background preloader

Andra vk

Facebook Twitter

Andra världskriget: begrepp, orsaker, förlopp och konsekvenser. (206) How did Hitler rise to power? - Alex Gendler and Anthony Hazard. Unik undersökning om Förintelsen klar - Inrikes - Nyheter (Ekot) – Jag skulle nog säga att jag blev positivt överraskad.

Unik undersökning om Förintelsen klar - Inrikes - Nyheter (Ekot)

Jag hade nog väntat mig kanske en mer komplex bild, lite mer av historieförnekelse, säger Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten Forum för levande historia. De senaste åren har det varit flera attentat mot synagogor i Sverige och Ingrid Lomfors upplever att klimatet hårdnat, att antisemitismen är mer öppen. Det är en anledning till att den här undersökningen gjordes. Totalt nästan 1 200 personer, mellan 14-79 år har fått frågor om Förintelsen, om hur de beskriver Förintelsen, vilka som var offer och vilka som var ansvarigt. Men också en fråga om den svarande är säker på att Förintelsen ägt rum. 98 procent av de tillfrågade uppger att de är säkra på att Förintelsen ägt rum. Dagens Nyheter - Finland 101-år. TED-Ed - Ugly history: The 1937 Haitian Massacre.

Två dagar av förintelse som eftervärlden glömt. Förintelsens svenska vittnen. Utställningen med Mikael Janssons fotografier och filmer visas för allmänheten den 18 oktober till den 16 december i Galleri 5, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm, med fri entré.

Förintelsens svenska vittnen

Kurator för utställningen är Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet. Fela Skog Född: 20 december 1923 i Pabianice, Polen. Läger: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Malchow. Befriad: April 1945. Min äldsta syster låg och dog jämte mig. Malchow, där fick vi jobba ute. Jag har aldrig berättat för min man och inte för mina barn vad jag har gått igenom. Den svenska krisen är politisk – Maria Robsahm. Tiden har för länge sedan passerat där det duger att ironisera över dumhet eller okunnighet hos de väljare som sympatiserar med SD.

Den svenska krisen är politisk – Maria Robsahm

Tiden är också förbi för alla förslag på hur vi ska få människor att genomskåda SD så att de åker ur riksdagen. Att avslöja deras lögner är visserligen viktigt. Selling Murder: The killing films of the Third Reich. Namen, Orte und Biografien suchen. Byvandring i Mo. Byvandringarna i Mo är populära.

Byvandring i Mo

Den här kvällen kom runt 50 personer till samlingen utanför kyrkan för att lyssna på Lennart Sandströms berättelser om krigsåren. Han var pojke då, och fick aldrig gå in i förläggningen, som låg alldeles bakom vid Mo skola. – Området var inhägnat och det fanns vakter. Etableringen blev snabb. Den 9 april 1940 ockuperades Danmark och Norge av tyskarna. Interneringsläger i Sverige under andra världskriget.

Matkö vid koncentrationslägret i Sveg.

Interneringsläger i Sverige under andra världskriget

Fångarna tvingades till straffarbete och övervakades av beväpnade vakter, det finns brist på information kring dessa koncentrationsläger då Socialdemokrata regeringar varit aktiva i att hemligstämpla informationen.[4] Från början var det svenska medborgare som skickades till koncentrationslägren men allteftersom kriget fortgick tog man även hand om utländska soldater från båda sidor. De svenska lägren kallas för koncentrationsläger, se exempelvis Tobias Berglunds och Niclas Sennertegs bok Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga.[1] Det finns en debatt där vissa försöker att förminska händelserna mot de som fick utstå denna behandling genom att bland annat använda den förminskande termen Interneringsläger istället för det historiskt korrekta koncentrationsläger.[5] Termerna betyder dock egentligen samma sak[6] Ett tydligt tecken på att detta missförstånd är aktuellt är att inte ens artikelnamnet benämner fenomenet korrekt.

Hitlers svenska soldater. Theodor Morell var kvacksalvaren som försåg Hitler med droger. Theodor Morell, här med hustrun Hannelore, var en flitig besökare i Hitlers residens Berghof.

Theodor Morell var kvacksalvaren som försåg Hitler med droger

Bild: IBL Sjukdom och svaghet var inte förenligt med den ­fysiskt och mentalt överlägsna ­ariska rasen i ­nazisternas uppdiktade idealvärld. Så det är klart att Adolf Hitler, det tusen­åriga rikets führer och den som faderligt och med fast hand ­skulle ­beskydda det äkta tyska mot ­osunda ­inslag, själv måste hålla sig frisk och stark. Men ironiskt nog var det inte ­riktigt så han kände sig. Länge hade han plågats av smärtor i ­magen och ­förskräckliga väderspänningar.

Denne Theodor Morell hade trots sin delvis judiska härkomst anslutit sig till nazistpartiet 1933 då Hitler tog makten. Upproret i Warszawagettot. Lik transporteras ut från det judiska gettot.

Upproret i Warszawagettot

Svält, kyla och sjukdomar gjorde förhållandena outhärdliga i Warszawas getto. Från cirka 1942. Bild: IBL Det judiska gettot i Warszawa var Europas största och hade våren 1942 omkring 360 000 invånare. Det kan ha varit ännu fler. Försökte smuggla ut barnen Särskilt svår var situationen för barnen och de vuxna gettoinvånarna gjorde sitt bästa för att smuggla ut dem, förbi den tre meter höga mur som omgärdade detta helvete på jorden.

Andra Världskriget kortfattat. Ugly history: The 1937 Haitian Massacre - Edward Paulino. DN:s Johan Croneman: Glöm inte att det var folkets tysta samtycke som gjorde nazismen möjlig. Anna Bikont: Omfattningen av judehatet i Polen är chockerande. Som på många platser över hela världen högtidlighåller vi nu 50-årsminnet av händelserna 1968.

Anna Bikont: Omfattningen av judehatet i Polen är chockerande

I Polen hade vi inte bara studentprotester utan också vår egen ”husets special” – en våg av antisemitism, initierad och samordnad av den kommunistiska regeringen. 30.000 judar – en liten påminnelse om de 3,3 miljoner polska judar som utplånades i Förintelsen – tvingades lämna landet. Tvångssterilisering skulle utrota dumma barn. Vittnesbördet Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder. De första bilderna på Förintelsens offer nådde svenska biografer i maj 1945.

Vittnesbördet Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Det här är en unik svensk film, gjord vid ankomsten av de vita bussarna i Malmö. När andra världskriget närmade sig sitt slut åkte de vita bussarna från Sverige och kom tillbaka md busslaster med överlevande från Förintelsen. Bussarna anlände till Malmö och de svaga, utmärglade och sjuka passagerarna togs om hand av bastanta matronor och noggranna byråkrater som forslade dem till olika platser, beroende på deras hälsotillstånd. Om Föreningen Förintelsens Överlevande och dess historia. I början av 90 talet kunde man i Stockholm och närliggande områden höra i den fria radiokanalen en röst som under täckmanteln ”RADIO ISLAM” sände flera gånger i veckan antisemitiska och anti-israeliska program.

Om Föreningen Förintelsens Överlevande och dess historia

En f.d. marockan, Achmed Rami, förnekade att Förintelsen någonsin ägt rum. Efter att i flera veckor ha lyssnat på hans lögner beslöt jag att sammankalla några vänner för att bilda en grupp för att bekämpa förnekandet. Huvudmålet blev att stoppa Ramis lögner och sprida kunskap om Förintelsen. Ravensbrückarkivet blir tillgängligt för alla. Cwejman: Röd svält, röd glömska. Som barn förstod jag aldrig farmors besatthet av att hamstra mat. Hon försökte förklara för mig: ”Livet var svårt i Ukraina. Vi hade ingen mat. Och pappa sattes i fängelse för att han var präst. ”Som den yngsta i familjen berättades mycket lite för farmor.

De var rädda att hon skulle försäga sig i skolan. Skandinavien i Hitlers järngrepp. Ingrid och Eric vågade göra skillnad – Jag är Västarvet. Eric Thorsell, foto: Riksarkivet. Ingrid Johansson, foto: Norrlands bild, Sundsvalls museum Det var inte så mycket fråga om mod. Jag var mest förbannad över allt hyckleri. Fakta om Förintelsen, Avsnitt 10: Befrielsen av lägren. SVT1 - Ramp om historia - Nazismen i Sverige under andra världskriget. HistoryBites - WATCH: Maybe you read the book, or heard... Svt. Under 1700-talet började tankar frodas om att långskallar var smartare än kortskallar. I början av 1900-talet bedrev Herman Lundborg skallmätningar och annan kartläggning av samer och andra som bodde i norra Lappland med tesen att de tillhörde en lägre stående ras. Men boken ”Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren” konstaterar att vi alla är en blandning.

Med hjälp av DNA test så har samer frivilligt bidragit till forskningen kring deras ursprung. Och enligt en av författarna, Karin Bojs, tar DNA tekniken död på allt prat om raser. Samma ursprungspapporna. Landstigningen i Normandie - Avsnitt 2. Mellankrigstiden på tre lektioner - Cecilia Johansson. I år blev frestelsen för stor när presidentvalet i USA sammanföll med arbetsområdet mellankrigstiden. Trump och hans populistiska valretorik fick bli en del av upplägget. Koncentrationslägret i Axmar. De människor som hölls inspärrade där och i liknande förläggningar runt om i landet var inte dömda, eller ens anklagade, för några brott. Utan det var enbart av politiska skäl, och av omtanke om rikets säkerhet, som de berövades sin frihet, isolerades från omvärlden och bevakades dygnet runt.

Men ändå – jämfört med de koncentrationsläger som vid samma tid avslöjades i Tyskland, och senare i Sovjet (och för all del även den amerikanska skamfläcken Guantánamo i våra dagar) var Axmar rena vilohemmet. Här förekom ingen tortyr, fångarna fick äta sig mätta, de tvingades inte till hårt arbete och de försågs till och med med fickpengar. Pogromen i Kielce 4 juli 1946. Från dröm till terror, avsnitt 11: Hitler och Stalin. Auschwitz – så här kan vi närma oss! - Ylva Pettersson. One Incredible Visualization Reveals Just How Many People Died in WWII. The symbol of the Swastika and its 12,000-year-old history. The swastika is a symbol used by of one of the most hated men on Earth, a symbol that represents the slaughter of millions of people and one of the most destructive wars on Earth.

But Adolf Hitler was not the first to use this symbol. In fact, it was used as a powerful symbol thousands of years before him, across many cultures and continents. Så byggde nazisterna upp judehatet i Mellanöstern. Det låter i dag oförlåtligt naivt. Men när jag var barn och mycket ung kunde man intala sig att det inte existerade någon antisemitism i Sverige. Det drogs judeskämt (och senare apartheidskämt om svarta i Sydafrika) på skolgården på mellanstadiet, men det hörde till det som var laddat och förbjudet.

Svenskarna Som Stred För Hitler. 15 badass women of World War II you didn't learn about in history class. The women of World War II were stone-cold warriors. Much like their male counterparts, women in the Allied countries were clamoring to get in the game from the moment war broke out. For the most part, the men in charge were like, "We're, uh, not exactly sure what to do with you. " And the women were like, "Too bad. We're doing it anyway. Därför är det så svårt att tala om Hiroshima. I krigets skugga: Livet vid fronten. De flydde över havet – nu är rädslan tillbaka.

○ Bräckliga, överlastade båtar. Hopp om frihet. Desperata flyktingar som dör på havet. Medelhavet 2014? Nej, Östersjön 1944. ”Jag trodde inte att nazismen skulle kunna återfödas i vår tid” Peter Wolodarski: Ska vi tacka Stalin för Europas frihet? Filmrummet. Förintelsen – 6 miljoner döda. Tyskarnas panik låg bakom dödsmarscher. Inledningen av andra världskriget. Hitlers drivkraft låg i judehatet. Förtigandet av det judiska motståndet. Välkommen till Peter Englund. Förintelsen. Ramp: Soldat i Waffen-SS. Ramp: Vinterkriget börjar. Fortsättningskriget. I krigets skugga: Ung i krigstidens Finland. Ramp: Nere i bunkrarna.