background preloader

Presentations

Presentations
Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint. Why teaching will never be research-based, Osiris conference, London, UK, January Why and how assessment for learning works, Osiris conference, London, UK, January Achievement in the context of poverty, Tapestry Workshop, Glasgow, UK, March Classroom formative assessment, NCTM High School Institute, Atlanta, GA, July Why teaching will probably never be research-based, ResearchED, Washington, DC, October What assessment can, and cannot, do for teachers of reading, WSRA, Milwaukee, WI, February Formative assessment and reading instruction, WSRA, Milwaukee, WI, February

http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Presentations.html

Related:  BFL och annat om lärande2In the news

Nationella proven förvirrar En vanlig uppfattning hos politiker och andra som uttalar sig om skolan i medierna är att resultat i nationella prov enkelt kan jämföras med kursbetyg. Det finns dock betydande problem med konstruktionen av de nationella proven i svenska och engelska som kraftigt försvårar sådana jämförelser. Dessa problem nämns sällan eller aldrig i medierna, men för att kunna föra en seriös diskussion om betyg och nationella prov, är det viktigt att de kommer upp i ljuset. Problemen med proven kan delas upp i två huvudkategorier: Måluppfyllnad i Mitt Flippade Klassrum I går skrev jag ett rätt bestämt svar till hur jag ser på regeringens förslag till betyg från åk. 4. I mitt inlägg så skriver jag bl.a. att jag inte tror att man höjer elevernas måluppfyllelse genom att ge betyg redan i fjärde klass. Men hur tänker jag då? Hur tänker jag kring ökad måluppfyllnad? Hur arbetar jag med mina elever i Mitt Flippade Klassrum för att få eleverna att nå sin fulla potential? Nå så högt det bara är möjligt!

Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Snickaren har en låda med fackord Muraren sina och den som skall styra en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna.

Kamratbedömning lär om lärandet! När man börjar att arbeta mer formativt blir livet lite jobbigt! Jobbigt för att om man ska effektivisera elevernas lärande krävs ju respons på deras arbetsinsatser och arbeten så ofta som möjligt och så tydligt som möjligt men helst utan poäng, betyg, värdeord eller matriser medan lärandet sker. Hur gör man då för att hinna? Ett sätt att jobba är att inte lägga allt bedömningsarbete på sig själv som lärare utan ta in eleverna som hjälp.

Läraren är ingen trollkarl Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger färdighet och repetition är inlärningens moder. Det hör till livsvillkoren och ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar snett. I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion. Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade.

Skolan bör ha fler test – men inte för bedömning utan för inlärning Att använda test vid inlärning är mycket effektivt. Det visar Carola Wiklund-Hörnqvist i sin avhandling och via magnetröntgen förklarar hon också varför. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag utbildade mig till gymnasielärare i psykologi och under utbildningen arbetade jag med ett projekt om hur arbetsminnet fungerar. Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och det är inte heller helt omöjligt att de sjunger med. De tittar på Gossip Girl, Pretty Little Liars eller My name is Earl, läser böcker eller tidningar och inte minst spelar datorspel och använder Internet. Ungas färdigheter i engelska och därmed också deras prestationer i klassrummet påverkas utan tvekan av de aktiviteter de väljer att ägna sig åt på engelska på sin fritid.

Betyg - Så funkar det! en film Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Förstå kunskapskraven På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för... Att utveckla ett resonemang i svenska Att pröva och ompröva i slöjd Att pröva och ompröva är något du gör när du gör en massa olika saker – när du spelar spel, lagar mat eller gör om ett klädesplagg till exempel.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. 10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning Skrivelsen, som antagits av LR-Lunds styrelse som kommunföreningens officiella väg framåt i arbetsbelastningsfrågan, kan du ta del av i sin helhet i spalten till höger på denna sida. Den innehåller 10 konkreta, enkla och framför allt snabba åtgärder kommunen kan vidta vilka, enligt LR-Lunds årliga arbetsmiljöenkät och diskussioner med lärare, skulle ge en faktisk effekt på arbetsbelastningen. De flesta åtgärderna skulle kunna genomföras från och med augusti och resten under nästa läsår, om Lunds kommun verkligen har viljan att sänka sina lärares ohälsa. De 10 åtgärder som krävs är Läs mer om varje föreslagen åtgärd i dokumentet till höger på denna sida!

Related: