background preloader

Teaching for Artistic Behavior

Teaching for Artistic Behavior
Related:  Lärande, teori o prakrik

How to Use Recycled Tech Devices as Learning Tools The idea of dissection in the classroom is nothing new. Science teachers have been delighting (and occasionally sickening) students for decades by giving them hands-on experience with organisms and tools. What is new, however, is the movement to create un-making spaces in the classroom. Giving kids access to old, broken-down electronics and a safe place to take them apart as they seek to answer why and how things work is an effective and environmentally-friendly teaching technique. Makerspaces and Un-Makerspaces In a recent (excellent) Edutopia article, fifth-grade teacher Scott Bedley describes how he created an un-makerspace. However, Bedley also spoke with the makers at the Bay Area Maker Faire and realized that many of them took things apart when they were kids, as he did. How to Create an Un-Makerspace Bedley shares the seven basic steps that he took to create his un-makerspace. How to Find Unwanted Electronics Incorporating Un-Making Into Your Lesson Plans Wrapping It Up

The Arts & Crafts of Books | List Off Books have been an inspiration to the masses since the dawn of…books, and it’s no surprise that these inspired people would eventually come back and show their appreciation by slicing their creative thoughts into the pages and bindings. The knife work is meticulous. These artists will set aside days, weeks and months to create ideas and images that could have been done in hours using another medium. For the manlier folk out there, there are some skulls, gun fights and sea monsters. Like this: Like Loading...

Lärare med studentcentrerad pedagogik använder IKT mer innovativt Lärarens pedagogisk grundsyn påverkar starkt hur de använder digitala medier i sin undervisning. Det visar en ny avhandling av Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet, Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice. Genom att följa och intervjua flera lärare i sin vardag och intervjuer med skolledare har Sadaf Salavati försökt belysa komplexiteten i lärarens vardag och digitaliseringens utmaningar. Lärare som har en studentcentrerad pedagogisk syn är mer benägna att använda digitala verktyg på ett innovativt sätt en lärare som tillämpar mer traditionell pedagogik. En artikel på Forskning.se, Lärare med studentcentrerad pedagogik använder oftare digital teknik, summerar avhandlingen så här: - Resultatet i avhandlingen påvisar och förstärker tidigare forskning som visat på komplexiteten i undervisningssituationer.

Art Glossary on artnet Insights Fine Art: Works of art that are created specifically for their aesthetic value, such as painting and sculpture. Decorative Art: Arts traditionally defined as ornamental or functional, such as furniture and ceramics. Design: Functional and ornamental pieces, specifically from the middle of the 20th century to date, such as furniture and ceramics. These pieces are typically signed by a designer. Painting: The practice of applying pigment combined with a binding agent to a surface such as paper, canvas, wood, or glass. Acrylic: Water-based plastic paint consisting of pigments bound in an acrylic resin mixture. Alkyd: Synthetic resin used in the manufacturing of paints and varnishes. Encaustic: The process of painting by mixing dry pigments with molten wax and varying amounts of Damar varnish. Fresco: A painting technique, perfected at the time of the Renaissance, in which pigments suspended in water are applied to a damp plaster surface. Brass: An alloy of zinc and copper.

”Arbetsgivare vill ha mer än kunskap” Konsekvenserna betalas dock av våra barn som får se sin skolvardag utarmad genom ryckiga reformer och dåligt rykte för läraryrket. Det polemikerna inte vill kännas vid är att lärares vardag snarare handlar om att balansera mellan nödvändig teoretisk kunskap och praktiska moment som skapar motivation och engagemang hos eleverna. Enligt forskaren Linda Darling-Hammond så är en av lärarnas viktigaste uppgifter att balansera mellan kunskapsmålen och elevernas egna intressen, talanger och skiftande bakgrund. Som vetenskaplig rådgivare åt president Obama i utbildningsfrågor torde hon veta vad hon talar om. En annan förespråkare av balans är professor Anna Sfard på Haifa universitet i Israel. En stor lockelse i att ensidigt fokusera på teoretiska kunskaper är att det är enkelt att mäta dem. Orimligheten i att låta några slumpmässigt utvalda 15-åringars förströdda svar på enkelt formulerade frågor dirigera skolutvecklingen i ett helt land verkar ha gått Linderoth och många andra förbi.

Visible Thinking Purpose and Goals Visible Thinking is a flexible and systematic research-based approach to integrating the development of students' thinking with content learning across subject matters. An extensive and adaptable collection of practices, Visible Thinking has a double goal: on the one hand, to cultivate students' thinking skills and dispositions, and, on the other, to deepen content learning. By thinking dispositions, we mean curiosity, concern for truth and understanding, a creative mindset, not just being skilled but also alert to thinking and learning opportunities and eager to take them Who is it for? Key Features and Practices At the core of Visible Thinking are practices that help make thinking visible: Thinking Routines loosely guide learners' thought processes and encourage active processing. A key feature of the Visible Thinking approach is the Teacher Study Group as described in the School-Wide Culture of Thinking section. License

Skolan blir roligare med mobil och läsplatta i klassrummet NyheterPublicerad 15:22, 24 mar 2016 Musik. ”I min förra skola fick vi inte ens ha mobiltelefonen i klassrummet”, säger Josefine och Embla. Inga läxor. ”Läxor är en kvarleva från industrialismen. Jag vill att mina elever jobbar hårt på lektionerna istället”, säger Anders som heller inte tror på prov. ”Det går lika bra att bedöma en film eller en podcast”. Anders Enström Är förstelärare i Matte, NO och teknik och mentor för klass 9B på Östra grundskolan i Skogås. Anders finns tillhands för sina elever dygnets alla timmar. I stället för att bli förskräckt av elevernas närvaro i sociala medier knyter Anders in det i undervisningen. Som vanligt är det ingen Hollywood-rulle med action hela tiden. Anders pausar youtubefilmen. – Frågor på det? Tamralech Molla är i gång med dagens övningsuppgifter, som finns att ladda ner i appen google classroom. – En uppgift går alltid att lösa på olika sätt. Går det att dra symmetrilinjer genom ett parallellogram? – Eller så kan jag tänka själv. Inga läxor

Barn gör rätt om de kan Det är fortbildningsdagar inför skolstarten. Jag slår mig ner i en nästan fullsatt aula i Folkets Hus vid Järntorget för att under två dagar lyssna till den amerikanske psykologen och författaren Ross Greene. Det är en av sommarens vackraste dagar. Hans budskap är lika enkelt som genialt (och gör sig allra bäst på engelska): ”Kids do well if they can”. Alltså, som det uttryckts i olika svenska översättningar: ”Barn beter sig bra om de kan.” ”Barn som kan uppföra sig gör det.” ”Barn gör rätt om de kan”. Det viktigaste ordet i meningen är ”kan”. Så mycket barnuppfostransnit, så mycket pedagogik har varit upptagen vid det där lilla ordet ”vill”. Om det ändå vore så enkelt. Då skulle alla de konsekvensinriktade insatser som generationer av barn utsatts för, från guldstjärnor och klistermärken till rotting-smisk, utskällningar och klottersanering, ha skapat lika många generationer av barn som med tiden börjat uppföra sig perfekt. Men så är det ju inte. Så klart. 1. 2. 3.

Keri Facer – forskaren som bygger broar där skolan är navet Creative Morning på NAV i Nacka är till ända och de förunnande människor som fått möjligheten att lyssna till professor Keri Facer är som träffade av blixten. Hennes föredrag startar i samma stund som hon slutar, en mekanism, en rörelse som som slår rot på djupet. Plötsligt ser vi skolans roll och den enorma kraft som utbildning, eller snarare lärande, rymmer. Facer översätter teori till praktik inom sitt forskningsområde och hon har begåvningen att göra det teoretiska begripligt för världen utanför akademin. Vi lämnar Dieselverkstadens vackra, rymliga lokaler, tar klivet ut i regnet och börjar vår gemensamma resa mot Stockholms city. Idag är hon Professor of Educational and Social Futures in the Graduate School of Education, vid University of Bristol. Keri Facer är optimistisk och talar om just optimismen som valbart redskap för att utveckla samhället i den riktning behoven pekar på. – att förstå sin samtid – att ta sig själv på allvar och inse sin kraft som resurs för förändring

Related: