background preloader

Språk & grammatik

Facebook Twitter

En svensk akademisk ordlista. Trots att eller även om. Trots att eller även om Jag fick en fråga idag om när man använder trots att och när det ska vara även om.

Trots att eller även om

Sådana frågor sätter alltid myror i huvudet på en och man börjar leta exempel. Båda är subjunktioner som anger en motsättning och ett medgivande.

Skiljetecken

Uteslutningstecken. Uteslutningstecken (aposiopesis[1], utelämningstecken, ellipsligatur, ellipsis eller ellips) (…) består i svensk text oftast av tre på varandra tätt följande punkter: … (enskilt tecken) eller ...

Uteslutningstecken

(enskilda punkter), för att ange att något avbryts, har uteslutits eller inte avslutats. Det alternativa namnet "ellipsligatur" används mest korrekt till den enskilda ligaturen (det enskilda tecknet) "…". Typografiska aspekter och användning[redigera | redigera wikitext] Tecknet används bland annat vid uteslutning av särskild del som upplevs mindre viktig, vid citering i text. Normalt omges då uteslutningstecknet med hakparentes ([…]) eller snedstreck (/…/).

"Ett måleri med skarpt betonad nationell egenart har växt fram […] i Sverige […]. " Alltmer, inte minst i engelskspråkig litteratur, används ”endast” uteslutningstecknet omgivet av mellanrum. Svensklärare: Valet mellan de och dem svåraste språkfrågan. Två av tre svensklärare säger att valet mellan de och dem är ett språkriktighetsproblem.

Svensklärare: Valet mellan de och dem svåraste språkfrågan

Acceptansen för dom i elevernas texter ökar bland lärarna – men i synnerhet på gymnasiet är det många lärare som inte godkänner dom. Catharina Grünbaum vid Svenska språknämnden gjorde 1976 en undersökning bland svensklärare om attityder till språkriktighetsfrågor. Då var det meningsbyggnad som flest lärare ansåg vara besvärligt. Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki vid Språkrådet följde upp undersökningen 2015. Inom loppet av dessa fyrtio år har lärarnas attityder till olika språkriktighetsfrågor förändrats kraftigt.

Nu svarar 63 procent att valet mellan de och dem är besvärligt. Acceptansen för dom har ökat. Mellan a till b. Så här står det i ett mejl: ”Jag vet inte om du själv lagt märke till fenomenet men jag har stört mig på detta länge!

Mellan a till b

Det spelar ingen roll om det är radio, TV eller tidningar. Fixa grammatiken. Webbovningar.nok. Ordlistan räcker inte för Akademien. En svensk författare kan välja bland 125 000 ord som står i Svenska Akademiens ordlista.

Ordlistan räcker inte för Akademien

Det sade Klas Östergren i årets näst sista Sommarprogram, den 20 augusti, minnesvärt bland annat för en prosalyrisk betraktelse över tjockt l. Nej, Klas Östergren, du kan välja bland hur många som helst! SvenskaImpulser2 sid455 474. Why Grammar Snobbery Has No Place in the Movement. Mynd skrivreg2014 1. Myndigheternas skrivregler ds 200938. Enkla språkregler. Varför är språket så viktigt?

Enkla språkregler

Borde inte innehållet vara det som är mest väsentligt? Javisst, men språket är också det verktyg vi har för att föra vidare innehållet till någon annan (i detta fall läsaren). Om inte verktyget fungerar kommer inte heller resultatet att fungera som det var tänkt, dvs. läsaren kommer att missuppfatta innehållet eller, i värsta fall, inte förstå alls. Ett korrekt språk är alltså A och O i vetenskapliga sammanhang, där noggrannhet och otvetydighet är viktiga ledord. Klicka på länkarna för att få tips om hur du undviker klassiska språkfällor! TalspråkPersonliga pronomenDe och demVar och vartVisa på att...Detta för att...SärskrivningarBara och endastData, dator och datanSubjekt och predikat (ofullständiga meningar)Interpunktion (skiljetecken)Inkonsekvens och förkortningarDecimaltecken i svenska och engelska Efter hand kommer fler språktips att tillkomma här... håll utkik!

Talspråk Språket är dynamiskt och förändras med tiden. Skilj på talspråk och formellt språk. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.

Definitioner

Fraser. Ordklasser. Satser. Satsdelar. Ord. Prefix & suffix. Sammansättning & särskrivning. Stavning. Syftningsfel. Talspråk VS skriftspråk. Lyssna på Språket. Wikipedia:Skrivregler. Svenskspråkiga Wikipedia följer etablerade svenska skrivregler, det vill säga konventioner för sådant som stavning, grammatik, versalisering, avstavning, särskrivning, förkortningar och skiljetecken.

Wikipedia:Skrivregler

Skrivreglerna bör följas om det inte finns goda skäl att göra annorlunda. I de fall då konventioner saknas måste skribenten lita på sitt eget omdöme och välja det skrivsätt som passar bäst i sammanhanget. Vid tvister gäller det som vanligt att diskutera och anföra goda argument. Etablerade skrivregler[redigera | redigera wikitext] Följande skrivregler har etablerats som standard på svenskspråkiga Wikipedia enligt konsensusmetoden och bör i regel följas, eller annars tas upp till diskussion på diskussionssidan. Fetstil används i detta avsnitt för rekommenderade skrivsätt. Förkortningar och meningsbyggnad[redigera | redigera wikitext] "Grammatiken - ett mönster som kan utforskas" Varför ska vi lära oss grammatik?

"Grammatiken - ett mönster som kan utforskas"

Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? Det räcker väl att se att grodor är små och gröna, och märka att vi slår i golvet om vi ramlar? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar. Det är det hemliga mönstret bakom allt vi säger, och förklaringen till att ”Barnet gick iväg med kvinnan” blir en helt annan mening än ”Gick barnet iväg med en kvinna?” I de flesta länder är grammatik en självklar del av allmänbildningen. Efter att min bok ”Grejen med verb” kom ut har jag blivit inbjuden till många skolor för att prata med språklärare om grammatik i skolan.

10 fel värre än särskrivning - gd.se. · För sen poäng Har du någon gång fått ett brev som du har behövt läsa till sista raden för att förstå varför du ens har fått det?

10 fel värre än särskrivning - gd.se

Irriterande, eller hur? Skriv det viktigaste först! · Onödigt vaga uttryck Vaga ord som utrustning och verksamhet gör det svårare att se saker framför oss och minnas det som står. Värsta språket. Diskutera språkfrågor. Tidningen i en ordklass för sig. Språkkonsulterna - Språkbrevet. Institutet för språk och folkminnen - Institutet för språk och folkminnen. Jämställdhet allt viktigare för språkvårdarna. Världens längsta ord tar 3.5 timmar att uttala - Består av 189 819 bokstäver. Produkter.