background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Svenska.

Rimord

Recension av Make Beliefs Comix - Skapa serier på enkelt sätt. Användningsområde Make Beliefs Comix är en app du använder för att göra en seriestrip.

Recension av Make Beliefs Comix - Skapa serier på enkelt sätt

Den bygger på webbtjänsten med samma namn. När man ser appen för första gången ser den tyvärr lite rörig ut men den är otroligt enkel att hantera. När du har valt om du vill ha 2, 3 eller 4 rutor på din rad börjar du med att lägga en färg som bakgrund eller välja en bakgrundsbild. Båda dessa saker gör du via val längst ner till höger i bild. Döp sedan din seriestrip och skriv in att du är författaren i rutorna högst upp innan du väljer save/email i vänstra menyn eller klickar på ”next” till höger. Det är synd att man inte kan lägga till fler rader med rutor utan måste skapa korta seriestrippar och om man vill ha en längre serie får man spara varje rad för sig och sätta samman i en annan app.

Funktioner Tänk utanför appen Seriestrippen är enkel att göra helt färglös och kan då användas för färgläggning när du skrivit ut den. Undervisningens syfte Förmågor som eleverna ska utveckla. KalleAnka–lararhandledning.pdf. Skriv. File_download. 50 Playful Sight Words Activity Ideas for Beginning Readers. 35 Spelling Games For Students Of All Ages. A couple of weeks ago I shared with you my Top 3 Fun Spelling Games.

35 Spelling Games For Students Of All Ages

I thought I’d carry on that theme this week and pass on to you some more fun spelling games that will engage your students and help to consolidate what has been learned. I have found that using spelling games is a great way to finish a tutoring session, especially if it’s been a particularly challenging session. I have archived below some awesome spelling games so you have them all in one place. I hope you find some games that you can use in your classroom and with your students. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Daily 5 Work on Writing-Monthly Resources - Second Story Window. Can I just say that this sight makes me so happy!

Daily 5 Work on Writing-Monthly Resources - Second Story Window

There’s a basket for each month just chock-full of writing goodies. (Rubber maid stackables for the win!) Like I mentioned yesterday, the framework stays the same each month: journal prompts, list tags, research cards, and stationery. Only the content changes. Here’s a month-by-month look: Research cards: Jobs (from Jo-Ann’s) List: Download september list 1 Download september list 2 Journal Prompt: apple cut outs from Dollar Tree Bus box from Target. 26 Book Report Ideas & TGIF. Book reports are a great way for kids to recall what they’ve read, help with reading comprehension, and improve writing too.

26 Book Report Ideas & TGIF

But not all kids enjoy filling out book report forms. Here are 26 creative, fun, and unique book report ideas. Welcome to the TGIF Linky Party! Please grab a button below to include with your linked up post so others will find our party too. And as always a BIG thanks to everyone for linking up & sharing your creativity with the rest of us!

J-ljud

Free Online Spelling and Vocabulary Practice. Lenabry added: Detta med "de" och "dem". Och "de". Grammatikbolaget. Grammatikbolaget. Svenskatips. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Svensk grammatik/språkregler. Svenska. Varje vecka lyssnar du på inledningen av en nyutkommen bok, en klassiker och en ny barn- och ungdomsbok á 3 till 5 minuter. Nyfiken på mer? Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända.

Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla! Boksamtal - Google Docs.

Skriva

Läsa. Skiljetecken.