background preloader

10 fel värre än särskrivning - gd.se

10 fel värre än särskrivning - gd.se
· För sen poäng Har du någon gång fått ett brev som du har behövt läsa till sista raden för att förstå varför du ens har fått det? Irriterande, eller hur? Skriv det viktigaste först! · Onödigt vaga uttryck Vaga ord som utrustning och verksamhet gör det svårare att se saker framför oss och minnas det som står. · Ogenomtänkta modeord Ibland skriver vi hållbarhet och kvalitet utan att tänka efter vad vi egentligen menar. · Ord med svans Ofta duger fråga lika bra som frågeställning, marknadsföring lika bra som marknadsföringsinsatser och mål lika bra som målsättning. · Fackord på vift USP eller expropriera kan vara självklara uttryck på ditt jobb. · Substantivsjuka Många och långa substantiv gör ofta texter abstrakta och svårlästa. · Många passiva verb Beslut skjuts upp, någon misstänks, ansökan avslås. · Långa, krångliga meningar Meningar som börjar med långa förklaringar är ansträngande för korttidsminnet. · Ingen röd tråd Kanske handlar texten om för många olika saker. · Allt för chefen Related:  Språk & grammatikSpråkvårdskriva

språkspanaren | Diskutera språkfrågor PM-uppgift om de, dem och dom Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut. Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Allmänt om presentationsformen: Hur ser den ut?

Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Skrivundervisning i Svenska 2 - tankar och konkreta exempel Tankar om skrivundervisning En av de största förändringarna som skett i mitt klassrum de senaste femton åren är att jag i väldigt stor utsträckning har gått från VAD till HUR. Detta gäller i synnerhet läsundervisningen, men även skrivundervisningen. Hur skrivandet kan stöttas på olika nivåer är viktigare än att hinna med så många skrivuppgifter som möjligt. Skrivprocessen är inte bara något som de mest ambitiösa, erfarna och högpresterande eleverna har i bakhuvudet när de skriver, utan den är något som är högst levande i klassrummet hela tiden. En annan stor förändring är att skrivandet tack vare 1-1 och Google Drive har förflyttat sig in i klassrummet i större utsträckning. På gymnasiet förväntas elever både läsa och skriva texter som är avancerade och utmanande både till innehåll, struktur och språk. I detta inlägg vill jag gärna dela med mig hur det kan se ut i kursen Svenska 2, där vi just nu skriver utredande text. Litteraturseminarium - förbereder eleverna innehållsmässigt. Åsa

Språktidningen | Tidningen i en ordklass för sig Nytt feministiskt ord på frammarsch Efter att ordet ”hen” blivit vanligare i det svenska språket är det kanske dags att vänja sig vid ännu ett nytt sätt att formulera sig. Att byta ut pronomenet ”man” mot ”en” ökar nämligen i popularitet. Det säger doktoranden Daniel Wojahn vid Södertörns högskola och Uppsala universitet som just nu skriver en avhandling om feministisk språkförändring. – Det startade någon gång runt millennieskiftet och har börjat sprida sig även utanför den feministiska rörelsen. Ordet finns sedan länge i flera svenska dialekter men har alltså också blivit ett politiskt ställningstagande. För likt substantivet ”man” Användningen kommer enligt Daniel Wojahns forskning från ett motstånd mot ordet ”man”. En stark förespråkare för ”en” är studenten och sexualupplysaren Caro Wikbro Carlén. – Det är en enkel markering för att visa att en tänkt till. Kontroversiellt ord När hon använt ordet i uppsatser på universitetet har vissa lärare accepterat det medan andra strukit det. Historiska exempel

Appar för berättande Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3. Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. Bara fantasin som sätter stopp. Det är följande appar: Book Creator Book Creator 38:- Book Creator är en mycket kreativ app där man kan skapa egna digitala böcker. När man är klar med den kan man bland annat välja att spara den som pdf och då kan man använda sig av Flipsnack för att bädda in den på t.ex. bloggen. Läs med i denna guide eller hos Skolappar. Sock Puppets Gratis/Complete 28:- Finns både som gratisapp och som betalapp. Du väljer vilka strumpdockor, bakgrund samt rekvisita som du vill ha med i din ”pjäs”. Här har vi gjort räknesagor. Läs mer på Skolappar om Sock Puppets. Puppet Pals HD och Puppet Pals 2 Puppet Pals finns egentligen i fyra olika varianter. Puppet Pals HDPrecis som i Sock Puppets kan du göra dina egna filmer med figurer i olika ”pjäser”. iMovie Gratis/38:- Comic Life

Related: