background preloader

Vilken är stilfiguren. kahoot. quiz

Vilken är stilfiguren. kahoot. quiz

https://create.kahoot.it/#login?next=

Related:  Retorik. ErikaEUIKT i språkundervisningenTeori - centrala begrepp, källkritik, historiebrukDialekter

Del 2: Retorikens historia - systematiken DN:s snabbkurs i retorik med experten Christer Hanefalk som lärare gör dig redo för politikernas utspel under Almedalsveckan. Med tiden försökte retorikerna systematisera de olika typerna av vältalighet och de grundläggande sätten att använda språket. Då kom sättet att tala och argumentera vid domstolarna att betraktas som den första av talekonstens tre genrer, eller genus iudiciale som det kom att kallas på latin. Här skulle talekonsten användas för att anklaga någon för ett visst brott, eller försvara sig eller någon annan mot en sådan anklagelse. Det var framförallt försvararens roll som intresserade retorikerna.

Pejl - Sverige Flykting- och invandringsfrågan ökar mest och matkvaliten är ny på topplistan. Här visar vi de tio ämnen som fått högst andel “Mycket stor betydelse” i Valu 2014. Du kan sedan se hur vikten av dessa ämnen har förändrats i EU-valen 1999, 2004 och 2009.

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen.

Karin Bojs: Allt fler belägg för Fimbulvintern ”Solen har ingen verkan. Tre vintrar kommer i följd och ingen sommar emellan.” I den ännu äldre poetiska Eddan finns en liknande beskrivning: ”Solskenet var då svart somrarna därefter, alla vindar onda. Fattar ni, va?” Liknande skildringar finns i finska Kalevala och i historiska skildringar från Medelhavet och ända bort till Kina.

Jämtska Jämtska (jamska, bestämd form) är en språkligt och geografiskt väldefinierad dialektgrupp som talas i Jämtland utom Frostviken. Liksom andra genuina folkmål i Sverige har jämtskan trängts tillbaka av rikssvenskan som ursprungligen förmedlades av ämbetsmän, lärare och präster, och sedermera av radio och television. Flytt och familjebildning över gränsen har gjort att i synnerhet de östjämtska dialekterna har likheter med medelpadska och ångermanländska. Redan i slutet av 1800-talet spåddes jämtskan av Äcke Olsson, pionjären inom skriven jämtska, en dyster framtid, något som emellertid inte besannats. Jämtskans status är för närvarande oklar men omfattande arbeten har gjorts för att stärka dess ställning och bevara den som levande dialekt. Bland annat har ett flertal ordböcker givits ut, en översättning av delar ur Bibeln gjorts och jämtska förekommer ofta i sång hos lokala artister.

Tobleroneaffären 6 november 2011 kl 18:03 - P3 Dokumentär Ingvar Carlsson avgår som statsminister. I diskussionen om efterträdaren finns en klar favorit. Mona Sahlin är omtyckt av både media och folket. Hon bryter en stark socialdemokratisk tradition när hon officiellt kandiderar till partiordförande. ”Jag tyckte det var bra för partiet att någon kunde säga som jag gjorde, jag vill. Men det togs inte väl emot av alla. Peter Wolodarski: Håll extremisterna stången i dag EU-systemet har sina uppenbara brister. Men att inte rösta är att ge bort sin röst till någon annan. Folkomröstningen om EU ligger 20 år tillbaka i tiden, men ibland kan man undra om Sverige någonsin kommer att lämna den bakom sig. När socialdemokraten Marita Ulvskog i veckan väste ”jävla skithög” åt moderaten Gunnar Hökmark, påmindes jag om att Ulvskog också var med i slutdebatten 1994 – fast på nej-sidan. Morgonen efter folkomröstningen diskuterade Per Gahrton, en annan företrädare för nej-kampanjen, med ja-sidans Carl Bildt i radions morgonsändning. ”Håll truten”, utropade Gahrton till Bildt.

IKT i språkundervisningen Är du en skicklig lärare i engelska och moderna språk? Använder du IKT i din undervisning och kan ge inspiration till andra lärare? Nu har du en chans att vässa din kompetens i pedagogisk it-användning. Historiepratarna En podcast om människans historia från forntid till nutid. Berättad av och för elever! Vinnare i Webbstjärnan 2014! Motiveringen till guldet var följande: en synnerligen välgjord webb om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har man skapat ett levande projekt, vars röster har hörts långt utanför skolsalens väggar.

Snart är dialekterna ett knapptryck bort Bakom projektet står Fredrik Lindström, kanske mest känd som författare, programledare och komiker. Han har tidigare skrivit böcker om svenska språket: "Världens dåligaste språk" och "Jordens smartaste ord", men nu tar han det hela ett steg längre med "Dialektboken". Bonnier Fakta planerar utgivning av boken 2017 och för att samla ihop dialekter som läsaren ska kunna lyssna på i den medföljande ljudmodulen efterlyste förlaget personer som kunde spelas in när de pratade mål från hela landet. Sören Monvall, bördig från Kall i Åre kommun, men boende i Stockholm, var en av många som nappade på förslaget och träffade Fredrik Lindström i inspelningsstudion. – Min bror Donald Monvall såg en annons att de sökte folk som kunde prata olika dialekter, så vi gick dit tillsammans. Fredrik Lindström satt med oss i studion och sa åt oss att vi skulle prata på med varandra och så spelade de in under tiden, berättar Sören Monvall.

En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren. Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen. Chock efter högerextrema partiers framgång De högerextrema partiernas framgång i EU-valet innebär att öppet rasistiska ledamöter nu tar plats i EU-parlamentet. I Frankrike är man i chock efter att Nationella Fronten blev landets största parti. – Det är en chock, en jordbävning som manar alla ansvariga politiker att agera, sade premiärminister Manuel Valls, vars regerande socialistparti bara fick drygt 14 procents stöd. Marine Le Pens Nationella fronten siffror ligger på nästan 25 procent när nästan alla röster är räknade, enligt inrikesdepartementet.

radio En unconference på LITS2013 som vi kunde ta del av handlade om podcast. Podcast betyder att man spelar in ett program och delar det på Internet. Podcast liknar ofta ett radioprogram, med musik och snack men det är du som bestämmer vad du fyller det med. Om man använder ett program, som t ex GarageBand, finns möjlighet att lägga in bilder också. Att jobba med podcast i skolan kan ske på olika sätt.

Related:  EnglishEnglishBFLannalehto2