background preloader

Upplysning & revolutioner

Facebook Twitter

Den industriella revolutionen i Sverige. Redan i början av 1800-talet började Sverige påverkas av den industriella revolutionen i England.

Den industriella revolutionen i Sverige

Denna påverkan tog flera olika uttryck. Genom industriella metoder kunde Storbritannien börja producera järn av högre kvalitet och i större mängd än något annat land. Detta drabbade den svenska järnindustrin, som tidigare varit en av Europas främsta, hårt. Efter en krisperiod lyckades dock de svenska järnbruken organisera om sig och effektivisera produktionen, även om järnproduktionen aldrig mer blev så dominerande som den en gång varit. Efterfrågan på Sveriges andra stora råvara, trä, bara ökade. Järnvägar och verkstäder Det verkliga tecknet på industrialisering var byggandet av järnvägar. Förklaringsmodeller om Sveriges Industriella Revolution. Vilka förklaringsmodeller kan man se i ditt svar?

Förklaringsmodeller om Sveriges Industriella Revolution

(Aktör, struktur, materialism och idealism. SVAR: De förklaringsmodellerna som jag använde i mitt svar är STRUKTUR och IDEALISM. Motivera (förklara varför) du anser att det är just denna/dessa förklaringsmodeller som du använt i ditt svar om industriella revolutionen. SVAR: Med strukturperspektiv förklarade jag de faktorer eller orsaker hur den svenska industrialiseringen tog fart, hur jordbruket utvecklades till industriella revolution. Dessutom förklarade jag vilka förändringar som skedde under industrialiseringens tid. Maria Gunther: Världen före vaccinen var en hemsk plats. Härom veckan skrev jag en text om en gammal Agatha Christie-deckare som jag just har läst om, för första gången sedan tidiga tonåren.

Maria Gunther: Världen före vaccinen var en hemsk plats

Att läsa Christie är förstås en verklighetsflykt till en svunnen värld av tebjudningar och tjänstefolk och engelska damer på resa i de forna kolonierna. Men i ”Spegeln sprack från kant till kant” (ja, jag kommer att avslöja bokens upplösning även i denna text, så sluta läs här om du inte vill veta) är det själva mordmotivet som har försvunnit. När filmstjärnan Marina Gregg får veta vem som smittade henne med röda hund elva år tidigare, då hon för enda gången i livet hade lyckats bli gravid, drar hon sig inte för mord.

Coal, Steam, and The Industrial Revolution: Crash Course World History #32. Augusta Lundin - Först med det senaste - Företagskällan. Modeskapare.

Augusta Lundin - Först med det senaste - Företagskällan

Hovleverantör, efterfrågad expert och internationellt känd designer. Dessutom en uppskattad arbetsgivare som värnade sina sömmerskors hälsa. Augusta Lundin var en lysande stjärna på 1800-talets modehimmel. Augusta Lundin föddes den 13 juni 1840 i Kristianstad. Som dotter till en skräddare var det kanske inte så konstigt att såväl hon själv som hennes systrar blev sömmerskor. Centrum i 1870-talets Stockholm låg kring Brunkebergstorg och Augusta Lundins verksamhet bidrog allt mer till kommersen där.

Augusta Lundins syateljé vid Brunkebergstorg i Stockholm omkring år 1900. 1908 växte företaget ur även dessa lokaler och flyttade till Brunkebergstorg 20. Ryktet om hennes känsla för mode hade fått stor spridning och det hade blivit prestigefyllt att beställa sina kläder hos Augusta Lundin. How Slavery Changed the DNA of African Americans – Pacific Standard. Widespread sexual exploitation before the Civil War strongly influenced the genetic make-up of essentially all African Americans alive today.

How Slavery Changed the DNA of African Americans – Pacific Standard

By Michael White Our genetic make-up is the result of history. Historical events that influenced the patterns of migration and mating among our ancestors are reflected in our DNA — in our genetic relationships with each other and in our genetic risks for disease. This means that, to understand how genes affect our biology, geneticists often find it important to tease out how historical drivers of demographic change shaped present-day genetics.

SVT - På Internationella dagen för demokrati minns vi hur... 250 år av teknologiska revolutioner visar oss vägen framåt. Vad har industriella revolutionen, ångkraften, stålet, oljan, bilarna och massproduktionen gemensamt med dagens teknologiska revolution?

250 år av teknologiska revolutioner visar oss vägen framåt

Mycket mer än vad man skulle kunna tro, visar det sig. Du kanske är en av alla de som sitter på ett svenskt företag och undrar hur, eller ens om, digitaliseringen påverkar dig. Behöver du verkligen bry dig? Behöver din verksamhet bli digital? Det korta svaret är ja. Att titta tillbaka är att titta framåt. Recension av Holger Weiss ”När Sverige var en global slavnation” Den svenska historien är global och den globala historien är bland mycket annat också svensk.

Recension av Holger Weiss ”När Sverige var en global slavnation”

Även mikrohistoriska förlopp i det nära eller mer avlägset förflutna har haft globala anknytningar. En bok med just denna ansats finns nu i den svenska bokfloden: ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847”. Det här är den första vederhäftiga och samtidigt tillgängliga analysen av slaveriet och slavhandeln i och omkring den svenska kolonin Saint Barthélemy (i svensk ägo 1784–1878).

Författare är Holger Weiss, professor i allmän historia vid Åbo Akademi, och en av den svenskspråkiga forskningens ledande globalhistoriker. Det är i våra dagar särskilt betydelsefullt att nyansera förenklingar och belysa generaliseringar, särskilt när det gäller globala processer, som till exempel slavhandel och slaveri. Dödsdömd av kungen 1779 - Stadsarkivet. Upplysningsidéerna bakom demokratins framväxt. Feminismen. Industrial Revolution. The Urban Game Each student should have a large piece of butcher block paper (15x20).

Industrial Revolution

They should use a pencil for this activity (color pencils are optional). Using the template provided, each student should make their own template. It is crucial that size for each of the “characters” in the city be the same. As you read each of the Rounds, your pace should increase so that by Round 15 the students will only have a short time to draw their buildings. At the conclusion, each student should have the following totals:

Revultionernas tid.