background preloader

Digital litteracitet

Facebook Twitter

Facebook kan ge en bättre profil för rekryterare än ett personligt möte. I den norska tv-serien ”Skam” sitter huvudpersonen Sana och tittar på en bild på Facebook, utan att märka att klasskompisen Isak sätter sig bredvid. – Vem är det, frågar han.

Facebook kan ge en bättre profil för rekryterare än ett personligt möte

Heter inte han Mikael, eller nåt? Hur känner du dem? Sana slår snabbt igen datorn, och visar att hon inte kan prata eftersom lektionen börjar. Scenen är viktig. Svt. Att diskutera infekterade frågor på nätet kan vara en frustrerande och ibland skrämmande upplevelse.

svt

Vid sidan av direkta hot kapas ofta samtal och diskussioner av aggressiva, anonyma användare. Kulturnyheterna har tittat på flera av den senaste tiden nätdrev, och har kunnat identifiera återkommande, ohederliga knep som används för att styra debatten – taktiker som ofta hämtats från politiken och propagandans värld. Trollsnack, kort och gott. Digital kompetens bortom verktyg och appar. I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier.

Digital kompetens bortom verktyg och appar

Mellan raderna läser jag in olika typer av kritik, som i mångt och mycket bottnar i oro. Vi måste bli tydligare i att förklara vad digital kompetens är och varför det är viktigt. Det digitala är inte något ytligt krimskrams som lärare använder för att skoja till lektionerna lite. Jag berörde det i inlägget om Varför programmering här. Digital kompetens handlar inte om att hantera appar. Det absolut viktigaste av den digitala kompetensen är demokratiaspekterna som vi måste sträva efter att komma åt. Apps To Protect Teens From Online Threats Rely On Parental Control, Not Family Dialogue. Jiangang Wang/Moment Editorial/Getty Images Parents of teens know how tricky it is to keep their kids physically safe while balancing their need for greater independence, but when it comes to keeping them safe online, it can be even trickier.

Apps To Protect Teens From Online Threats Rely On Parental Control, Not Family Dialogue

Lilla Viralgranskaren. Media Literacy. Fact Checker. Log In - New York Times. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna. Skolverket föreslår nya skrivningar i skolans styrdokument som bland annat syftar till att förstärka elevers källkritiska kunskaper.

Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna

Förändringarna beror på att regeringen vill tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens och är en del av uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. – De största förändringarna och förstärkningarna när det gäller källkritik är i ämnena samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, säger Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket och en av de som varit med och arbetat fram förslagen. Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen. Hösten 2014 trädde reformen av den danska grundskolan i kraft och samtidigt infördes en ny läroplan.

Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen

Målet med reformen är att skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna att utveckla de förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Det innebär bland annat att undervisningen blir mer inriktad på ett undersökande, skapande och samarbetsinriktat lärande, där eleverna hjälper varandra att lära och utvecklas. Skolan ska också sträva efter att samverka med andra delar av samhället. Den nya läroplanen rymmer tre tvärgående teman som ska ingå i all ämnesundervisning: innovation och entreprenörskap, it och digitala medier samt språklig och kommunikativ utveckling.

Ett annat övergripande mål är att undervisningen ska främja elevernas allsidiga utveckling och skapa nyfikna och intresserade elever som är villiga att bidra till en konstruktiv samhällsutveckling. Ett av målen i temat it och medier är att eleverna ska lära sig att undersöka världen på kritiskt sätt. Lisa Molin. Schools in Sweden have made Chromebooks nummer ett (number one)!

Brittisk expert: Barn lär sig sämre med digitala hjälpmedel. – Vad är en ideologi?

Brittisk expert: Barn lär sig sämre med digitala hjälpmedel

Frågar läraren Daniel Clementsson. – Kanske ett sätt att tänka? Föreslår en av sjuorna på Viktor Rydbergs skola Vasastan i Stockholm som den här lektionen lär sig om franska revolutionen. Five Laws of MIL. Så här lär du dina elever att söka information och vara källkritiska. Linda Spolen, skolbibliotekskonsulent på Medioteket inledde vår Pedagogiska cafékväll, Sant, falskt eller mittimellan med att slå fast att utvecklingen aldrig gått så fort och aldrig mer kommer att var så långsam.

Så här lär du dina elever att söka information och vara källkritiska

För 100 år sedan behövdes många trådar för att kommunicera och nu är vi själva telefonister och har mer prestanda i vår mobiltelefon än de datorer som Nasa hade i rymdprogrammet under 50-talet. Internet är en självklar del i vårt liv, vi bokar resor, beställer mat och kollar på presumtiva partners på Tinder. Våra barn blir handfallna om de måste skicka ett brev som skall postas. Medie och informationskunnighet I skolan pratar vi om digitala infödingar och menar då ofta att det är den äldre generationen. Så här söker dina elever Louise Limberg har i studien Att söka information för att lära undersökt hur svenska elever söker och bearbetar information. M.facebook. Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att avslöja falska nyheter, hitta information om bilder, söka utanför filterbubblan och lära ut smart sökmetodik.

Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium

Syftet är att skapa en aktuell verktygslåda som kan komma till konkret användning i referensarbetet på ditt bibliotek. SIDAN ÄR UNDER UTVECKLINGVill du bidra? Mejla till digitalabiblioteket@stockholm.se Här är några filmer från Viralgranskaren om hur nyheter sprids på nätet och vad som kan hända om en inte faktakollar innan en delar: Nedanstående infografik publicerades i dagarna av IFLA. Filterbubblor och falska nyheter – Digidelat – Medium. Foto: bubbles by frumbert Licens: CC BY 2.0 Vi som vuxna behöver också förstå hur internet, sociala medier och spel fungerar, allt för att vi själva vara mer medvetna om eller när vi eller våra barn blir påverkade.

Filterbubblor och falska nyheter – Digidelat – Medium

Vi behöver precis som barnen kunna skilja fakta från åsikter eller känslor, för det är skillnad. Vi som föräldrar kan inte nöja oss med att låta skolan lära ut källkritik, vi behöver också ta vårt ansvar, och lära oss själva och våra barn att vara kritiska mot de källor som de tar del av. Kristina AlexanderssonChef, internet i skolan/Webbstjärnan, InternetstiftelsenKälla: I kölvattnet av Brexit och det amerikanska presidentvalet har intresset ökat för det försämrade hälsotillståndet på Internet. Simple, Effective Search Challenge Lessons. One of my favorite ways to reinforce the use of good search strategies to students is to show interesting pictures and have students try to make a long list of questions about what they see. The secret Swedish troll factory - Eskilstuna Kuriren. – Hi, my name is Janne. Design för larande, ett multimodalt perspektiv.

MIK för mig - digital utbildning. Media and Information Literacy – MIL. Lär om medier - Barn, unga och medier. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Nosa på nätet: sagoboken "Superundersökarna" - Barn, unga och medier. Testa hur snabbt du kan läsa. Tryckta böcker och tidningar, läsplattor, datorer, smarta mobiltelefoner och e-böcker – aldrig tidigare har det funnits så många olika sätt att läsa på. För att kunna ta del av all information och alla berättelser vill många människor ”speeda” upp sin läsning.

En del betalar stora summor för att lära sig bli snabbläsare. Getting literal about media literacy in K12. Second Life Official Site - Virtual Worlds, Avatars, Free 3D Chat. Ta med dig din digitala vardag till klassrummet. Digitala hjälpmedel i undervisningen kan vara spektakulära, superenkla eller så självklara att ingen ens tänker på dem. ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Demokrati. Skolinspektionens granskning visar att elevernas förmåga att värdera källor brister. ­ Lärarna har en nyckelroll, men var fjärde lärare i grundskolan arbetar inte alls med ­elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet, skriver Mikael ­Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd. Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu. The Breaking News Consumer's Handbook - On The Media Blog. MAN: Someone dressed in a black top, black jeans, what does that say, if anything, about a possible motive or, or whatever?

Can we begin to draw any initial conclusions? And I want to alert our viewers, sometimes these initial conclusions can, obviously, be very, very wrong. How to tell fake news from real news. Kameran som verktyg för lärande - Linda Sternö - Learnify. Linda Sternö arbetar som lektor på avdelning Film på Göteborgs universitet. Hon har examen i filmregi på Filmhögskolan i Göteborg från år 2003 och har sedan dess varit verksam som filmare och filmpedagog. Hon är projektledare för utvecklingsprojektet Barnfilmskolan. Linda har tillsammans med andra arbetat fram ett slags "Kamerans ABC. " Linda inleder sin föreläsning med att att säga: "Tack vare den nya digitala verktyg har vi fått tillgång till nya möjligheter men hur tar vi tillvara på dessa möjligheter? " Vi får under föreläsningen ta del av en sådan möjlighet via glimtar ur ett spännande projekt i vilket barn och pensionärer arbetar tillsammans med digitala verktyg, närmare bestämt iPads.

"Bildförståelsen borde vara likvärdig läsförståelse. Material — Kamerans ABC. Integritet och säkerhet på nätet. Digital Natives? Forskare om nätet: Som att lämna barn ensamma i bar. Redan för 15 år sedan dubbades de till ”digitala infödingar” – den första generationen barn som fötts in i en digitaliserad värld. I stort uppslagna tidningsartiklar rapporterades att de redan innan de tagit sina första steg hade bekantat sig med föräldrarnas stationära hemmadatorer och att de ägnat sig dubbelt så mycket åt skärmspel som åt böcker när de så småningom nådde universitetet. Sedan dess har en hel del hänt. Den digitala tekniken har utvecklats i rekordfart och i dag har tre av fyra svenska tvååringar gett sig ut på nätet.

Kompetensutveckling inom digitalisiering. Gupea 2077 48089 1. A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz. Fick tipset om sidan A Google A Day i Facebookgruppen Engelska 6-9 häromdagen och blev nyfiken. Free Fiction & Nonfiction Literacy Resources, Curriculum, & Assessment Materials for Middle & High School English Language Arts. Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema. Technology in the Classroom: What is Digital Literacy? Doing Critical Literacy: Texts and Activities for Students and Teachers By: Hilary Janks - Page by Kelsey O'Brien - CURR313-01 (Spring 2014) Professional Resources Wiki.

Google Cheat Sheets. En lektion med digitala verktyg.

Reading with GSFE

Multimedia Text Sets - Berg's 21st Century Tools. Lärarguider till sociala medier - Helena Kvarnsell. Blue Feed, Red Feed. Vem tar ansvar för elevernas digitala kunnande? - Mia Smith. Lärportalen. What can I give to my students that they cannot find on their own? by @TechTeacherCent. Media literacy. Lärportalen. Web Literacy - Mozilla Learning. Språklig kompetens och mediekunnighet varandras förutsättningar. Edutopia. Educational Technology and Mobile Learning: Here Is A Great Resource for Teaching Students about 21st Century Learning Skills. Better Internet for Kids - MIL for me.

M2 Improving your search. BILDVÄRLDAR OCH VÄRLDSBILDER.

Digital produktion

Digital läsning. Googla. Critical literacy. Literacy in the Digital Age: A Resource Guide. Digital Writing and the Book Response - Literacy & NCTE. Literacy In The Digital Age. Digital literacy. Media Literacy: How to Close-Read Films and Videos. Vi måste prata om digital litteracitet. Design Thinking for Communication. Att kasta ut datorerna vänder inte Pisa-trenden. IT är ingen frälsare - Per Kornhall. Finsk skole: Vi utdanner ikke våre elever for PISA, men for livet. ”Teknik kan inte ersätta lärarens engagemang” - Opinion. Computers 'do not improve' pupil results, says OECD. Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. More Updates from AILA: Notes Visual Literacy and the Digital Workplace.

The Future of Literacy. Egna rum på webben åt elever och lärare. Blogging as Pedagogy: Facilitate Learning. 21st Century Skills-Literacies-Fluencies. Språkundervisning i en digital tid. Educational Technology and Mobile Learning: An Excellent Lesson On How Students Can Use Scratch Jr for Digital Storytelling. Educational Technology and Mobile Learning: Some Very Good Tutorials to Help Students Develop Online Search Skills. Educational Technology and Mobile Learning: Excellent Tool to Teach Students about Digital Citizenship and Digital Literacy. ”Hur datorn används är helt avgörande” Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor. Educational Technology and Mobile Learning: A Very Good Checklist for Assessing 21st Century Learning Skills.

The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment. Tekniken som tar över ditt arbete. Kompetensutveckling – Om eleverna inte får använda datorn blir skolan en enda lång historielektion. ”Många inser inte vikten av digitalisering” Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? Book ‘Teaching in a Digital Age’ now ready and available. OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat.