background preloader

Formativ undervisning med IKT i svenska

Formativ undervisning med IKT i svenska

http://www.youtube.com/watch?v=WzXqwzRaMiA

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Eleven har åtgärdsprogram, men vill inte ta emot hjälp. En diagnos finns och inom diagnosen ryms svårigheter att komma igång och att sedan slutföra påbörjat arbete.

Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal. I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku Bedöma teknik - svårast av alla ämnen haft en undanskymd plats i många grundskolor. Frågan om bedömning av elevers kunskaper har i princip varit obefintlig. Det har varit svårt för lärare att konkretisera målen, anser Eva Hartell. – Förhoppningsvis kommer den nya kursplanen med centralt innehåll att ändra på det. Ett problem är att det aldrig gjorts någon nationell utvärdering av teknikämnet.

Hitta motivationen Bra pluggstrategier är viktigare än talang Läraren Martin Fernström är övertygad om att alla kan lära sig plugga. Det handlar bara om att hitta rätt strategier! Och här på Orka plugga-sajten kan du hitta just det – tips och verktyg som hjälper dig att plugga o... Din skolgång kostar en miljon Kronolekt Folk frågar mig ofta om dialekterna håller på att dö ut. Ja, det ser så ut; vi talar mer och mer standardsvenska för varje generation. Ur ett historiskt perspektiv kan man till och med säga att de till stor del redan har dött ut. Matris för begreppslig förmåga Josefin, jag försöker att utöka min repertoar av sätt att få mina elever att ta mer ansvar för sitt lärande, att de ska få syn på sitt lärande och att de ska förstå de olika kvaliteterna i kunskap. Så här gjorde jag idag när vi arbetade med några nya begrepp:Eleverna fick fylla i valfri ruta med en etta - hur väl de ansåg att de kunde och förstod begreppet. I grupper fick de sedan definiera begreppen och komma på egna exempel. Fokus låg på förståelsen och att de skulle kunna skriva definitionen med egna ord. Efter det förhörde eleverna i gruppen varandra på begreppen.Till sist fick de fylla i matrisen igen - de fyllde nu i med en tvåa i valfri ruta - hur väl de ansåg att de nu kunde begreppen.

Related: