background preloader

Medeltid

Facebook Twitter

Unika lokalfreder begränsade krigen. Väl rustade bondehärar I det lokala perspektivet var den nordiska freden ett vitalt intresse, oavsett om den säkrades genom en samlad politisk union eller med regionala gränsfreder.

Unika lokalfreder begränsade krigen

I klar insikt om den väpnade neutralitetens nödvändighet var man också överens om att hålla sina uppbådsstyrkor väl rustade och beredda att gå man ur huse, ledda av fjärdingsmän och rotemästare, när budkavlen gick. Den som svek skulle vara allas förrädare; själv skulle han hängas och hans hus brännas som straff, heter det i fredens avslutande paragrafer. Ett med armborst, pålyxor och spjut väl rustat och övat bondeuppbåd som under erfaren ledning fick strida i välkänd, skogbevuxen terräng var en fruktad motståndare, det har vi många exempel på. Särskilt i kritiska situationer kunde uppbådens ledning ha budbärare samlade för att ”genom natt och dag” rida ut och kalla man ur huse till bestämda platser, där bråtar redan fanns uppkastade eller förberedda.

Silverbibelns historia - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet. Arméer i rörelse under folkvandringstiden. Erövrarnas språk dog ut Småskaligheten blir uppenbar om vi vänder blicken mot de språkliga lämningarna.

Arméer i rörelse under folkvandringstiden

Där språket permanent förändrades, som i Britannien och i nuvarande västligaste Tyskland, skedde betydande permanenta invandringar av nykomlingar, men annars inte. Att provinsromarna förblev i majoritet framgår av att deras språk – föregångarna till italienska, spanska, franska, med flera – i regel triumferade, medan erövrarnas språk (gotiska, langobardiska, frankiska, etcetera) är utdöda. Väl att märka är detta sätt att bedriva forskning behäftat med problem. Gentes utgjorde sällan språkligt homogena grupper. Langobardiska låneord i italienskan I dag återstår endast drygt trehundra langobardiska lånord i italienskan, vilket faktiskt är ovanligt mycket om vi jämför med hur många ord som återstår av exempelvis svebiska och vandaliska. Följ med när historien skrivs om! SPECIALERBJUDANDE – Pröva 6 nummer av Populär Historia!

Krutkvinnan. Christine de Pizan var 40 år när hon vintern 1405 grep sig an Kvinnostaden, en bok präntad med nitroglycerin på pergamentsidor pudrade med krut.

Krutkvinnan

Hon visste nog att hon var kontroversiell, men med Kvinnostaden startade hon ett filosofiskt krig som rasar än i denna dag. I slutet av 1800-talet beskrev den franske kritikern Gustave Lanson henne som "en av de mest autentiska blåstrumporna som finns i vår litteratur, den första i en outhärdlig tradition av kvinnoförfattare. " Drakdödaren som var kung på Gotland. Har man vuxit upp i en norrländsk skogsbygd, kan man som femtioåring överblicka teknikens tidsålder i den mån den fått betydelse för livssyn och praktisk livsgestaltning.

Drakdödaren som var kung på Gotland

Slagornas eggande sång på tröskplatsen hör med till minnena från barndomsårens frostiga höstmorgnar. Symaskinen var då ännu ett sällsynt och dyrbart husgeråd. Till de tidiga marknadsminnena hör upplevelsen av den märkliga fonografen. Bilen var ännu för den unge studenten ett oprövat fortskaffningsmedel. Flygmaskinen tillhör de senare årens erfarenhet. Vad har tekniken betytt för livssyn och livsgestaltning? Den yttre verkligheten har dragit uppmärksamhet och intresse till sig. Guatamala's Maya Society Featured Huge 'Megalopolis,' LiDAR Data Show. Learn how your family history is connected to the human journey with National Geographic’s Geno 2.0 DNA ancestry kit.

Guatamala's Maya Society Featured Huge 'Megalopolis,' LiDAR Data Show

In what’s being hailed as a “major breakthrough” in Maya archaeology, researchers have identified the ruins of more than 60,000 houses, palaces, elevated highways, and other human-made features that have been hidden for centuries under the jungles of northern Guatemala. Using a revolutionary technology known as LiDAR (short for “Light Detection And Ranging”), scholars digitally removed the tree canopy from aerial images of the now-unpopulated landscape, revealing the ruins of a sprawling pre-Columbian civilization that was far more complex and interconnected than most Maya specialists had supposed.

Vikingarnas tid - Avsnitt 1: Alla vägar leder från Rom. Läkartidningen. Sanningen om vikingarna - Avsnitt 2. KATA GÅRD. Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna funnit ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor.

KATA GÅRD

Den byggdes på vikingatiden som en privat gårdskyrka på storgodset Varnhem. Till kyrkan hör också en krypta som kanske är Sveriges äldsta bevarade rum. Gravplatsen runt om rymmer flera tusen gravar. Här började man begrava sina döda enligt kristet gravskick redan på 900-talet vilket är sensationellt tidiga dateringar! De spännande fynden gör att Västergötlands historia delvis fått skrivas om. Storgården Varnhem skänktes till munkarna i mitten på 1100-talet och då byggdes Varnhems kloster. Våren 2017 öppnas porten till Katas kyrka som nu fått ett skyddande tak. Viralgranskaren - Nej, vikingahjälmarna hade inte horn –... Finding North America’s lost medieval city. A thousand years ago, huge pyramids and earthen mounds stood where East St.

Finding North America’s lost medieval city

Louis sprawls today in Southern Illinois. This majestic urban architecture towered over the swampy Mississippi River floodplains, blotting out the region's tiny villages. Beginning in the late 900s, word about the city spread throughout the southeast. Thousands of people visited for feasts and rituals, lured by the promise of a new kind of civilization. Many decided to stay. At the city's apex in 1050, the population exploded to as many as 30 thousand people. Despite its greatness, the city’s name has been lost to time. Centuries later, Cahokia's meteoric rise and fall remain a mystery. To find out what happened to Cahokia, I joined an archaeological dig there in July. They were wrong. Finding a lost city in the modern world isn’t exactly like playing Tomb Raider.

All that changed 40 years ago when Illinois declared Cahokia a state historic site, and UNESCO granted it World Heritage status. William Marshal - den främste riddaren.