background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Praktisk källkritik på nätet - Internetstiftelsen. Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet.

Praktisk källkritik på nätet - Internetstiftelsen

Tv- och radioprogram om MIK. Vaccin mot propaganda och fake news. Can I Cite That – Drew University (October 25, 2018) – Digital Writing, Digital Teaching. Does This Photograph Show Two Boys — One Vaccinated, One Not — Who Were Exposed to Smallpox? A photograph shows the dramatic differences in two boys who were exposed to the same smallpox source.

Does This Photograph Show Two Boys — One Vaccinated, One Not — Who Were Exposed to Smallpox?

Skolmaterial. Creepypasta – vandringssägner på nätet. Photo by Blake Lisk on Unsplash Sedan 2015 har Jack Werner, journalist och författare till boken Creepypasta – spökhistorier på internet, sänt Creepypodden på P3.

Creepypasta – vandringssägner på nätet

Den sänds på måndagar kl.00.01, lagom till spöktimmen. Media Smart Gratis i skolan - Faktiskt.eu och Faktiskt.se – En enkel dagsaktuell källkritisk uppgift. Spåra källan. Publicerad: 05 april 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Med den här övningen får eleverna utveckla sina förmågor att kritiskt söka och granska information från olika källor, och skapar samtidigt en förståelse för hur nyheter blir till och hur det journalistiska arbetet fungerar.

Spåra källan

Genom att utgå från en tidningsartikel och spåra källorna bakåt får eleven både en insikt i vad som blir en nyhet, som fördjupade kunskaper i kritisk informationssökning. I Skolverkets publikation Informationssökning på internet (Länk!) Beskrivs informationskompetens – en del i skolans arbete med informationssökning på internet – som: att kunna identifiera informationsbehov, att formulera olika sökstrategier, att känna till möjliga informationskällor, att söka information effektivt, att kritiskt granska information, att välja relevant information samt att kunna använda information genom att sortera, analysera, tolka, organisera, presentera och dela med sig.

Best Google April Fools Videos. Each year Google releases a new set of prank videos for April Fools Day.

Best Google April Fools Videos

I always look forward to these videos as they are so well produced and poke fun at current trends and technology and even at Google itself. Even better though, they provide more professional development materials for me. Here's what I mean… Log In - New York Times. You’re the fact checker now – Stanford Alumni. No matter what media stream you depend on for news, you know that news has changed in the past few years.

You’re the fact checker now – Stanford Alumni

Checklista för källkritik (reviderad 2018) Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program. Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen.

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Guiden reder ut vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever, när ni ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Guiden gäller alla skolformer. För att få visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du ha tillstånd från upphovspersonerna eller från filmens distributör. Det vanliga är att upphovsrätten till filmer hanteras av filmbolaget eller av filmens distributör. Aktuella exempel för källkritisk diskussion. Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. Källkritik på Internet. KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN. I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN

WHOIS Search. Whois Lookup, Domain Availability & IP Search - DomainTools. Källkritikens dag – Så känner du igen en vandringssägen. Is the BBC a reliable news source? - Quora. Guide: Bli källkritisk på fem minuter. Valåret närmar sig med stormsteg – och med det en ökad risk för att desinformation och falska nyheter smyger sig in i ditt flöde på sociala medier.

Guide: Bli källkritisk på fem minuter

Här är några enkla knep som gör dig mer källkritisk. Texter och bilder har alltid en avsändare. Eftersom avsändarens syfte inte alltid redovisas öppet i text och bild så kan du utgå från frågan ”Av vem och varför?” När du vill veta mer. Försök helt enkelt att ta reda på vem som har skrivit – och vem har publicerat. Är webbplatsen du länkas till riktig eller en falsk kopia? Är inlägget du reagerat på verkligen uppriktigt och sant – eller handlar det om någons personliga åsikter och värderingar?

Länkspecial: digital källkritik. Verktyg och videos Länkar till filmer, studiematerial med mera som handlar om att arbeta med källkritik i skolans värld. MIK för mig Statens medieråds nysläppta material om medie- och informationskunnighet, ”MIK för mig”, med bland annat färdiga lektioner. Integritet och säkerhet på nätet. Fact Checker. Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen. Hösten 2014 trädde reformen av den danska grundskolan i kraft och samtidigt infördes en ny läroplan.

Målet med reformen är att skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna att utveckla de förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Det innebär bland annat att undervisningen blir mer inriktad på ett undersökande, skapande och samarbetsinriktat lärande, där eleverna hjälper varandra att lära och utvecklas. Skolan ska också sträva efter att samverka med andra delar av samhället. Simple, Effective Search Challenge Lessons. One of my favorite ways to reinforce the use of good search strategies to students is to show interesting pictures and have students try to make a long list of questions about what they see. Then I let the students try to find the answers to those questions. When they get stuck, I intervene to remind them of one of the search strategies that they have been taught. Nosa på nätet: sagoboken "Superundersökarna" - Barn, unga och medier.

Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att avslöja falska nyheter, hitta information om bilder, söka utanför filterbubblan och lära ut smart sökmetodik. Syftet är att skapa en aktuell verktygslåda som kan komma till konkret användning i referensarbetet på ditt bibliotek. SIDAN ÄR UNDER UTVECKLINGVill du bidra? Mejla till digitalabiblioteket@stockholm.se. ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Demokrati. Skolinspektionens granskning visar att elevernas förmåga att värdera källor brister. ­ Educational Technology and Mobile Learning: Some Very Good Tutorials to Help Students Develop Online Search Skills. Ekokammaren. Citation hunt guide på svenska 1lib1ref. Ehistofleraperspektivmedlosenord. Källkritikens dag – Digitala lektioner.

Lilla Viralgranskaren. Diversity & Inclusion Trainers of Note – Courtney Martin. I crowdsourced this list from my own Facebook community and thought it might be useful to others. This is mostly a random order, with people/orgs that were recommended multiply times getting top billing, as well as WOC. I offer this up with no particular endorsement (other than, I trust my peeps to whatever extent they actually are my peeps…you know how online life can be): The Peoples Institute for Survival and Beyond: “Through dialogue, reflection, role-playing, strategic planning and presentations, this intensive process challenges participants to analyze the structures of power and privilege that hinder social equity and prepares them to be effective organizers for justice.”

The Human Root: “Dedicated to bridging cultural gaps between people as a means to create, improve and maintain relationships and institutions that honor our individual and collective humanity.” The definitive fact-checking site and reference source for urban legends, folklore, myths, rumors, and misinformation. Craap worksheet. Newspapers – Subunit 1: Fake News. Call me old fashioned, but I still think newspapers are the best way to get news.

FactCheck.org - A Project of The Annenberg Public Policy Center. EU: Här är de falska ryktena som sprids om Sverige. SAMTYCKESLAG Den 25 december rapporterade den ryska statskontrollerade nyhetsbyrån Ria Novosti att den svenska regeringens förslag om en samtyckeslag var en konsekvens av att migranter begår så många våldtäkter. Detta trots att migranter inte alls nämns i samband med förslaget. VÅLDTÄKTER Den 9 december skrev den tjeckiska sajten ac24.cz att antalet våldtäkter i Sverige hade stigit med 1.000 procent sedan den stora migrationsvågen startade 2015.

Men enligt Brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsundersökning ökade andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott från 1,7 procent 2015 till 2,4 procent 2016. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent. Samtidigt finns det ingen statistik över hur många våldtäkter som begås av migranter. FLAGGAN Den 14 november skrev USA-baserade sajten Infowars att muslimska grupper pressade regeringen att byta ut den nuvarande flaggan mot en Turkiskliknande med halvmånen och stjärnan, som är symboler för islam. Källkritik: Fejkade sidor. Undervisning om källkritik. Under 2018 genomför Skolinspektionen en granskning av kvaliteteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena samhällskunskap och svenska.

I ett demokratiskt samhälle ska individer ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. För att fatta sådana beslut behövs förmågan att värdera information. Här har skolan en mycket viktig roll. Regeringen har även förtydligat skolans uppdrag kring att utveckla elevernas kunskaper och förmågor i att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter.

Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! Källkritik, historiebruk & rasism. Slutet för fake news. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis!