background preloader

Ord och begrepp

Facebook Twitter

Frayerdiagram i klassrummet. Har du hört talas om Frayerdiagram?

Frayerdiagram i klassrummet

Det hade inte jag men när jag läste in mig på det insåg jag att det var en riktig guldgruva för undervisningen. Jag har använt liknande diagram tidigare men inget som var exakt som detta. Jag som gillar struktur kände direkt att det här skulle kunna passa min undervisning i svenska och historia. Vid närmare eftertanke tror jag faktiskt att det skulle kunna passa skolans alla ämnen. Frayerdiagrammet togs fram av Dorothy Frayer och hennes studenter vid universitet i Wisconsin. I Frayerdiagrammet sätter man ordet/begrepp i centrum.

. - Definition - Kännetecken - Exempel - Icke-exempel Det kan se ut så här: Förstelärare i Svedala. För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga.

Förstelärare i Svedala

För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Därför ställs det nödvändigtvist krav på oss som jobbar som lärare att jobba med språket i alla ämnen för att ge eleverna en chans att utvecklas så långt som möjligt. Hundra ord på fem minuter. Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning. Igår köpte jag två böcker.

Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning

Jag går alltid på nyfiken promenad i boklådor och de två böckerna fann jag på NK Bokhandel. De var markerade som lästips. Jag köpte en och samma titel men på två språk. Svenska och engelska. Båda böckerna var markerade som lästips och jag fann dem på olika platser i bokhandeln. Här är meningen jag väljer: ”Iklädd en kappa av fransk tweed och skor från Florens stod hon och väntade på plattformen, hennes verkliga liv lika hemligt som de som levdes av människorna som passerade henne eller stod och lutade sig mot de svärtade och nötta järnpelare som stöttade upp taket.” ”Dressed in a coat of French tweed, shod by a Florentine, she waited on the subway platform, her real live as masked as those of the people who strolled past her or leaned against the blackened scarred shafts that supported the ceiling.”

Låt oss titta på den svenska texten: Frågor jag ställer mig är, tillika tar med mig in i undervisningen är: Vad säger klädseln om personen? Jag delar med mig: Utgå från författarna och modella meningarna! ELEVERNAS MEDVERKAN OCH PÅVERKAN I KLASSRUMMET, undervisar Anne-Marie Körling ständigt om. Det finns dagligdags ett samspel som är möjligt. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Några ord att skapa lektion med. Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll och tankar med eleverna: Lektionen måste modellas och göras gemensamt innan eleverna kan och får välja ut sin text och göra uppgiften där.

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Det gäller att visa och dela med sig till eleverna så att de får se och tänka ihop med undervisande lärare. Att de ska göra utan att veta hur är både svårt och ensamt. Synliggöra frågorna: Lektionsförslag: Härma författarens mening eller meningar. Upprepningar funderar jag på.

Lektionsförslag: Härma författarens mening eller meningar

Hur gör man dem? Varför? Om jag hade klass skulle jag fråga eleverna. Inte undervisa utan lyfta fram och fråga mina elever. Låt oss titta på dessa två meningar av Ulf Stark: Lektionsidé: Ta en mening och gör om den. Att modella grammatik i en mening är ofta roligt och kan inbjuda till samspel.

Lektionsidé: Ta en mening och gör om den

Låt oss tänka att vi tar meningen: Julen närmade sig. Den hittar jag inte på själv. Jag håller mig till skönlitteratur och faktatexter. Den här meningen hämtade jag ur Astrid Lindgrens bok Än lever Emil i Lönneberga och det kapitel där alla Emils hyss blev glömda och förlåtna, 1970. Jag skriver den på tavlan. Det viktiga är att jag skriver ned alla meningar som blir till. Julen närmade sig äntligen.Den vackra julen närmade sig äntligen.Julen, ja äntligen, närmade den sig.Julen närmade sig äntligen, äntligen, äntligen.Så jag hade längtat.

Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer. Lektionsförslag – och detta är ett generellt förslag.

Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer

Du kan göra det här på gymnasiet, i förskolan, på någon fest där ni alla sitter och tittar på varandra och inte vet vad ni ska prata om. Minns att läraren alltid modellar sina egna förslag så att eleverna eller de lärande aldrig behöver känna sig utan sin ledare. Alltid modella så att de lärande kan härma och erövra. Detektiven. Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt.

Detektiven

Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används.