background preloader

Grammatik med språklaboration i Svenska 2

Grammatik med språklaboration i Svenska 2
(Uppdaterat 2018-04-05) Första gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser. Sedan dess har jag varje år gått igenom och ytterligare anpassat hela mitt material samt kompletterat arbetsområdet med ett grammatikprov. Syftet med ett prov är dels att få ett större bedömningsunderlag, dels att höja motivationen att lära in de grammatiska begreppen. vecka 2 Snabbtest om ordklasser.

http://asasoderstrom.blogspot.com/2016/12/grammatik-med-spraklaboration-i-svenska.html

Related:  linbybSVA

En grammatiklektion i Svenska 2 I förmiddags var det dags för mig att köra igång en av mina Svenska 2-kurser som jag undervisar detta läsår och vi har inlett kursen med grammatik. Just grammatikdelen är en del av kursen som jag reviderar och omarbetar extra mycket från år till år, hela tiden med syftet att allt mer försöka knyta samman grammatikundervisningen med undervisningen i (vetenskapligt) skrivande. I år fortsätter jag att undervisa de klasser som jag hade i Svenska 1 föregående läsår och jag har därmed koll på flera av de utmaningar och styrkor som gruppen och individerna har.

Materialbank Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Vid beställning tillkommer porto. Använd sökrutan eller vänstermenyn för att hitta det material du söker. Aktuellt Rasist? SKOLFS 2017:91 - Senaste Lydelse SKOLFS 2017:91 (Utskriftsversion) (75 KB) Länkadress: Senaste lydelse av Utkom från trycket den 21 november 2017 beslutade den 31 oktober 2017. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 1 § Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns i bilagan till dessa föreskrifter.

Lärande för hållbar utveckling, LHU Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i alla delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2016). Citat från läroplanen om skolans uppdrag: Arbetssätt och kunskapskrav – Johannas sfi I 3C2 fokuserar vi på kursplanens olika mål och kunskapskrav i olika perioder som sammanlagt blir 15 veckor. Se en bild här: C-hjulet Vi arbetar med de flesta målen varje vecka, men fokus i både innehåll och bedömning är på ett visst mål en viss period. Du kommer till skolan varje dag och arbetar med dina arbetsuppgifter, som du får på måndagarna. Vi arbetar både tillsammans och självständigt.

Undervisa om kontroversiella frågor Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Vikten av bra, lättläst litteratur – enligt O Med ojämna mellanrum skriver jag handledningar till böcker som ges ut av Vilja förlag, ett förlag som tillsammans med Nypon förlag ger ut bra och relevant lättläst litteratur. Det är främst skönlitteratur, men också sakprosa och dessutom på flera olika språk. Eftersom jag helt delar synen att alla har rätt till lättlästa böcker på sin nivå är detta två förlag som jag tycker är extra viktiga. Som Lina Nordstrand, förläggare på Vilja förlag, skriver på hemsidan ska ungdomar och vuxna som behöver lättare böcker inte behöva läsa böcker som egentligen vänder sig till barn. Eftersom jag arbetat med nyanlända ungdomar under många år har jag på nära håll upplevt hur viktigt det är att faktiskt få tillgång till bra böcker på rätt kognitiv nivå, trots att språket ännu inte är på så hög nivå. När mina ettor läste Arkan Asaads Stjärnlösa nätter i höstas kunde de relativt nyanlända eleverna som integrerats i klasserna läsa samma bok tack vare Vilja förlag.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. BOKPROV / ANALYSERA MERA Jag har bokprov i nästan alla kurser. Åtminstone alltid i Svenska 1 och 2, samt Engelska 5 och 6. Det har jag haft i många många år och till en början var proven inte särskilt ändamålsenliga utan fungerade dåligt eller inte alls. Idéen var dock god redan då och eftersom jag kände på mig att ”det ÄR en bra idé”, gav jag inte upp utan harvade på med dessa prov och förbättrade och förädlade och korrigerade och friserade. Och testade på de entusiastiska testpiloterna eleverna (!).

Funkisprojektet HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan HELP Start Plus inkl HELP online 12 mån - Lära Förlag HELP Start Plus är den senaste versionen av HELP Start. Den vänder sig till elever med grav dyslexi som har haft svårt att komma igång med engelskan och har ett begränsat ordförråd. HELP Start innehåller 6 textböcker och 6 arbetsböcker ? en bok för varje nivå i HELP-systemet.

Related: