background preloader

Vad är grejen med verbfras?

Vad är grejen med verbfras?
Related:  grammatik

Pratbubblor Vem älskar grammatik?: Tyst kunskap Tomas Riad, professor i nordiska språk, menar att vi inte kan prata om språkets struktur om vi inte har gjort den tysta kunskapen hörbar. Vi kan använda språket, men vi kan inte prata om det utan grammatiska kunskaper. Han berättar hur den tysta kunskapen om grammatik kan utnyttjas i grammatikundervisningen och ger också flera exempel på färdighetsutvecklande grammatikövningar och övningar av problemlösningstyp. Från Grammatikdagen 2012. Inspelat på Kulturhuset i Stockholm den 3 februari 2012. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Grammatik i Svenska 2 | Lejonet och räven Under våren genomförde jag ett grammatikmoment med min N-tvåa som jag tycker föll väldigt väl ut. Så här gjorde jag: Målbild Jag började med att försöka konkretisera för mig själv vad det är eleverna ska kunna göra, utifrån det som står i det centrala innehållet och kunskapskraven, och hur de ska kunna visa att de kan göra detta. Jag sammanställde NP:texten (förkortade och tog bort vissa delar) till en ”måltext” där jag med grönt markerade sådant som kännetecknar god utredande text (”en rik och varierad meningsbyggnad”, ”en varierad ordföljd” och ”det relativt komprimerade språk som hör till den vetenskapliga texttypen”) och med gult sådant som måltexten beskrev som kvalitetsmärken för sådan text – exempel på grammatiska termer som vi måste förstå och kunna använda (tex huvudsats/bisats, fundament, konjunktioner). Hur skulle eleverna kunna visa sina kunskaper på området? Slutresultatet hittar du här. Tidsåtgång Jag genomförde det här momentet i maj, och det var kaos. Lektionsserie Lektion 1

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk Min kollega stormar in i lärarrummet med en fråga. – Ett jävla snack om öppna och stängda ordklasser i dag! Vad är grejen? En öppen ordklass är en ordklass som välkomnar nya ord med öppna armar. Typiska öppna ordklasser är verb, adjektiv och substantiv. Mina elever i svenska för invandrare skulle verkligen välkomna en ny och allmängiltig preposition. Pug tanke pug att vi kan skapa nya ord hejvilt och prata pug både snippgympa och fäbodifiering, borde vi inte ha några problem pug att uppfinna en ny preposition. Men det har vi. En annan sluten ordklass är räkneorden. Det är inte bara ordklasser som kan vara slutna, utan också grupper inom ordklasserna. Bland verben, till exempel, är det bara konjugation ett som är riktigt välkomnande. Och så har vi pronomen. Jag ska inte dra hela historien om hen. Jag skulle vilja påstå att det var miljoner människor, som våren 2012 kände det klia och irritera, när författarna till en barnbok informerade om att de valt pronomenet hen till sin huvudperson.

Satsradning | Plugga svenska Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel. Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Ett exempel: Vi hade sålt det för att vi skulle flytta, det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 1: Dela upp i flera meningar Vi hade sålt det för att vi skulle flytta. Lösning 2: Bind ihop satserna genom att formulera om Vi hade sålt det för att vi ska flytta, vilket kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 3: Använd semikolon(Använd semikolon ytterst sparsamt!) Vi hade sålt det för att vi skulle flytta; det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. « Skriv rätt!

En sida om bisatser - maiaandreasson Bisatser I den här texten finns tio bisatser. Vilka? Hon gick in i det tysta köket och satte sig på den lilla kökspallen. Strax ovanför huvudet på henne fanns det en hylla som hennes farmor brukade ha kokböcker på. Hon suckade tungt. (Pröva gärna själv att hitta bisatserna innan du går till testomgången längst ner.) Vad är en bisats? En bisats är en sats. Det första du måste tänka på är att en bisats måste vara en sats. En bisats är underordnad. Vad står då bi- i bisats för? I figuren nedan ser vi hur bisatsen att du kunde komma är ett satsled i bisatsen att du berättade att du kunde komma som är ett satsled i huvudsatsen Det var roligt att du berättade att du kunde komma. Dessa båda kriterier - att en bisats är en sats och att en bisats är underordnad - är de mest utmärkande för att något är en bisats. Andra kriterier Det finns många kännetecken på att något är en bisats: 1. Detta är ett kännetecken som fungerar för svenska, men inte för många andra språk. 2. 3. har/hade-strykning. Problem?

Det obotliga verbala viruset Min mamma brukar säga att om jag svär för ofta så försvinner kraften – orden blir nötta och kantstötta av att upprepas. Jag hör vad hon säger, men fortsätter ändå att språkligt svavelosa. Letar uttryck, eftertryck. Slarvar. Och tänker att det kanske inte gör så mycket om jag tycker att saker är skitbra eller förbannat fåniga. Eller bara så in i helvete jävla viktiga. När jag svär fortsätter sorlet, men när min mamma gör det stannar vi alla av, tystnar, lyssnar. Jo. I Linn Ullmans senaste roman Det dyrbara finns en berättelse om en notoriskt otrogen man, Jon. Men när hon hittar en text där mannen kallat sin älskarinna ”sitt ljus” kommer förtvivlan och raseriet. Så blir hon ensammast i världen. Jag tänker på det. Det var länge sen. Kan man göra så? Det finns ett engelskt uttryck som lyder: Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Orden sitter kvar, lämnar spår, har vikt. ”Jag tar tillbaka det jag sa!”

lararmalin Språkrådet Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Satsdelar.se Naturvetare löser grammatikproblem - Två pedagoger - ett klassrum I årskurs två (naturvetarprogrammet) går 24 elever med 20 olika nationaliteter. Flertalet elever behöver jobba med ordföljden när de skriver. Tidigare har vi gått igenom satsschemat för både huvudsatser och bisatser med en molande känsla (tomma ansiktsuttryck) av att inte ha nått fram. Förmodligen inte ens halvvägs. Alltså hög tid att prova nytt grepp för att prata om språkriktighet. Vad skulle hända om vi lät eleverna i små grupper diskuterar autentiska meningar som är grammatiskt felaktiga? Vi introducerade ett kort grammatikupplägg med att säga till eleverna att de skulle kika på tre meningar från elevtexter i en annan klass och årskurs (för att låta sändaren stå som anonym) med olika språkfel. 1. 2. 3. Exempelmeningar 1. 2. 3. Märk nu vad som händer i klassrummet. Efter tre minuter bryter vi och ber om den första lösningen. I den första meningen frågar vi eleverna varför de har satt punkt efter någon. Slutligen. Vi jobbar vidare och återkommer till dig!

Käraste, finaste, bästa! - gd.se Överdrivet, skrytsamt och självgott, tycker somliga. Eller bara irriterande, fult och tramsigt. Bästa kollegan innebär ju att de andra kollegorna är sämre, invänder någon. Taskigt mot den andra systern att skriva Kalas hos finaste syrran som fyller 35! Det stämmer att superlativ som finast och bäst i vanliga fall förutsätter en jämförelse. Men på Facebook verkar superlativen ha förlorat det mesta av sin jämförande betydelse. Även grammatiken har förändrats. Vid sidan av dessa har det funnits enstaka jämförande uttryck där den, det eller de har fallit bort: Han vann (det) högsta priset. Det är just den sortens formuleringar som har exploderat på nätet och bytt innebörd. Superlativ utan jämförelse har undantagsvis förekommet även tidigare. Det udda i Facebook-uttryckens grammatik är att det heter käraste systern och finaste tjejen, inte käraste syster eller den finaste tjejen. Hur modern är då den här företeelsen? Men jag tror att det även finns en annan viktig orsak. Hanna Lundquist

Related: