background preloader

Critical literacy

Facebook Twitter

Därför är serien Skams skildring av tro helt unik - dagen.se. ”Berättelser har betydelse.

Därför är serien Skams skildring av tro helt unik - dagen.se

Mängden berättelser har betydelse. Berättelser har använts för att fördriva och för att skada. Men berättelser kan också användas för att berättiga och mänskliggöra”. Så säger den prisbelönta nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie i sitt Ted-talk ”Faran med en enda berättelse” som har setts över tolv miljoner gånger. Hennes poäng med föredraget är att om det bara finns en enda berättelse om en person, ett folk eller ett land skapas skadliga stereotyper: ”Konsekvensen av en enda berättelse är denna: den berövar människor deras värdighet. Is the BBC a reliable news source? - Quora. Critical Literacy Worksheet 1. An Error Occurred Setting Your User Cookie. Six Blind Men.

This Is Not Fake News (but Don’t Go by the Headline) - NYTimes.com. Edutopia. Enter most schools and you will hear about literacy instruction or the "literacy block.

edutopia

" However, literacy is not a subject -- it is something much bigger. Paulo Freire encouraged a broader definition of literacy to include the ability to understand both "the word and the world. " Literacy includes reading, writing, listening, speaking, and analyzing a wide range of texts that include both print and non-print texts. English Lesson: Moral Dilemma. Critical Thinking English Lesson This English lesson encourages students to think critically by analyzing choices that involve conflicting values.

English Lesson: Moral Dilemma

The challenge is to argue that one warrant (i.e. assumed value system) is better than another when faced with a moral dilemma. Introduction. Danger of a single story. Källkritikens dag – Så känner du igen en vandringssägen. 33 Lessons on Critical Thinking. Edutopia. Susan Barber , High School English Teacher & English Department Chair Posted 07/15/2015 10:43AM | Last Commented 09/24/2015 3:41AM.

edutopia

Fake It To Make It. I'm so glad you asked!

Fake It To Make It

There are a number of good articles on how to identify fake news, including this one from FactCheck.org: How to Spot Fake News. In addition, please: Do your research before sharing! Real or fake news - Jane Lambourne. Lena Andersson: Källkritik är inte svaret. En fransk vetenskapsman från 1700-talet besöker i Kjell Espmarks nya bok ”Resan till Thule” (Norstedts, 2017) en samtida nordlig utpost som ter sig besynnerlig.

Lena Andersson: Källkritik är inte svaret

Från Thule exporteras en särskild sorts spannmål, torkat samvete, och Historien kastas i en stinkande göl utanför norra tullen. På universiteten undervisar man i genusbaserad fysik efter att ha gjort upp med det manliga tänkandets rigida hegemoni, följaktligen har man olika fysik för olika grupper. Thule har egna orsakssamband och egen version av klimatläran. Utifrån observationen att folk bär mycket kläder där det är kallt dras slutsatsen att kylan beror på det.

I skolan är lärarna endast vägvisare eftersom barnen ska ”lära sig av sitt inre och av naturen”. [infographic] Fake news or real news? 10 tips to getting the facts for yourself - Stone Soup Creative. I read a good article today on NPR’s All Tech Considered, Fake Or Real?

[infographic] Fake news or real news? 10 tips to getting the facts for yourself - Stone Soup Creative

How To Self-Check The News And Get The Facts. Except I figure people who aren’t schooled in figuring out the difference aren’t likely to be reading an NPR article. Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare. Kulturartiklar I en studie med tio tusen deltagare har forskare kunnat vetenskapligt bevisa att bokläsare har sämre analysförmåga.

Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare

Genom att mata sig med färdiga berättelser försämras möjligheten att tillgodogöra sig verkligheten. Studien visar också att de som aldrig läser är smartare än genomsnittet. Nu uppmanas därför världens skolor att slänga ut böcker och… Whois Lookup, Domain Availability & IP Search - DomainTools. WHOIS Search. Fake news. It's complicated. - First Draft News. This article is available also in Deutsch, Español, Français and العربية.

Fake news. It's complicated. - First Draft News

The complete list of all 33 false things Donald Trump has said as president so far. U.S.

The complete list of all 33 false things Donald Trump has said as president so far

President Donald Trump makes frequent false claims about matters big and small. The Star is planning to track them all. Contact Daniel Dale at ddale@thestar.ca if you hear Trump say anything you know is false or should be checked. Last updated: Feb. 3, 2017 33. Fake news. It's complicated. – First Draft News – Medium. What can we do? We all play a crucial part in this ecosystem. Every time we passively accept information without double-checking, or share a post, image or video before we’ve verified it, we’re adding to the noise and confusion.

The ecosystem is now so polluted, we have to take responsibility for independently checking what we see online. In the weeks after the US election, we saw journalists track down fake news creators. One consistent element was that creators talked about trying to create news that would fool people on the Left and how they failed. But liberal debunking primacy was short lived. How to tell fake news from real news. In November 2016, Stanford University researchers made an alarming discovery: across the US, many students can’t tell the difference between a reported news article, a persuasive opinion piece, and a corporate ad. This lack of media literacy makes young people vulnerable to getting duped by “fake news” — which can have real consequences. Want to strengthen your own ability to tell real news from fake news? Start by asking these five questions of any news item: Falska nyheter i nytt skolmaterial.

Hur kritiskt granskar du det du delar på nätet? Falska nyheter, propaganda och rykten kan snabbt få spridning i sociala medier och effekterna kan bli förödande både för enskilda människor och för samhället. Nu har Statens medieråd tagit fram nytt undervisningsmaterial för kritiskt granskande av bland annat bilder och propaganda. – Digitaliseringen går rekordsnabbt och unga kommunicerar genom bilder väldigt mycket.

Och när man kommunicerar på nätet sprids allt jättefort, med ganska stora konsekvenser, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning vid Medierådet. Fake News Is Here: Help Students Detect It. By Frank W. Baker “Dewey Defeats Truman” read the large font headline on the front page of The Chicago Daily Tribune for the issue published the night of the 1948 presidential election. The headline was wrong: Harry Truman HAD won. The paper went to press before the final votes were counted. Truman, on a whistle-stop train tour, famously held up the erroneous headline, with a big smile on his face.

That famous incident was not fake news. Källkritik på Internet. Critical literacy – critical response – digitala verktyg. Det kritiska elementet i digital litteracitet är mer än källkritik. Jag blev inbjuden att hålla ett så kallat Ignite talk på Internetdagarna, på temat barn och ungas digitala kompetens. Formatet för ett Ignite talk är verkligen inte fördelaktigt på något sätt, max 20 bilder och varje bild visas i 15 sekunder, vilket sammanlagt ger fem generösa minuter till att få något (vettigt) sagt. Jag tror att jag fick ungefär hälften sagt av det jag hade förberett så här kommer föredraget i sin helhet. Det är märkbart att texten inte direkt lämpar sig som läsning men jag skyller på det knappa tidsurymmet. Citaten kommer från Lärare i den uppkopplade skolan som jag just nu håller på att läsa och helt tydligt tagit intryck av.

Det bästa med Digital litteracitet är att den är kritisk – och det här kritiska elementet handlar om långt mycket mer än bara källkritik. 3,4 miljoner – så många visningar har svenska Wikipedia varje dag. 3,4 miljoner visningar gör Wikipedia till en angelägenhet för skolan i en digitaliserad tid. Aktuella exempel för källkritisk diskussion. Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande.

Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen. I mitt förrra inlägg nämnde jag att minskad trovärdighet för medierna på sikt kan vara en fara för demokratin, vilket har börjat uppmärksammas av både forskare och medier.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN. I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde. Hur kan det användas i skolan?