background preloader

Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders

Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders

http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders.html

Sexisme : ils se lâchent, les femmes trinquent Osez le féminisme et La Barbe ont lancé samedi 21 mai dernier un appel intitulé "Sexisme : ils se lâchent, les femmes trinquent" Mardi 31 mai, cet appel avait déjà été signé par près de 30 000 personnes. Un rassemblement dimanche 22 mai a rassemblé près de 3000 personnes à Paris INFO : les féministes américaines se mobilisent. Ämne - Ledarskap och organisation (Gymnasieskolan) Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter. Ämnets syfte

Olympe et le plafond de verre

Related: