background preloader

Sånger om grammatik

Facebook Twitter

Lathunden GrammaTiken. Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket.

Lathunden GrammaTiken

Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. Vad är det för skillnad på adjektiv och adverb? Heter det imperfekt eller preteritum? Grammatiksånger. Pluralsången. Sång om plural. Sång om konjugationer. Sång om partikelverb. Sång om hjälpverb. Sång om hjälpverb.