background preloader

1. Uppfattningar om bedömning

1. Uppfattningar om bedömning

drun Erickson - Göteborgs universitet Ursprungligen lärare i språk. Numera universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, samt docent i pedagogik med inriktning mot kunskapsbedömning. Projektledare för NAFS (Nationella prov i främmande språk) samt till viss del engagerad i arbetet med ELF, den engelska delen av det svenska Högskoleprovet. Undervisning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå samt i högskolepedagogik. Mitt forsknings- och utvecklingsintresse rör bedömning av språklig kompetens - hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. Länkar till forskningsmiljöer och projektLärande och bedömning i språk, LBSNationella prov i främmande språk, NAFSEuropean Association for Language Testing and Assessment, EALTA

Related: