background preloader

Språk & grammatik

Facebook Twitter

Ordlistan räcker inte för Akademien. En svensk författare kan välja bland 125 000 ord som står i Svenska Akademiens ordlista.

Ordlistan räcker inte för Akademien

Det sade Klas Östergren i årets näst sista Sommarprogram, den 20 augusti, minnesvärt bland annat för en prosalyrisk betraktelse över tjockt l. Nej, Klas Östergren, du kan välja bland hur många som helst! Jag läser dina samlade noveller och noterar exempelvis medicinkapsel, regelstomme, stadsvall, logementstyp, lodstock, harspillning, snickarpenna och belletristik. Inte står de i Akademiens ordlista. (Däremot står luguber, ’sorglig, dyster’, det främmande ord på första sidan i ”Gentlemen” som Östergren gjort berömt.) SvenskaImpulser2 sid455 474. Why Grammar Snobbery Has No Place in the Movement. Mynd skrivreg2014 1. Myndigheternas skrivregler ds 200938.

Exempel på texter att analysera utifrån språkriktighet

Enkla språkregler. Varför är språket så viktigt?

Enkla språkregler

Borde inte innehållet vara det som är mest väsentligt? Javisst, men språket är också det verktyg vi har för att föra vidare innehållet till någon annan (i detta fall läsaren). Om inte verktyget fungerar kommer inte heller resultatet att fungera som det var tänkt, dvs. läsaren kommer att missuppfatta innehållet eller, i värsta fall, inte förstå alls. Ett korrekt språk är alltså A och O i vetenskapliga sammanhang, där noggrannhet och otvetydighet är viktiga ledord. Klicka på länkarna för att få tips om hur du undviker klassiska språkfällor! TalspråkPersonliga pronomenDe och demVar och vartVisa på att...Detta för att...SärskrivningarBara och endastData, dator och datanSubjekt och predikat (ofullständiga meningar)Interpunktion (skiljetecken)Inkonsekvens och förkortningarDecimaltecken i svenska och engelska Efter hand kommer fler språktips att tillkomma här... håll utkik! Talspråk Språket är dynamiskt och förändras med tiden.

Skilj på talspråk och formellt språk. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.

Definitioner

Fraser. Ordklasser. Satser. Satsdelar. Ord. Prefix & suffix. Sammansättning & särskrivning. Stavning. Syftningsfel. Talspråk VS skriftspråk. Lyssna på Språket. Wikipedia:Skrivregler. Svenskspråkiga Wikipedia följer etablerade svenska skrivregler, det vill säga konventioner för sådant som stavning, grammatik, versalisering, avstavning, särskrivning, förkortningar och skiljetecken.

Wikipedia:Skrivregler

Skrivreglerna bör följas om det inte finns goda skäl att göra annorlunda. I de fall då konventioner saknas måste skribenten lita på sitt eget omdöme och välja det skrivsätt som passar bäst i sammanhanget. Vid tvister gäller det som vanligt att diskutera och anföra goda argument. Etablerade skrivregler[redigera | redigera wikitext] Följande skrivregler har etablerats som standard på svenskspråkiga Wikipedia enligt konsensusmetoden och bör i regel följas, eller annars tas upp till diskussion på diskussionssidan. Fetstil används i detta avsnitt för rekommenderade skrivsätt. Förkortningar och meningsbyggnad[redigera | redigera wikitext] Tryckta uppslagsverk har begränsat utrymme, och därför finns många förkortningar i artikeltexterna.

Se vidare Stor eller liten bokstav[redigera | redigera wikitext] "Grammatiken - ett mönster som kan utforskas". Varför ska vi lära oss grammatik?

"Grammatiken - ett mönster som kan utforskas"

Ja, varför ska man lära sig något om något? Varför ska biologilärare lära ut hur en groda ser ut inuti, varför ska fysiklärare lära ut vad gravitation är? Det räcker väl att se att grodor är små och gröna, och märka att vi slår i golvet om vi ramlar? För mig är det uppenbart: Grammatik är beskrivningen av hur språket fungerar. Det är det hemliga mönstret bakom allt vi säger, och förklaringen till att ”Barnet gick iväg med kvinnan” blir en helt annan mening än ”Gick barnet iväg med en kvinna?” I de flesta länder är grammatik en självklar del av allmänbildningen. Efter att min bok ”Grejen med verb” kom ut har jag blivit inbjuden till många skolor för att prata med språklärare om grammatik i skolan.

En lärare frågade mig: Du som skriver skönlitterärt. 10 fel värre än särskrivning - gd.se. · För sen poäng Har du någon gång fått ett brev som du har behövt läsa till sista raden för att förstå varför du ens har fått det?

10 fel värre än särskrivning - gd.se

Irriterande, eller hur? Skriv det viktigaste först! · Onödigt vaga uttryck Vaga ord som utrustning och verksamhet gör det svårare att se saker framför oss och minnas det som står. . · Ogenomtänkta modeord Ibland skriver vi hållbarhet och kvalitet utan att tänka efter vad vi egentligen menar. Värsta språket. Diskutera språkfrågor. Tidningen i en ordklass för sig. Språkkonsulterna - Språkbrevet. Institutet för språk och folkminnen - Institutet för språk och folkminnen. Jämställdhet allt viktigare för språkvårdarna. I talrika mejl till Språkspalten – tack för dem!

Jämställdhet allt viktigare för språkvårdarna

– åberopas gärna någon överordnad språkriktighetsprincip som logik, hävdvunnet bruk eller närhet till talet. Sådana principer diskuteras självklart också av professionella språkvårdare vid Språkrådet eller redaktionen för Svenska Akademiens ordlista. I ”Språkriktighetsboken”, utgiven 2005 av Svenska språknämnden, anges sex utgångspunkter för värdering av olika uttryckssätt: etablerat bruk, språkbrukarnas attityd, experternas inställning, systemenlighet, skriftspråkstradition och hur väl ett uttryck ”fungerar i olika kommunikativa sammanhang”. Den sista punkten kallas också den funktionella normen, och har väglett svensk språkvård sedan 1800-talets slut.

Den kan uttydas som att det uttryck fungerar väl som är enkelt att lära, producera och förstå. För att ta ett klassiskt, lätt föråldrat exempel: numera behöver man inte tillämpa en gammal regel att vare sig ska stå tillsammans med negation och varken utan negation. Världens längsta ord tar 3.5 timmar att uttala - Består av 189 819 bokstäver. Produkter.