background preloader

Grammatik

Facebook Twitter

Satsschemat huvudsats. Svenska för dig – Grammatik i flera nivåer Grundläromedel Svenska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber. Läs mer Grammatik i flera nivåerPraktisk grammatik som stöd för språkutveckling och textbearbetning.

Svenska för dig – Grammatik i flera nivåer Grundläromedel Svenska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber

Materialet är uppdelat i olika delar: Ordklasser, Nu- och Då-perspektiv, Stavning (inklusive att arbeta med ordbok och skiljetecken), Satslära, Subjekts- eller objektsform, Tema och rema samt Anglicismer. Inom de olika avsnitten finns bassidor med teori som handleder dina elever och instruerar dem om allt från grundläggande grammatikregler till mer detaljerade genomgångar. I anknytning till bassidorna finns övningar där dina elever tillämpar det de har lärt sig. Denna indelning hjälper dig att individualisera och ge varje elev möjlighet att utvecklas från sin individuella nivå. Kopplingen till dina elevers eget språkbruk är något återkommande och grammatiken blir snabbt en del av deras tal och skrift.

Systemisk funktionell grammatik – ett av genrepedagogikens tre ben. Genrepedagogikens tre ben Vår undervisning ska enligt skollagen grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Systemisk funktionell grammatik – ett av genrepedagogikens tre ben

Michael Hallidays systemisk funktionella grammatik (SFG) är en teori om språk och ett av genrepedagogikens tre ben. De andra två är Lev Vygotskys tankar om lärande i ett sociokulturellt perspektiv och en pedagogisk modell nämligen Joan Rotherys och Jim Martins skolgenrer och cykel för undervisning och lärande eller i dagligt tal cirkelmodellen. I det här blogginlägget ska ni få insyn i Hallidays teorier om språk, genom några konkreta exempel på hur jag tillämpar den funktionella grammatiken.

Min grammatikhistoria När jag gick i skolan på 80-talet, så sa lärarna att vi skulle lära oss grammatik och ta ut ordklasser och satsdelar, för att man senare i livet skulle kunna läsa språk. När genrepedagogiken gjorde sitt intåg i min undervisning 2007, när jag arbetade med andraspråkselever, insåg jag att en del saker blir tydligare om man undervisar explicit om det. Diskussion. Grammatik med språklaboration i Svenska 2.

(Uppdaterat 2018-04-05) Första gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper.

Grammatik med språklaboration i Svenska 2

Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Lär känna grammatikens doldisar - Språkbrevet nr 3, 2016. På fredag den 18 mars firar vi Grammatikdagen och därför handlar månadens språkbrev om grammatik.

Lär känna grammatikens doldisar - Språkbrevet nr 3, 2016

Kanske far dina tankar genast till ändlöst tragglande av franska konjugationer eller tyska kasus? Eller den klassiska ramsan Substantiv är namn på ting…? Grammatiken kopplas ofta till just skolan och språkinlärningen – trots att den är ett verktyg som vi alla använder varje gång vi skriver och talar. När vi använder vårt modersmål är vi sällan medvetna om grammatiken – vi har en inre grammatik som gör att vi automatiskt konstruerar korrekta grammatiska meningar på vårt modersmål. Men det är skillnad på inre grammatik och ämnet grammatik. Skillnad på ordklasser och satsdelar När vi pratar om grammatik med våra kunder och kursdeltagare brukar de säga att de har bra koll på ordklasserna, men de tycker att det är svårare med satsdelar. De viktigaste satsdelarna att lära sig är subjekt och predikat.

Red ut fel med hjälp av satsschemat Grammatikbakelsen inte innehåller jordnötter. Puh! Detta med "de" och "dem". Och "de". Begreppsmaskin. Ordklasser. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du.

Kan du skillnaden på de och dem?

De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag? " "Känner du mig? " 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne.

App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. Satsdelar.se. Ingen panik – det är bara grammatik! I Grammatikbolaget, säsong ett mötte vi Mats på lagret, Britt-Inger i receptionen och ordkonstnären Peter när de hittade nya och enkla sätt att förstå grammatiska termer och ordklasser.

Ingen panik – det är bara grammatik!

I säsong två är några av karaktärerna tillbaka, medan andra har tillkommit. Grammatikbolaget visar vi hur roligt och enkelt det är med grammatik – och hur man både kan sjunga och prata om grammatik på ett annorlunda sätt. Vi fick en pratstund med Elin Ek (ja, det är hon som spelade Grynet!) Som gör samtliga roller i serien! Hur föddes idén till säsong ett av Grammatikbolaget? Det var första säsongens producent Maria Örtengren som kom på upplägget och sen skissade vi fram manus och karaktärerna tillsammans. Vad har ni fått för respons på programmet ute i klasserna? Ett väldigt bra exempel är från klass 5 i Brandthovdaskolan i Västerås. Är det några nyheter nu i andra säsongen ? Främst fortsätter vi med ordklasser men tar även upp satsdelar och särskrivning. Hur är det egentligen att spela så många roller? PS. Testa dina kunskaper i grammatik.

174392-1_102581_Grammatikbolaget.pdf.