background preloader

Kalla kriget

Facebook Twitter

Kalla kriget - några viktiga begrepp. Kalla krigets orsaker och inledning. Kalla krigets tre faser. Hur startade kalla kriget? (2) Watch - Upptäck. Marcus Oscarsson - Inlägg. A Better Way to Teach the Civil Rights Movement. A native of the Magnolia State, Jessica Dickens grew up just a short drive away from one of the most infamous events of Mississippi Freedom Summer: the 1964 disappearance and murder of three civil rights workers on their way to investigate a church burning. She’s also a graduate of one of Mississippi’s segregated high schools—part of a group of all-white private schools established in the 1950s to thwart school integration. Yet even with her personal ties to civil rights history, the central figures in Dickens’s history lessons in her early teaching years in Mississippi were Martin Luther King Jr. and Rosa Parks—two of the most memorable leaders from her own schooling, and staples of U.S. history textbooks.

It was only with exposure to fresh thinking through a teaching fellowship on civil rights history—and after uncovering her state’s untold stories—that the 11-year veteran began to shift her teaching approach. SVERIGE I HISTORIEN: KALLA KRIGET - DOLDA ALLIANSER* Logga in för att se, lyssna eller boka produkten Om När man pratar om Sverige under kalla kriget brukar man säga att Sverige avr ett stolt neutralt land, som stod utanför NATO och Sovjetunionen.

SVERIGE I HISTORIEN: KALLA KRIGET - DOLDA ALLIANSER*

Ett stark land som öppet kunde kritisera andra länders agerande. Jim Crow Laws - Separate Is Not Equal. Kunskapskanalen - Oliver Stone visar amerikansk... 9 questions about Syria you were too embarrassed to ask. The United States and allies are preparing for a possibly imminent series of limited military strikes against Syria, the first direct U.S. intervention in the two-year civil war, in retaliation for President Bashar al-Assad's suspected use of chemical weapons against civilians.

9 questions about Syria you were too embarrassed to ask

If you found the above sentence kind of confusing, or aren't exactly sure why Syria is fighting a civil war, or even where Syria is located, then this is the article for you. What's happening in Syria is really important, but it can also be confusing and difficult to follow even for those of us glued to it. Here, then, are the most basic answers to your most basic questions. First, a disclaimer: Syria and its history are really complicated; this is not an exhaustive or definitive account of that entire story, just some background, written so that anyone can understand it.

1745. Jaltakonferensen. Den 4–12 februari 1945 träffades Storbritanniens premiärminister Winston Churchill, USA:s president Franklin D Roosevelt och Sovjetunionens ledare Josef Stalin i Jalta på Krim.

Jaltakonferensen

Under mötet diskuterade de tre allierade ledarna frågor som rörde krigsslutet och tiden därefter. Tyskland skulle tvingas att kapitulera villkorslöst.Efter kapitulationen skulle Tyskland delas in i fyra ockupationszoner: en brittisk, en fransk, en amerikansk och en sovjetisk.Den allierade ockupationspolitiken skulle skötas av en särskild kontrollkommission.Tyskland skulle demilitariseras.Det tyska folket skulle avnazifieras.Förenta Nationerna (FN) skulle bildas som en världsomfattande freds- och säkerhetsorganisation.

En konfliktfråga mellan de två västliga ledarna och Stalin var Östeuropas och framför allt Polens framtid. Många länder i Östeuropa hade redan erövrats av den sovjetiska armén och ingått avtal som, på ett eller annat sätt, band dem till Sovjetunionen. Men frågan om Polen var ännu inte löst. Varför byggdes Berlinmuren? Sexdagarskriget fick hela världen att hålla andan. Ibland, utan att någon förstår det förrän långt senare, länkas ett folks historia i nya banor.

Sexdagarskriget fick hela världen att hålla andan

Ett folk blir ”något annat” än det varit. Det krigiska Paraguay blev något annat, psykologiskt sett, efter katastrofen 1870, då bara kvinnor och barn överlevde. Läs mer: ”Nederlaget tvingade oss palestinier att tänka om” Svenskarna, ett annat aggressivt litet krigarfolk, hade hållit arméer på krigsfot i sekler och härjat och plundrat i halva Europa. Men efter två krig 1814 sänkte sig en lång och obruten fred över Sverige, en fred som skulle prägla svenskarnas sinnelag och nationalkaraktär och göra dem olika alla andra, till och med sina närmaste grannar. En ännu mer halsbrytande metamorfos har dragit över Israel veckorna, åren och decennierna efter den militära segern i juni 1967. Den 6 juni 1967. En vecka senare, då kriget och skolan var över, var jag på resa i Moskva. Strängt taget hade de östtyska bladen rätt.

I den israeliska historieläxan går veckorna före kriget under namnet ”Väntan”. Lärarhandledning. Ladda ner lärarhandledningen som PDF Detta paket som benämns Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten vänder sig till lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet om kommunistiska regimer och/eller mänskliga rättigheter.

Lärarhandledning

I paketet ingår: FilmKlassrumsövningar till filmenStödmaterial i form av dokument som listar viktiga begrepp, viktiga namn och svåra ord framtaget av Lättläst Filmen ger en bild av kommunistiska regimers styre i de tre länderna Sovjetunionen, Kina och Kambodja. Övningarna utgår ifrån filmen men också ifrån dagens samhälle med koppling till demokrati och tolerans. Materialet tar sin utgångspunkt i en syn på lärande som kräver aktivt deltagande och ömsesidighet. Nivån, svårighetsgraden och tidsåtgången på övningarna varierar. Kalla kriget: Tidslinje. 1961: Fiasko i grisbukten I spetsen för sin rebellarmé har den revolutionäre Fidel Castro 1959 ­störtat Batista, den av USA stöttade diktatorn på Kuba, och omvandlat ön till en socialis­tisk stat.

Kalla kriget: Tidslinje

Det tilltalar inte den amerikanska regeringen, som före revolutionen kontrollerade Kuba. CIA börjar förbereda en invasion av ön. President John F. Kennedy ger idén sitt stöd – på villkor att styrkorna ska bestå av exilkubaner. Quiz: Staterna efter Sovjetunionen?