background preloader

Medeltiden

Facebook Twitter

Kvinnor - Historiska. Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder.

Kvinnor - Historiska

Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Familjen framför allt Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Hornkam med runinskrift från medeltid. Gryta av keramik från medeltid, Kalmar, Småland, inventarienr: 21144:16. Då kvinnan ofta hjälpte till i mannens verksamhet, oavsett om det handlade om hantverk eller att driva en gård, fick hon också kunskaper inom området. Det medeltida samhället var uppbyggt kring släkten eller ätten.

Hemmet och barnen Att vara mamma på medeltiden var annorlunda jämfört med idag. I alla familjer var det viktigt att få flera barn. Religionen som fristad Syndafallet, Roslagsbro kyrkai Uppland. Medeltiden by Jon Nyström on Prezi. HäxornasTid - Hela serien - Del 1 av 5. Begreppsmaskin. Skriftligt hemprov om medeltiden. Nyfiken på historien? en guldgruva. Världskulturmuseerna har en fullmatad sida anpassad för barn med både text, bild, pyssel och ljud.

Nyfiken på historien? en guldgruva

Det är Etnografiska, Östasiatiska, Medelhavet och Världskultur tillsammans. På webbplatsen kan barn pröva olika aktiviteter På tema Egypten finns bland annat: Andra tema på webbplatsen är: In och testa och se vad som finns. Relaterat So-rummet, en länkresurs att djupdyka i SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. I "Allmänt" Digital pedagogik: så här kommer du igång Du har väl inte missat detta? Stapeldiagram med bildstöd Jag tror på bildernas kraft, att förtydliga en uppgift för de barn/elever som är visuella i sin lärstil. Pedagogisk planering 'Medeltiden v 10-15' utskriven 2014-03-23. 40 maps that explain the world. By Max Fisher By Max Fisher August 12, 2013 Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to.

40 maps that explain the world

So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources.

I've included a link for further reading on close to every one. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] Click to enlarge. Jämförande tidslinje åk 4 vt. Analysmodellen. Stödfrågor till Sverigearbetet. Begreppsschema Historisk analys. Stora frågor Sverige. Riddare, Historia. Möt medeltiden - innehållsförteckning.

Riddare (LättLäst) Riddare (LättLäst) Riddaren har blivit en symbol för den gode hjälten.

Riddare (LättLäst)

Han är snäll och inte rädd. Riddaren är lätt att känna igen. Han har sin sköld, svärd, rustning och hjälm. Riddarna är ofta med i sagor och på film. Men på riktigt var det inte likadant. Riddarna var den finaste sortens krigare på medeltiden i Europa. Men det fanns riddare som inte hade slott eller ägde land. Första korstågen Under 1000-talet blev det populärt att besöka platser där man trodde att Jesus levat. Jerusalem styrdes av då av muslimer. I många år kämpade kristna riddare mot muslimska krigare om makten över Jerusalem. Riddar-sällskap Många korsriddare gick samman i olika sällskap. Hur blev man riddare? De flesta riddare kom från en adlig släkt. Ceremonin när någon utsågs till riddare kallades dubbning. Medeltidens huvudlinjer. Med Ahmed i medeltiden: Brott. Riddarpyssel. Kvinnor - Historiska.

Medeltidsprojekt. Jag har arbetat på Internationella Engelska skolan i Falun de två senaste åren.

Medeltidsprojekt

Sista projektet innan sommarlovet var att arbeta med medeltiden i min årskurs 4. Jag tog fram den arbetsplan jag gjorde då jag hade min VFU för mycket länge sedan på Högalidskolan i Stockholm. Jag älskar att arbeta i temaform och ämnet SO är mycket tacksamt eftersom man enkelt kan inkludera en mängd olika ämnen. I medeltidstemat fick jag in historia, svenska, IT-kunskap, drama och bild men även musik kom in på ett litet hörn.

Eleverna delades ganska raskt in i fyra grupper – adel, präster, borgare och bönder. Eleverna arbetade i sina grupper. Näst steg var att göra frågor och tillverka en Kahoot – något som är mycket uppskattat bland eleverna. Arbetsområde Medeltid. Vi startar igång arbetsområde – Medeltiden och under arbetets gång skapar eleverna en egen faktabok genom att använda appen: Bookcreator.

Arbetsområde Medeltid

Hur gör vi? Jo, läser texter, tittar på tv-serier, lyssnar till radioprogram och samtalar mycket. I läsandet är det för oss viktigt att utveckla kunskapen kring att göra textkopplingar. Text – text, text – själv, text – värld. Jag visar hur jag gör och eleverna provar själva. Språket genomsyrar arbetet och vi har en plansch uppsatt i klassrummet där eleverna själva och jag får skriva upp ord vi lärt oss under arbetspassen. Varje lektion i historia har en egen rubrik tex. tro, hälsa, brott och straff osv, osv… Vi atbetar gemensamt och skapar tankekartor utifrån det vi läst, sett, lyssnat till eller samtalat om. I slutet av varje lektion sätter varje elev sina egna ord på dagens kunskap genom att själva formulera ett kapitel i sin egen Medeltidsbok.

Norden blindkarta - S k p Google. Lpp Medeltiden. Skoltidningen_del2. Skoltidningen_del1. Medeltiden - linkoping.se. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Medeltiden - linkoping.se

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Photo story medeltiden tjuvar lagar och straff. Fur01P - Medeltiden storyline.

Välkommen till medeltiden!

Fur01P - Medeltiden storyline

Planering Här hittar du planeringen som är gjord utifrån läroplanen i samarbete med eleverna. Här kommer du också kunna läsa utvärderingen av arbetet.Uppdrag Här ligger de olika uppdragen som har kommit under tiden vi har jobbat med medeltiden.Redovisningar uppdrag Här kan du se redovisningarna av de olika uppdragen.Länkar Här kan du hitta några hemsidor som du kan använda när du ska lösa de olika uppdragen, eller bara tycker historia och kunskap i största allmänhet är kul. Medeltiden matris Vad du ska kunna - Klass 5B Åkerö skola. Bedc3b6mningsmatris-medeltiden-c3a5k-41. Medeltida-ord-yrke-mat-städer-och-byar. 404 Not Found. Medeltiden-PP-och-att-göra. Frågehäfte-och-information-medeltiden. Informationshäfte-medeltiden. Instruktioner-till-en-medeltida-berättelse. Medeltiden%205%20LGR11%20Hi%20Re.doc. SO - åk 4 - Medeltiden. Historiesajten. Medeltidens huvudlinjer.

Riddare, Historia.