background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Huset. Huset - skrivprojekt år 5. Nu ska du skriva en miniroman med flera kapitel!

Huset - skrivprojekt år 5

Syfte Kopplingar till läroplan Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Sv Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Centralt innehåll Sv 4-6 Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Undervisningens innehåll (arbetssätt och arbetsformer) Läraren läser kapitlen först sedan kommer arbetsuppgifterna. 1. 5. Kunskapskrav Sv E 6 Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Bedömning. Checklista skriva faktatext. Språk. Satsschema 18/4. Särskrivning. Skrivprocessen. Skriva. Svenska åk F-6. Beskrivande text. Annas Klassrum. I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern.

Annas Klassrum

Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Stolt fröken som ser att detta börjar bli ett vant arbetssätt. Tack ASL för att mitt arbete är så stimulerande. Jag har skrivit det förr.

Tack ASL för att mitt arbete är så stimulerande

Jag har känt det förr. LÄSNING - LÄSFIXARE. Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna.

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande.

Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter. Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Genom att läsa en viss genre får eleverna en modell för hur genren är uppbyggd och kan på så vis överföra det till sitt eget skrivande. Innan eleverna skriver på egen hand skapar vi ofta en text gemensamt. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Detta med fraser. Vem älskar grammatik?: Tyst kunskap.

Tomas Riad, professor i nordiska språk, menar att vi inte kan prata om språkets struktur om vi inte har gjort den tysta kunskapen hörbar.

Vem älskar grammatik?: Tyst kunskap

Vi kan använda språket, men vi kan inte prata om det utan grammatiska kunskaper. Han berättar hur den tysta kunskapen om grammatik kan utnyttjas i grammatikundervisningen och ger också flera exempel på färdighetsutvecklande grammatikövningar och övningar av problemlösningstyp. Från Grammatikdagen 2012. Inspelat på Kulturhuset i Stockholm den 3 februari 2012. Arrangör: Språkkonsulterna. Vad är grejen med verbfras? Grammatik i Svenska 2.

Under våren genomförde jag ett grammatikmoment med min N-tvåa som jag tycker föll väldigt väl ut.

Grammatik i Svenska 2

Så här gjorde jag: Målbild Jag började med att försöka konkretisera för mig själv vad det är eleverna ska kunna göra, utifrån det som står i det centrala innehållet och kunskapskraven, och hur de ska kunna visa att de kan göra detta. Jag tänkte på de resonemang som förs i lärarmaterialet till NP i Svenska 3, där vad som menas med ett rikt och varierat språk diskuteras. Kanske kunde man använda den texten som målbild: att eleverna skulle förstå vad som där sades? Hur skulle eleverna kunna visa sina kunskaper på området? Slutresultatet hittar du här. Tidsåtgång. Frågebatteri. Lararmalin. Läsloggar och övrigt material åk 1-6. Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan.

Läsloggar och övrigt material åk 1-6

Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Textrecept genrér. Tio tips som får barn att börja läsa. Språkutvplan. Läxa 1. Forvandlad. Ställ en fråga till en av personerna i boken! Vi fortsätter att öva oss i att ställa frågor så idag fick eleverna ställa frågor till någon av personerna i vår högläsningsbok, Bröderna Lejonhjärta.

Ställ en fråga till en av personerna i boken!

Detta är ett sätt att väcka barnens egna spontana frågor, trots att det är relativt styrt. Jag började med att påminna dem om att en expertläsare ofta ställer frågor till texten, för att på så sätt bättre förstå det man läser. Sedan fick alla blunda och fundera en stund. Jag skrev upp deras frågor på tavlan och det kom även upp några frågor till författaren. Sedan fick den som ville, prova att vara någon av personerna i boken och svara på sin kompis fråga. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper.

De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord? Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord.

Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. I skriften ges fyra evidensbaserade (för fullständiga referenser, ta del av skriftens referenslista) rekommendationer för hur man kan undervisa elever som har "engelska som andraspråk" och skriften beskrivs så här: Den första rekommendationen, som detta blogginlägg kommer att beröra, lyder så här: Bilaga_5. Om materialet. Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska.

Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Om materialet. Greppa_spraket.

SvA

Frågor till bänkbok. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Sagan om vanten(georgisk folksaga) Den här sagan kan man berätta förenklad med färre djur i början och eventuell ta med alla djur senare. Då sagan har många figurer kan många barn få en egen roll när man leker/dramatiserar sagan. Barnen kan också få tillverka sin egen vante, t.ex. av kartong med djur i form av pinndockor med glasspinnar. Barnen får berätta hela sagan själv med hjälp av rekvisitan. Cirkelmodellen. Kunskapskraven i Svenska1, elevprotokoll.

Mitt sommarbingo år 1-1. Boken-med-hararna1. LPP - Läsförståelsestrategier. Läsbingo sommar. Vår gemensamma storbok. Lektion_se_25601_Intervju_med_KK_2. Lektion-se_13789_Det_har_ar_jag. Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. Svenska (åk 6-9) Stjärnläsare - smart läsare_2. Sprakgroddar[1] Skolstil 2 - Ordbehandlare med talsyntes för barn. Skolappar.nu - Missa inte att ladda hem Ordens Magi gratis. Språk och lärande. Testa dig själv - gissar du rätt på dialekten? - Språket.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Ordklasser. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Plugga svenska. Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel. Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Drama, teater. Språk. Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. Film. Skriva. Ljudböcker på Youtube? Ja! .facebook_1079483736.