background preloader

Genus

Facebook Twitter

Häxprocesserna med Agneta Nyholm. Nytt projekt ska göra Wikipedia mer jämlikt - P1-morgon. Eva Bonde menar att Wikipedias artikel "Sveriges historia" överlag är problematiskt ur en jämlikhetssynpunkt.

Nytt projekt ska göra Wikipedia mer jämlikt - P1-morgon

Snäppet under 10% av de namngivna i artikeln är kvinnor, och den fokuserar mest på storpolitik och manliga aktörer. På så vis hamnar även delar av Sveriges modernare historia i skymundan, som kvinnliga rösträttsrörelsen och folkrörelser i slutet på 1800-talet. Exempelvis nämns Drottning Kristina, men då bara som tidsmarkör för när äldre vasatiden slutar.

Det står inget om henne som regent eller hennes abdikering och hur denna påverkade Sverige. På frågan varför stora kvinnor har en sådan liten representation i historieskrivningen svarar Eva Bonde att det beror på vem som skriver innehållet, och vem som administrerar samt faktakollar Wikipedias artiklar. Det här menar Eva Bonde dessutom gäller för historieskrivning i allmänhet. "Historien är en påminnelse: kvinnokampen är inte över" - Streama gratis på TV4 Play. Brödrevolt blev internationella kvinnodagen. Idén till en kvinnodag kom från USA.

Brödrevolt blev internationella kvinnodagen

Upprinnelsen var ett protestmöte i New York år 1909. Hundraåringen som började podda Podcast - Kvinnans roll i samhället. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Krutkvinnan. Christine de Pizan var 40 år när hon vintern 1405 grep sig an Kvinnostaden, en bok präntad med nitroglycerin på pergamentsidor pudrade med krut.

Krutkvinnan

Hon visste nog att hon var kontroversiell, men med Kvinnostaden startade hon ett filosofiskt krig som rasar än i denna dag. Sveriges Kvinnolobby BLACK FRIDAY – EN SVART MINNESDAG FÖR SUFFRAGETTERNA - Sveriges Kvinnolobby. Fredagen den 23 november, firar butiker och varuhus Black Friday med sena öppettider och erbjudanden.

Sveriges Kvinnolobby BLACK FRIDAY – EN SVART MINNESDAG FÖR SUFFRAGETTERNA - Sveriges Kvinnolobby

Men den ursprungliga Black Friday handlade inte om konsumtion, utan om kampen för kvinnors demokratiska rättigheter. Långt innan olika företag började försöka dra igång julhandeln med rea var Black Friday redan ett begrepp, men med en helt annan betydelse. Den 18 november 1910 samlades 300 suffragetter utanför det brittiska parlamentet för att demonstrera för kvinnors rätt att rösta. Syndafallet till metoo: Den manliga nedgångens litteraturhistoria - Kvartal. Detta är den första artikeln av två av Johan Lundberg på temat manfall.

Syndafallet till metoo: Den manliga nedgångens litteraturhistoria - Kvartal

Mäns nedgång är ett evigt tema i den mänskliga föreställningsvärlden. I centrala berättelser från Antikens Oidipusmyt och Första Mosebokens förvisning från Paradiset, har män upphöjts för att sedan falla handlöst. Men även om temat är oberoende av tid och rum, är samhällets syn på den fallne mannen tydligt tidsbunden. NE-genushistoria. Genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.

NE-genushistoria

Man studerar såväl enskilda män och kvinnor som institutioner, organisationer, ideologier, identitet m.m. Kvinno- och genushistorikers frågor har lett till en förändrad syn på historien som helhet då kvinnor har synliggjorts och frågor om vedertagna uppfattningars tillämpbarhet på kvinnor har ställts. Man tar avstånd från blindheten i fråga om kön och visar att mer kunskap kan utvinnas genom medvetenhet om kön och dess betydelse i ett specifikt sammanhang. Under 1980-talet utvecklades teorier om genus som användbar analytisk kategori för historisk forskning. George Takei - Influential Women Forgotten From History. Kvinnohistoriskt museum - Kvinnohistoriskt museum. Nya Stockholms Kvinnohistoriska skildrar kvinnohistorien.

Fröet till satsningen sattes redan 2012.

Nya Stockholms Kvinnohistoriska skildrar kvinnohistorien

Nu har Kulturnämnden i Stockholm avsatt fem miljoner för en kommande satsning kring kvinnohistoria. En ansökan från det nya museet har skickats in. Kvinnornas krig - Avsnitt 1. Silencing women: illustration of a... - Suppressed Histories Archives. Suppressed Histories Archives - Accueil. Suppressed Histories: what’s that? Kvinnorna. I utställningen om kvinnorna kring Vasa får besökaren möjlighet att lära känna en viktig men tidigare osynliggjord berättelse om Vasa.

Kvinnorna

Genom forskarnas arbete uppenbaras en delvis ny och överraskande bild av kvinnors livsvillkor under det tidiga 1600-talet. Möt Margareta Nilsdotter, skeppsgårdsföreståndaren och egendomsförvaltaren som efter makens bortgång övertog ansvaret för bygget av Vasa och Skeppsgården, en av den tidens största arbetsplatser. Bli bekant med Brita Gustavsdotter Båth, godsägaren och virkesleverantören på Ängsö slott som sålde timmer till skeppsgården där Vasa byggdes. Nationen: Skitåret 1917. Nobel Prize - Women who changed the world. Literary... Kvinnan – alltid den goda i historien. 15 procent av de personer som omnämns i skolböckerna i historia är kvinnor, trots att kvinnor enligt historiker inte saknas i källorna.

Kvinnan – alltid den goda i historien

De har alltså osynliggjorts av läroboksförlagen. ”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde” Nu höjs röster från en rad håll om att synliggöra alla bortglömda kvinnor.

”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde”

Musiker protesterar mot en mansdominerad musikhistoria, Ebba Witt Brattström har länge arbetat för att lyfta fram osynliggjorda kvinnliga författare och konstvärlden förundras varje gång en ny kvinnlig konstnär ur det förflutna får ta plats. Är det dags för en omdaning av historien? Ett fokusskifte som breddar och berikar, inte tittar enögt och förminskar? De vill resa staty över Frida Stéenhoff. Vänersborg har sin Fridastaty - av Birger Sjöbergs sångmö. Women's Contribution to Classical Islamic Civilisation: Science, Medicine and Politics.

The Inspiration for Nnedi Okorafor’s Binti is a Muslim Scientist From the 10th Century. In Nnedi Okorafor’s Nebula Award-winning novella Binti, the eponymous main character is a young woman who is an expert at crafting Astrolabes, a device that was used to discern the position of the stars and planets around us in ancient times, useful for everything from astronomy to time keeping to horoscopes. It just so happens, there was a woman living in 10th century Syria who was well known for creating these incredible devices. Mariam “Al-Astrolabiya” Al-Ijiliya lived in Aleppo, Syria, daughter of a man who apprenticed with a famous astrolabe maker named Bitolus before she became his student as well. Her designs were so innovative and complex that she was employed by Sayf al-Dawla—the ruler of Aleppo—from 944 to 967. Astrolabes could be used to determine time of day, as well as location, and were often used in Muslim society to determine Qibla, prayer times, and the days to start Ramadan and Eid.

Sources: Before Newton; Mosiac. Historia – personer som gjort avtryck. Sigrid Storråda var skoningslös som drottning. Sveriges tuffaste drottning levde ett så äventyrligt och dramatiskt liv att en del historiker tvivlat på att hon fanns. Men hon fanns, hennes söner blev mäktiga kungar som styrde över Sverige, Norge, Danmark och England.

Hon hette Swiatoslawa, Gunhild och Sigrid Storråda. Förvirringen och osäkerheten kring hennes namn och existens beror på att det finns ytterst få samtida källor från hennes egen tid, kring år 1000. Agnes Wold 11 augusti 2014 kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Agnes Wold berättade också om hur en livsfarlig svamp såldes i en hälsobutik, hur forskning visat att det inte är barnen som hindrar kvinnor från att göra akademisk karriär och hur rådet att lägga spädbarn på mage kostat många liv. Kvinnors makt i världshistorien: Separation - UR Skola. 5 Foundational Writers in Women's History - Grammarly Blog. Homosexualitet blir lagligt i Sverige.

Sexuell läggning blir en identitet Att synen på homosexualitet förändrades från att ses som kriminellt till att ses som en sjukdom hänger ihop med en ändrad syn på sexualitet generellt. The first sister of feminism. DN FREDAG 28 FEB: ”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde” Ett historiskt misstag - Magasinet Neo. Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?

55 Badass Women Who Changed History Forever. Unforgetting Women Architects. 3. Kvinnor i historien – fokus i nya Pop och Politik. 15 Badass Facts About Florence Nightingale You Never Knew. Posted May 14, by Justine Figueroa You may think you've learned all you need to know about Florence Nightingale in history classes, but there's much more you could stand to learn. 1. She was fluent in English, French, German and Italian. Nightingale was of Latin and Greek descent. Her father was a Cambridge grad who made sure she got a well-rounded education. Kvinnor i manskläder redan under medeltiden? 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler.

Dokument i fokus: Attentatet mot underkjolarna. Kvinnor i historien göms undan - ltz.se.