background preloader

Presentations

Presentations
Below you will find PowerPoint files for presentations given at conferences, workshops and other events. Inevitably, there is a lot of duplication. Some of these are in .ppt format, and can be opened with any version of PowerPoint from 1997 onwards. Others are in .pptx format, which requires the installation of a document converter (available free from Microsoft) if you want to open them with older versions of PowerPoint. Formative assessment: Confusions/clarifications/prospects for consensus, Oxford, UK, February Creating the schools our children need, NSBA conference, San Antonio, TX, April The role of constructs in equitable assessment, AERA conference, New York, April Feedback, performance and learning, Mind, Brain and Education conference, Potomac, MD, July Formative assessment, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February Assessment literacy, Performance Matters Learners Conference, Orlando, FL, February How do we prepare students for a world we can’t imagine? Related:  BFL och annat om lärande2In the news

Taylor Mali, What Does A Teacher Make Her Toddler Kept Getting Sick – Look What Mom Found Inside The Sippy CupAfter weeks of complaining of stomach aches, Simon coul... Her NYC Apartment Is Only 90 Sq Ft - When I Saw Inside, I Was Stunned By How She LivesWhen you rent an apartment in New York, it's all about ... This Teacher Walks Down The Hall - But Falls To The Ground When She Hears THISMs. Watson thinks she’s going to an interview, but can ... This Frightened Puppy Was Crying After Surgery – The Vet’s Response Has Everyone In TearsThis man has a heart of gold. He Was Tired Of Scrubbing His Baking Pan - His Solution For A Deep Clean Is Excellent! Måluppfyllnad i Mitt Flippade Klassrum I går skrev jag ett rätt bestämt svar till hur jag ser på regeringens förslag till betyg från åk. 4. I mitt inlägg så skriver jag bl.a. att jag inte tror att man höjer elevernas måluppfyllelse genom att ge betyg redan i fjärde klass. Men hur tänker jag då? Hur tänker jag kring ökad måluppfyllnad? Hur arbetar jag med mina elever i Mitt Flippade Klassrum för att få eleverna att nå sin fulla potential? Nå så högt det bara är möjligt! Jag skrev igår att jag är för administration. Ja, för det första är det viktigt att eleverna får öva det som jag bedömer. Det är ju då givetvis lika viktigt att man tillhandahåller verktyg för eleverna som gör att de kan utveckla det som jag ser att de behöver utveckla. I Mitt Flippade Klassrum arbetar jag mycket utifrån modeller. Användbar modell för fördjupad analys, framtagen av Östergårdsskolans SO-grupp Men för de svagare eleverna? Analysmodell för att se orsaker/konsekvenser och åtgärder Riktad skrivning där begreppsmall används

Lärmiljöer | ViSoL Till träffen i mars har alla läst boken Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar av Leif Strandberg. Med den i tanken lyssnade vi också på när Jeanette Larsson Tostar berättade om lärmiljöer och hur man kan tänka om sitt eget klassrum. Det gäller att inte låsa fast sig i invanda mönster utan försöka att tänka om och tänka nytt och tänka på att få en miljö som fungerar för alla. Det kan vara nyttigt att plocka in en utomstående som får komma med förslag, just för att det kan vara bra att nya ögon ser på rummet. Vi tipsade också om SPSM:s tillgänglighetspaket. Här finns bra material för att arbeta med tillgänglig utbildning i förskola och skola. Indelade i grupper var det sen dags att tillsammans fundera, samtala och bygga ett drömklassrum. MålarhörnaLäshörnaArbetsroSamlingBygghörnaGrupparbete/gruppsamtal Vi har gjort rum i rummet: Tanken är att från varje arbetsplats, där vi valt höga bord/bänk med lock/ståbord/matta/saccosäck, har bra sikt mot smartboarden och kanonen.

reading Archives - Page 4 of 16 - Best Evidence in Brief Research published by the National Literacy Trust highlights the link between enjoyment of reading and achievement, with children who enjoy reading more likely to do better at reading – over three years ahead in the classroom – of their peers who don’t enjoy it. The findings are based on data from 42,406 children aged 8 to 18 who participated in a National Literacy Trust survey at the end of 2016. At age 10, children who enjoy reading have a reading age 1.3 years higher than their peers who don’t enjoy reading, rising to 2.1 years for 12-year-olds. At age 14, children who enjoy reading have an average reading age of 15.3 years, while those who don’t enjoy reading have an average reading age of just 12 years, a difference of 3.3 years. The survey also indicates that three-quarters (78%) of UK primary school children enjoy reading, with girls more likely to enjoy reading than boys. Estimated effect sizes were zero and not statistically significant.

Nationella proven förvirrar En vanlig uppfattning hos politiker och andra som uttalar sig om skolan i medierna är att resultat i nationella prov enkelt kan jämföras med kursbetyg. Det finns dock betydande problem med konstruktionen av de nationella proven i svenska och engelska som kraftigt försvårar sådana jämförelser. Dessa problem nämns sällan eller aldrig i medierna, men för att kunna föra en seriös diskussion om betyg och nationella prov, är det viktigt att de kommer upp i ljuset. Problemen med proven kan delas upp i två huvudkategorier: 1. De nationella proven i svenska och engelska bedöms dock i sex respektive tio steg. Det är inte utan att tankarna leds till det gamla relativa betygssystem som vi hade i Sverige mellan 1962 och 1994. De delprov i svenska och engelska som mäter läsförståelse är de som tydligast exemplifierar hur oklar relationen till kunskapskraven är. När provdelarna ska sammanvägas till gemensamma provbetyg väntar nya problem. 2. Problemet är att provet inte prövar det.

Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Snickaren har en låda med fackord Muraren sina och den som skall styra en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Jag måste använda ord när jag talar till er Ni måste lära er ord. (Slutorden i Lars Forsells dikt ”Jag måste använda ord när jag talar till er”) I och med den läroplan som kom 2011, har lärare getts nya ord för att tala om elevernas prestationer och gradera dem i form av betyg. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Formuleringarna De fetade orden i de här kunskapskraven är exempel på så kallade kvaliteter som används för att skilja ut betygsnivåer från varandra. Såvitt jag kan se står lärare nu inför åtminstone två problem. Obefintlig vägledning Det andra problemet blir i ljuset av det här första mångdubbelt större.

Bedömning, betyg och lärande Talsyntes - ett mångfacetterat verktyg för alla Många av Sveriges kommuner har satsat på kommunlicenser när det gäller olika alternativa verktyg som talsyntes, bokstavsljudning, tal/ljudböcker, rättstavningsprogram m.fl. Tyvärr introduceras dessa program nästan endast för elever med läs- och skrivsvårigheter och i princip alltid först när dessa elever redan har misslyckats i sin läs- och skrivinlärning, fastän detta är verktyg som ALLA elever faktiskt skulle kunna ha nytta av. Att ha nytta av andra digital verktyg, behöver således inte innebära att man inte kan läsa. Lika lite som att använda en cykel inte innebär att man inte kan gå. De flesta av oss vill helt enkelt göra vardagen lite enklare, smidigare och tillgängligare - konstigt vore det väl annars. Ofta tecknas serviceavtal med företagen bakom programmen, vilket faktiskt ger alla elever möjlighet att ladda ner programmen i hemmet utan kostnad. Möjligheter med talsyntes Här kommer några tips på hur talsyntes kan användas som komplement till andra verktyg till ALLA elever:

Recommended Educational Research Papers for Teachers to Read on Mr Barton Maths arrow_back Back to Research Explicit Instruction Explicit instruction may be thought of as teacher-led instruction. It is more interactive than simply lecturing, involving questioning and responsive teaching, but a key characteristic is that the teacher dictates the content and structure of the lesson, in contrast to more student-centered approaches.

Dyslexia and the English Learner Dilemma Kelli Sandman-Hurley recommends using the mother tongue to diagnose dyslexia The American educational system has a difficult time understanding dyslexia and an even harder time identifying children with dyslexia in order to provide the correct intervention for students who are native English speakers. When a school has the added challenge of identifying struggling English language learners (ELLs), the task becomes an even more complicated process, and often, these kids are completely missed. But that does not have to be the case. Children who are learning English are just as likely to have dyslexia as their native-English-speaking counterparts, and there is a way to identify dyslexia in these children. The difference is that dyslexia might appear in the native language quite as vividly as it will when they attempt to learn English. Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. How was that? Dr.

Kamratbedömning lär om lärandet! När man börjar att arbeta mer formativt blir livet lite jobbigt! Jobbigt för att om man ska effektivisera elevernas lärande krävs ju respons på deras arbetsinsatser och arbeten så ofta som möjligt och så tydligt som möjligt men helst utan poäng, betyg, värdeord eller matriser medan lärandet sker. Hur gör man då för att hinna? Ett sätt att jobba är att inte lägga allt bedömningsarbete på sig själv som lärare utan ta in eleverna som hjälp. Jag räknar mig själv som en ganska erfaren lärare. Först och främst har jag nog alltid sett mig själv som den som är bäst lämpad att ge feedback. Sen finns ju också rädslan för att eleverna ska vara taskiga. Så här i efterhand känns det jättekonstigt att skriva ner dessa farhågor eftersom inget av det visade sig vara något problem utan tvärtom var det mycket av det jag trodde som visade sig vara motsatt och nu vill jag aldrig gå tillbaka till ett klassrum där all bedömning bara sker mellan en lärare och en elev.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” | Min undervisning I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. THINK, PAIR, SHARE /EPA innebär att när en fråga ställs funderar alla elever tyst och enskilt en liten stund. Det är i sista steget jag ofta kombinerar teknikerna. Båda de här teknikerna är bra var och en för sig men jag tycker att maximal effekt får jag när de kombineras.

Related:  Education