Barnen, Bris och IT 2014, hur ser verkligheten ut? Ung och Skola - Rädda Barnen - Rädda Barnen. Sociala medier i skolan. Tryggare skola. Årskurs 7-9 - Media Smart. Handboken Schyst! för att kommunicera mer jämlikt. Schyst webb.