background preloader

Värsta språket

Värsta språket

http://www.oppetarkiv.se/etikett/titel/V%C3%A4rsta%20spr%C3%A5ket/

Related:  Språk & grammatikDialekter

10 fel värre än särskrivning - gd.se · För sen poäng Har du någon gång fått ett brev som du har behövt läsa till sista raden för att förstå varför du ens har fått det? Irriterande, eller hur? Sanoma Utbildning : Skrivhjulet, Läshjulet och Grundhjulet Se inspelat webbinarium om Grundhjulet I det här inspelade webbinariet får du en överskådlig introduktion till Kristina Askers nya bok Grundhjulet för grundläggande svenska som andraspråk. Läs mer Övningsmästaren I Övningsmästaren som är en samlingsportal för olika slags digitala övningar hittar du extraövningar till Pejlo träning. Svenska som andraspråk Höstlov! Härligt med ledigt för att samla tankar och inspiration till kommande veckor på höstterminen. Jag har läst en bra och lättläst bok som jag vill delge er lite ifrån. Medans jag läste tänkte jag på att en del inte har förändrats mycket sedan boken skrevs.

Jämställdhet allt viktigare för språkvårdarna I talrika mejl till Språkspalten – tack för dem! – åberopas gärna någon överordnad språkriktighetsprincip som logik, hävdvunnet bruk eller närhet till talet. Sådana principer diskuteras självklart också av professionella språkvårdare vid Språkrådet eller redaktionen för Svenska Akademiens ordlista. I ”Språkriktighetsboken”, utgiven 2005 av Svenska språknämnden, anges sex utgångspunkter för värdering av olika uttryckssätt: etablerat bruk, språkbrukarnas attityd, experternas inställning, systemenlighet, skriftspråkstradition och hur väl ett uttryck ”fungerar i olika kommunikativa sammanhang”. Den sista punkten kallas också den funktionella normen, och har väglett svensk språkvård sedan 1800-talets slut. Den kan uttydas som att det uttryck fungerar väl som är enkelt att lära, producera och förstå.

Jämtska Jämtska (jamska, bestämd form) är en språkligt och geografiskt väldefinierad dialektgrupp som talas i Jämtland utom Frostviken. Liksom andra genuina folkmål i Sverige har jämtskan trängts tillbaka av rikssvenskan som ursprungligen förmedlades av ämbetsmän, lärare och präster, och sedermera av radio och television. Flytt och familjebildning över gränsen har gjort att i synnerhet de östjämtska dialekterna har likheter med medelpadska och ångermanländska.

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith Snart är det slut, läsåret alltså. Och jag undrar vad jag egentligen skickat med mina elever, vad de fått med sig från kursen mer än ett betyg. Har jag verkligen bidragit till att göra dem till läsande och reflekterande individer? Har jag bidragit till att forma individer som tar makten över sin etiska såväl som intellektuella och karriärsmässiga utveckling som Anders Burman skriver i antologin Det goda lärandet? F-n vet, men jag gör ett sista försök. Varför skall man blogga? Hur kan du använda bloggar i din undervisning? Många använder bloggar för att skapa en gemensam plats för elevernas texter, filmer och material. Med en klassblogg kan man samla alla elevernas eget bloggande. Det är lätt att följa deras tankar och skrivutveckling och det är lätt att ge respons. Bloggen kan nås från alla platser om en elev är bortrest eller sjuk, eller om elevens inspiration kommer senare på kvällen och hen vill lägga till något på bloggen.

"Grammatiken - ett mönster som kan utforskas" Varför ska vi lära oss grammatik? Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? Det räcker väl att se att grodor är små och gröna, och märka att vi slår i golvet om vi ramlar? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar. Det är det hemliga mönstret bakom allt vi säger, och förklaringen till att ”Barnet gick iväg med kvinnan” blir en helt annan mening än ”Gick barnet iväg med en kvinna?”

Snart är dialekterna ett knapptryck bort Bakom projektet står Fredrik Lindström, kanske mest känd som författare, programledare och komiker. Han har tidigare skrivit böcker om svenska språket: "Världens dåligaste språk" och "Jordens smartaste ord", men nu tar han det hela ett steg längre med "Dialektboken". Bonnier Fakta planerar utgivning av boken 2017 och för att samla ihop dialekter som läsaren ska kunna lyssna på i den medföljande ljudmodulen efterlyste förlaget personer som kunde spelas in när de pratade mål från hela landet. Lexin Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version.

Ny i svenska skolan: Ämnet svenska som andraspråk Hela den här bloggen handlar på ett eller annat sätt om svenska som andraspråk eller flerspråkiga elevers lärande och jag blir ofta kontaktad av lärare, lärarstudenter eller skolledare som har organisatoriska och praktiska frågor gällande svenska som andraspråksämnet. Det kan vara frågor som är lätta att svara på för att man kan ge ett citat ur skolförordningen, läroplan eller något kommentarmaterial etc, men det svar man får måste tolkas och anpassas utifrån de förutsättningar man har på sin egen skola i sin egen kommun. Och det är, som ni vet, långtifrån enkelt. Jag har själv många frågor som jag bollar med mina kollegor i skolan, mina kollegor på NC och mina kollegor i det utvidgade kollegiet. Jag tycker om att tänka tillsammans med andra, att fundera, vända och vrida på olika frågeställningar.

Related: