background preloader

Arbeta med begrepp

Facebook Twitter

Grades 4-5: Vocabulary Games. Beyond the Dictionary Apps that explore new vocabulary Kids’ Vocab. $1.99.

Grades 4-5: Vocabulary Games

Students learn essential vocabulary words and phrases in nine animated games designed to teach context, spelling, and categorization. World’s Worst Pet. Free. Stellar Vocabulary Grade 5. Bluster! Stack the Words Standard Met: CCSS.ELA-Literacy.CCRA.L.6 What You Need: Paper or plastic cups What To Do: Alyssa Roetheli’s fourth-grade students at Tobias Elementary in Kyle, Texas, love playing a game called “Stacks.” For a twist on this game, students can supply a synonym or antonym, or use the word in context instead of giving the definition. Relay Runners What You Need: 50 index cards with a vocabulary word written on each What To Do: Roetheli’s students also enjoy playing a relay game using recently studied vocabulary words. After splitting students into five teams, Roetheli lines up the teams at one end of the playing space. Word Detectives Standard Met: CCSS.ELA-Literacy.CCRA.L.4. Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Christina Wiklund, Linköpings universitet Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter.

Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Det är en nödvändighet att ha god språk- läs - och skrivförmåga, att vara litterat. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? Gissa mitt ord! Headbands With a Twist. Here's another great vocabulary activity that your kiddos will LOVE!

Headbands With a Twist

(Caution: This activity is not for QUIET classrooms). I do this in groups of about 6 students. Each group has a stack of cards with vocabulary words written on them. Each kiddo tapes a word card to their head. Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Arbeta med begrepp. I dagarna har vi börjat med ett nytt arbetsområde i geografi.

arbeta med begrepp

Vi ska lära oss om de svenska fjällen och kommer inledningsvis fokusera mycket på begrepp som man kan koppla till fjäll. Vi började med att samlas i grupper. Varje grupp hade ett stort papper som det stod fjäll på. Uppgiften var att skriva ner ord som vi kom att tänka på och som vi tyckte hörde ihop med begreppet fjäll. Detta för att göra synligt vad vi har för förförståelse, vilka kunskaper vi redan besitter och ”ställa in hjärnan” på arbetsområdet. Träna på ord och begrepp – skärmkorsord. Under veckan har jag fått möjlighet att hoppa in i flera grupper på skolan eftersom de elever jag jobbar tillsammans med är iväg på resa.

Träna på ord och begrepp – skärmkorsord

Recension av Quizlet - Arbeta med ord och begrepp på flera nya sätt. Användningsområden och funktioner Quizlet-appen är hemsidans förlängda arm.

Recension av Quizlet - Arbeta med ord och begrepp på flera nya sätt

En enorm samling av flashcards som miljoner av användare tillsammans skapat. Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre! Hur kan man visa och samtidigt öva på att förstå begrepp som till exempel näringskedja, livscykel och vattnets kretslopp?

Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre!

Jo, man dramatiserar dem! Igår skrev jag att jag skulle prova ett lektionsupplägg jag hade hittat på Skolverkets hemsida (jag gjorde om det lite, så det passade oss) och idag fick eleverna pröva. Det blev verkligen en lyckad lektion! Jag började med att skriva ordet ”Begreppsteater” på tavlan och så berättade jag kort om vad vi skulle göra. Sedan fick eleverna tänka en stund enskilt på vilka begrepp vi har jobbat med på NO-lektionerna. Innan vi började dramatisera, fick eleverna ge förslag på vilka förmågor vi tränar/använder under detta lektionspass. I stora drag gick lektionen till så här: Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang.

Två språkutvecklande aktiviteter – den här gången i matematik. I det här inlägget beskriver jag två aktiviteter som är mycket elevaktiva, språkutvecklande och roliga! Word of the week. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor.

Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling.